Editorial Team

Editor-In-Chief

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warsaw, Poland

Deputy Editor-in-Chief

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Poland

Statistical Editor

Dr Alicja Rafalska-Łasocha, Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Advisory Editors

Dr Jan Surman, Department for the History of the Academy of Sciences, Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic

Prof. PhD Jan Golinski, University of New Hampshire, College of Liberal Arts, Department of History, Durham, New Hampshire, USA

Prof. PhD, HDR Raffaele Pisano, University of Lille, Villeneuve d'Ascq, Cedex, France

Linguistic Editor (Polish)

M.A. Edyta Podolska-Frej, Publishing Section, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków, Poland

Linguistic Editor (English)

M.A. Filip Klepacki, Poland

Scientific Council

Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Emeritus Professor, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland

Prof. PhD Fabio Bevilaqua, Emeritus Professor, Dipartimento di Fisica „A. Volta”, Università di Pavia, Pavia, Italy

Prof. Dr. Karine Chemla, Centre National de la Recherche Scientifique, SPHERE Research Unit, Université Paris Diderot, Paris, France

Prof. PhD Robert Fox, Emeritus Professor of History of Science, University of Oxford; Royal Society, Oxford, Great Britain

Prof. Dr. Robert Halleux, Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques, University of Liège, Liège, Belgia

Prof. Dr. Eberhard Knobloch, Institut für Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte, Technische Universität Berlin, Berlin, Germany

Prof. PhD Helge Kragh, Emeritus Professor, The Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

Prof. PhD Efthymios Nicolaidis, Programme of History, Philosophy and Didactics of Science and Technology, Institute of Historical Research, National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece

Prof. PhD, HDR Raffaele Pisano, University of Lille, Villeneuve d'Ascq, Cedex, France

Doc. Dr. Soňa Štrbáňová, Centre for the History of Sciences and Humanities, Institute for Contemporary History, Academy of Sciences of Czech Republic, Prague, Czech Republic

Prof. dr hab. Jan Woleński, Emeritus Professor, Institute of Philosophy, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, Emeritus Professor, Institute of Physics, University of Warsaw, Warsaw, Poland

List of Reviewers: SHS 17 (2018)

Dr hab. prof. UJ Piotr Biliński, Zakład Historii Kulturowej, Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

Prof. dr Peter Enders, Technical University of Applied Sciences Wildau, Wildau Kazakh National Pedagogical Abai University, Almaty, Germany

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Poland

Dr hab. prof. UKSW Joanna Komorowska, Katedra Literatury Greckiej i Bizantyjskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Zofia Kosturkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii; Zakład Krystalografii, Poznań, Polnad

Dr hab. prof. UP Henryka Kramarz, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Poland

Dr Katharina Kreuder-Sonnen, Historisches Seminar, Philosophische Fakultät, Universität Siegen, Siegen, Germany

Prof. dr hab. Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Poland

Prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, Emeritus Professor, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. Oleksandr Mereżko, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Kraków, Poland

Dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Filozofii, Rzeszów, Poland

Prof. PhD, HDR Raffaele Pisano, University of Lille, Villeneuve d'Ascq, Cedex, France

Dr hab. Mirosława Podhajecka, Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej, Department of Translation Studies and Lexicography, Opole, Poland

Prof. PhD Józef Przytycki, Department of Mathematics, Columbian College of Arts and Sciences; Washington, USA

Dr. hab. Tomasz Pudłocki, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, Poland

Dr hab. prof. UW Andrzej Redzik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa, Poland

Dr Klaus Richter, University of Birmingham, Department of History, Birmingham Fellow and Senior Lecturer in Eastern European History, Birmingham, Great Britain

Dr hab. Tomasz Skrzyński, Instytut Politologii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Poland

Ass. Prof. Dr Geert Sommsen, Mastricht University, Maastricht, The Netherlands

Prof. dr hab. Józef Spałek, Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

Dr. Katrin Steffen, Nordost-Institut (IKGN), University of Hamburg; Hamburg, Germany

Prof. PhD Roman Sznajder, Department of Mathematics, Bowie State University, Bowie, MD, USA

Dr inż. Piotr Szymczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Wydział Elektryczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Szczecin, Poland

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, Kraków, Poland

Dr hab. Zbigniew Tucholski, Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Jan Woleński, Emeritus Professor, Institute of Philosophy, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr Stefan L. Wolff, Deutsches Museum, Forschungsinstitut, Münich, Germany

Dr hab. prof. UHP Wiesław Wójcik, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filozofii, Częstochowa, Poland

Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, Emeritus Professor, Institute of Physics, University of Warsaw, Warsaw, Poland

Dr hab. Przemysław Żukowski, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Poland

List of Reviewers: SHS 16 (2017)

Prof. PhD Philip N. Cohen, University of Maryland; College Park, USA

PhD Marek Ďurčanský, Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy; Praha, Czech Republic

Prof. dr hab. Andrzej Gaździcki, Instytut Paleobiologii PAN; Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Piotr Głowacki, Instytut Geofizyki PAN; Warszawa, Poland

Prof. Dr. Guido Hausmann, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies Regensburg, University of Regensburg; Regensburg, Germany

Dr Stepan Ivanyk, Zakład Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski; Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Jacek Jania, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi; Sosnowiec, Poland

Dr Paweł Jarnicki, Projekt Nauka. Fundacja na rzecz Promocji Nauki Polskiej; Wrocław, Poland

Prof. PhD Evegenia Kalinova, Sofia University “St. Kliment Ohridski” – Historia Faculty; Sofia, Bulgaria

Dr hab. prof. KUL Paweł Kawalec, Wydział Filozofii, Katedra Teorii Poznania; Lublin, Poland

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Piotr Köhler, Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, Nencki Institute of Experimental Biology, Department of Cell Biology; Warsaw, Poland

Dr. Sarah Lemmen, Universität Bremen; Bremen, Germany

Assoc. Prof. PhD Ana Luleva, Institute of Ethnology and Folklore Studies, Bulgarian Academy of Sciences; Sofia, Bulgaria

PhD Thomas Nemeth, Jordan Center for the Advanced Study of Russia, New York University; New York, USA

PhD Doubravka Olsakova, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky; Praha, Czech Republic

PhD Jessica K. Polka, Accelerating Science and Publication in Biology; Boston, MA, USA

Dr. hab. Tomasz Pudłocki, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, Poland

PhD Moselio Schaechter, University of California; San Diego, USA

Dr. Katrin Steffen, Nordost-Institut (IKGN), University of Hamburg; Hamburg, Germany

Dr Jan Surman, IFK Internationales Forschungscentrum Kulturwissenschaften, Wien, Austria

Prof. dr hab. Ewa Talik, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski; Chorzów, Poland

Dr hab. prof. UP Radosław Tarkowski, Zakład Geologii, Uniwersytet Pedagogiczny; Kraków, Poland

Prof. PhD Paul Wouters, Centre for Science and Technology Studies, Leiden University; Leiden, The Netherlands

Dr hab. prof. PAN Andrzej J. Wójcik, Instytut Historii Nauki L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, Poland

List of Reviewers: SHS 15 (2016)

Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Emeritus Professor, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Andrzej Banach, (retired worker) Zakład Historii Oświaty i Kultury, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland

Dr hab. Maria Magdalena Blombergowa, (retired worker) Instytut Archeologii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki; Łódź, Poland

Prof. dr hab. Wiesław Caban, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kielce, Poland

Dr hab. prof. UB Adam Dobroński, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku; Białystok, Poland

Dr hab. prof. URz Stanisław Domoradzki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów, Poland

Prof. dr hab. Roman Duda, (retired worker) Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski; Wrocław, Poland

Prof. dr hab. Julian Dybiec, (retired worker) Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland

Dr hab. prof. UJK Piotr Flin, (retired worker) Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego; Kielce, Poland

Prof. dr hab. Ludwik Frey, (retired worker) Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk; Kraków, Poland

Prof. PhD Andreas Kleinert, (retired worker) Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Physik; Halle, Germany

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Poland

Dr Jan Mietelski, (retired worker) Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, Poland

Dr Magdalena Mularczyk, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; Wrocław, Poland

Dr Zdzisław Pogoda, Zakład Historii Matematyki, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland

Prof. PhD Józef Przytycki, Department of mathematics, Columbian College of Arts and Sciences; Washington, USA

Dr hab. Jacek Rodzeń, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego; Kielce, Poland

Prof. PhD Margaret Stawiska-Friedland, Mathematical Reviews / MathSciNet, American Mathematical Society; Ann Arbor, MI, USA

Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik, (retired worker) Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk; Warszawa, Poland