About the Journal

The Studia Historiae Scientiarum is a peer-reviewed, diamond open access journal devoted to the history of science. The publications of the journal concern the following: (a) general history of science and its relationships with other domains of culture (philosophy, religion, art and technology) and other meta-sciences (philosophy of science, sociology of the scientific knowledge, scientometrics etc.); (b) history of specific disciplines (scientific theories, world views, scholars and scientific institutions); (c) history of scientific institutions researching the history of science; (d) methodology and teaching of the history of science.

WWW website | ISSN 2451-3202 | e-ISSN 2543-702X | Frequency annual | MEiN points: 100

Announcements

Manuscript template and text formatting – modified guidelines / Szablon i formatowanie tekstu ― zmodyfikowane wskazówki

12-06-2023

(Polska wersja podana jest poniżej.)

In order to minimize authors time devoted to the preparation of manuscripts that will not be finally accepted for publication in the journal, two stages of the manuscript evaluation are introduced: preliminary and proper.

At the preliminary stage, it is acceptable that the formatting of bibliographies and footnotes, which take up the most time for authors, should be prepared in any bibliographic style.

Then the editors decide whether the text is rejected or submitted for substantive review (proper evaluation).

After receiving positive reviews, authors are obliged to format the manuscript in accordance with the formatting rules adopted in the journal.

Please see:

 • text template - download: [.docx];
 • detailed information on text formatting - download: [.pdf], [.docx].

 

Aby zminimalizować czas autorów poświęcony na przygotowanie manuskryptów, które nie zostaną ostatecznie zaakceptowane do druku w czasopiśmie, wprowadza się dwa etapy oceny tekstów: wstępny i właściwy.

Na etapie wstępnym dopuszcza się, aby formatowanie bibliografii i przypisów, które zabierają autorom najwięcej czasu, były przygotowane w dowolnym zapisie bibliograficznym.

Następnie redakcja podejmuje decyzję czy tekst zostaje odrzucony czy też przekazany do recenzji merytorycznej (oceny właściwej).

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji autorzy mają obowiązek dokonać formatowania tekstu zgodnie z zasadami formatowania przyjętymi w czasopiśmie.

Proszę zob.:

 • szablon tekstu ― pobierz: [.docx];
 • szczegółowe informacje na temat formatowania tekstu ― pobierz: [.pdf], [.docx].
Read more about Manuscript template and text formatting – modified guidelines / Szablon i formatowanie tekstu ― zmodyfikowane wskazówki

Current Issue

Vol. 22 (2023)
					View Vol. 22 (2023)

Edited by Michał Kokowski

Published: 05-10-2023

EDITORIAL

 • The Evolutionary Transformation of the Journal. Part 10

  Michał Kokowski
  13-19
  DOI: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.001.17692

TRANSLATIONS

 • On Symmetry in Physical Phenomena, Symmetry of an Electric Field and a Magnetic Field

  Pierre Curie; Andrzej Ziółkowski
  23-67
  DOI: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.002.17693

FOCAL POINT

SCIENCE IN POLAND

SCIENCE IN A EUROPEAN AND GLOBAL CONTEXT

SCIENCE BEYOND BORDERS

 • Reductionism Debate in Molecular Biology: Max Delbrück’s Complementarity Approach

  Vito Balorda
  587-610
  DOI: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.016.17707
 • The Misrepresentation of Petri Dish, as “petri” Dish, in the Scientific Literature

  Jaime A. Teixeira da Silva
  611-626
  DOI: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.017.17708

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION

VARIA

SCIENTIFIC CHRONICLE

 • The Activity Report of the PAU Commission on the History of Science in 2022/2023

  Michał Kokowski
  795-808
  DOI: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.021.17712
View All Issues

Frequency: 1 volume/ year | e-ISSN: 2543-702X | p-ISSN: 2451-3202.

 

Sitemap