Activity of the Committee of History of Mathematics at the Main Board of the Polish Mathematical Society in 1977–2000

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.014.17705

Keywords:

Commission on the History of Mathematics at the Main Board of the PTM, Schools of the History of Mathematics, Polish mathematicians of the 20th century

Abstract

In the article, we present operation of the Commission for the History of Mathematics appointed by the Main Board of the Polish Mathematical Society. From 1997 to 2000, the Committee was continuously chaired by Dr. Zofia Pawlikowska-Brożek, PhD in mathematics at the Jagiellonian University in the field of History of Mathematics, a student of an outstanding mathematician and respected teacher, Professor Dr hab. Zdzisław Opial (1930–1974).

Based on the documents, that the author received from the Chair of the Commission, we present how the activities of the Commission contributed to initiation of research on the history of mathematics, and to e creation of a professional community of historians of mathematics in Poland.

The history of mathematics has been a discipline well known in Kraków since the times of Ludwik A. Birkenmajer (1855–1929). His activities were successfully continued by Z. Opial. The issues of Kraków center for history of mathematics were presented by Domoradzki 2020; and Kokowski 2020, among others.

An important inspiration for the activities of the Committee were initiatives undertaken by the Department of History of Science, Education, and Technology of the Polish Academy of Sciences in agreement with the Committee of the History of Science and Technology of the Polish Academy of Sciences, in which the Chairwoman of the Committee actively participated.

The materials presented in the work cover also the period before the establishment of the Commission for the History of Mathematics.

Author Biography

Stanisław Domoradzki, Rzeszów University

-

References

Banach, Stefan 1939: Über das „Loi suprême” von J. Hoene-Wroński. Bulletin International de l’Academie Polonaise des Sciences et de Lettres Série A, ss. 450–457.

Bečvářová, Martina (ed.) 2021: The Development of Mathematics Between the World Wars. Case Studies, Examples and Analysis. London – Singapore: World Scientific, 624 pages, ISBN 978-1-78634-930-9.

Bečvářová, Martina; Domoradzki, Stanisław 2021: Mathematics in the interwar period in Central-Eastern Europe. The report on an international research project for the years 2018–2020. Studia Historiae Scientiarum 20, pp. 895–937. DOI: 10.4467/2543702XSHS.21.026.14057.

Biblioteka AGH 2023: Wykaz publikacji wybranego autora. Zofia Pawlikowska-Brożek, dr (rekordy z lat 2000–2008). URL: https://bpp.agh.edu.pl/autor/pawlikowska-brozek-zofia-04157 (dostęp: 29 VII 2023).

Britannica 2023: Stefan Banach Polish mathematician. URL: https://www.britannica.com/biography/Stefan-Banach (dostęp 26 VII 2023).

Błaszczyk, Piotr; Domoradzki, Stanisław; Fila, Marlena 2019: Refleksje o książce: Researching the History of Mathematics Education. An International Overview, red. Fulvia Furinghetti, Alexander Karp, Springer 2018, ss. 314 +XV, ilustr. Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki 1, ss. 250–262.

Ciesielska, Danuta 2016: Rola Funduszu im. dra W. Kretkowskiego w kształtowaniu krakowskiego ośrodka matematycznego. Studia Historiae Scientiarum 15, ss. 157–192. DOI: 10.4467/23921.749SHS.16.007.6150.

Ciesielski Krzysztof 1993: O pewnych faktach związanych ze Stefanem Banachem. Opuscula Mathematica 13, ss. 59–71

Ciesielska, Danuta; Ciesielski, Krzysztof 2013: Banach in Kraków: a case re opened. Mathematical Intelligencer 35(3), pp. 64–68.

Domoradzki, Stanisław; Pawlikowska-Brożek, Zofia 2002: Poland. [W:] Joseph W. Dauben, Christoph J. Scriba (eds.). Writing the history of mathematics: its historical development. Basel, Boston; Berlin: Birkhäuser Verlag. Science Networks, ISSN 1421-6329; „Historical Studies” vol. 27. ISBN: 978-3-7643-6167-9, ss.199–203.

Domoradzki, Stanisław; Pawlikowska-Brożek, Zofia; Węglowska, Danuta (red.) 2003: Słownik Biograficzny Matematyków Polskich. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, ss. 286. ISBN 83-0917293-3-8.

Domoradzki Stanisław 2017: Milestones in the Teaching of Mathematics to Children in Polish Territories from the Last Decades of the Nineteenth Century Until The End of the Twentieth Century. Edukacja – Technika – Informatyka 1/19, ss. 32–37. DOI: 10.15584/eti.2017.1.3.

Domoradzki, Stanisław 2020: Andrzej Pelczar (1937–2010). „Człowiek prawy, o wyjątkowych zasadach moralnych”. Sesja wspomnieniowa online (2 czerwca 2020 r., godz. 17.00–20.00). Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 581–601. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.020.12576.

Duda, Roman 2008: Historia matematyki w Polsce po 1945 r. (stan historiografii). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 53(3–4), ss. 107–202. URL: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2008-t53-n3_4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2008-t53-n3_4-s107-202/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2008-t53-n3_4-s107-202.pdf.

Empacher, Adam B. 1960: Maszyny liczą same? Warszawa: Wiedza Powszechna. Seria „Atomium: Nowości Nauki i Techniki”, ss. 133.

Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta 2017: Ćwierć wieku modernizacji nauczania matematyki. Pedagogiczna analiza sposobów i konsekwencji wprowadzania idei nowej matematyki do edukacji matematycznej dzieci. Matematyczna Edukacja Dzieci 2, ss. 5–48.

Kokowski, Michał 2020: Spotkania Andrzeja Pelczara (1937–2010) z historią i filozofią nauki. Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 167–229. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.007.12563.

Komisja Historii Nauk PAU 2022: Uwagi o kształtowaniu się środowiska historyków matematyki w Polsce od II połowy XX w. Konferencja kwartalna. Kraków, 30 listopada 2022. URL: https://pau.krakow.pl/platforma_wymiany_naukowej/zaproszenia/2022/KHN_KWART_2022_11_30.pdf (dostęp: 28 VII 2023 r.).

Lasota, Andrzej 2000: Zdzisław Opial (1930–1974). [W:] red. B. Szafirski, Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2000, ss. 377–385.

Maślanka, Krzysztof 2018, Historia nauki w oczach fizyków i matematyków. Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 27(2), ss. 79–97.

Nauka Polska 2023: dr Zofia Pawlikowska-Brożek. URL: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=36362&_k=i29rtc (dostęp: 29 VII 2023).

Nowik, Grzegorz 2004: Zanim złamano Enigmę: Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego 2023: Pomnik Stefana Bnacha. URL: http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/archiwum/banach.html (dostęp: 28 VII 2023).

Opial, Zdzisław 1965: Stan i potrzeby historii matematyki w Polsce. Wiadomości Matematyczne 8(1), ss. 65–83. DOI: 10.14708/wm.v8i1.2351. URL: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2351/2222.

Pawlikowska-Brożek Zofia 1997: Geneza i tematyka Szkół Historii Matematyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Matematyka 30, ss. 115–124.

Pawlikowska-Brożek, Zofia; Sękowska, Magdalena; Węglowska, Danuta 1993: Archiwum Matematyczne w Sopocie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 38(1), ss. 121–136. URL: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1993-t38-n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1993-t38-n1-s121-136/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1993-t38-n1-s121-136.pdf.

Pawlikowska-Brożek, Zofia; Sękowska, Magdalena; Węglowska, Danuta 1994: Archiwum Matematyczne w Sopocie. Instytut Matematyczny PAN, preprint C, ss. 27+3+6. 3cz.

Pragacz, Piotr (red.) 2008: Hoene-Wroński, Życie, matematyka i filozofia. Warszawa: Instytut Matematyczny PAN. ISBN: 83-86806-01-X.

Portal Matematycy i Informatycy Podkarpacia 2023: Cypra Cecylia Krieger–Dunaij. URL: http://mip.ur.edu.pl/?q=biogramy/osoba/38 (dostęp: 29 VII 2023).

Więsław, Witold 2007: Poprzednie tomy z historii matematyki. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Seria VI: Antiquitates Mathematicae 1, ss. 273–286. URL: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/antiquitates-mathematicae/article/view/596/641.

Published

05-10-2023

How to Cite

Domoradzki, S. (2023). Activity of the Committee of History of Mathematics at the Main Board of the Polish Mathematical Society in 1977–2000. Studia Historiae Scientiarum, 22, 509–540. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.014.17705

Issue

Section

SCIENCE IN POLAND