Development of scientific journals 2022-2024 / Rozwój czasopism naukowych 2022-2024

31-05-2023

(Polska wersja podana jest poniżej.)

We are pleased to announce that on 15 February 2022 the journal "Studia Historiae Scientiarum" has been awarded funding in the competition "Development of scientific journals 2021-2023" organized by the Ministry of Education and Science in Poland (see no. 196, RCN/SP/0527/2021/1).

Z przyjemnością informujemy, że 15 lutego 2022 r. czasopismo „Studia Historiae Scientiarum”, zostało laureatem konkursu MEiN “Rozwój czasopism naukowych 2022-2024” (zob. nr 196, RCN/SP/0527/2021/1).