The Keepers – PKP Preservation Network

31-05-2023

(Polska wersja podana jest poniżej.)

We are pleased to announce that in May 2023, the journal "Studia Historiae Scientiarum" was registered in the PKP Preservation Network (which is the so-called dark archive, the purpose of which is to preserve the content of journals for a long time), and then in the Keepers Register.

Z przyjemnością informujemy, że w maju 2023 r. czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” zostało zarejestrowane w PKP Preservation Network (będącym tzw. ciemnym archiwum, którego celem jest długotrwałe zachowanie treści czasopism), a następnie w Keepers Register.

Keepers Register