DOAJ Seal / Znak DOAJ

31-05-2023
DOAJ Seal / Znak DOAJ

(Polska wersja podana jest poniżej.)

We are pleased to announce that on 30 May 2023 the journal "Studia Historiae Scientiarum" won the DOAJ Seal, awarded to journals by the Directory of Open Access Journals to mark the best practices of open access.

Z przyjemnością informujemy, że 30 maja 2023 r. czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” zdobyło DOAJ Seal (znak DOAJ), przyznawany czasopismom przez Directory of Open Access Journals na oznaczenie najlepszych praktyk otwartego dostępu.

DOAJ Seal