Andrzej Pelczar (1937–2010). „A righteous man of exceptional moral principles”. Online memorial session (2 June 2020, 17.00–20.00)

Authors

  • Stanisław Domoradzki University of Rzeszow, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów, Poloand

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.020.12576

Keywords:

Andrzej Palczar, scholar, teacher, master, mathematics in Kraków

Abstract

In the article we present the report from the memorial session of prof. Andrzej Pelczar (1937–2010), organized online on June 2, 2020 by the Board of the Krakow Branch of the Polish Mathematical Society.

We familiarize the reader with the profile of A. Pelczar (1937–2010) and some of his achievements recalled during the session. We invoke also fragments of statements made by participants of the session.

Author Biography

Stanisław Domoradzki, University of Rzeszow, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów, Poloand

References

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011: Wspomnienia profesora Andrzeja Pelczara. Dostęp online: http://www.archiwum.uj.edu.pl/andrzej-pelczar.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teka habil. A. Pelczar. Archiwum foto- i wideoreportaży Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010: Odnowienie doktoratu prof. Siciaka (18 maja 2010 r.). Dostęp online: https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/archiwum-foto-wideo/-/journal_content/56_INSTANCE_s2jraYnlcx0O/10172/1108359.

ŹRÓDŁA WYWOŁANE

Bochnak, Jacek 2020: Wspomnienia. E-maile przesłane do Stanisława Domoradzkiego w dniach 30 maja 2020 r. i 6 czerwca 2020 r.

OPRACOWANIA

Ciesielski, Krzysztof; Ombach, Jerzy; Srzednicki, Roman 2007: Jubileusz Profesora Andrzeja Pelczara. Wiadomości Matematyczne XLIII, ss. 137–139.

Ciesielski, Krzysztof; Pelczar-Barwacz, Anna 2011: Spis publikacji Andrzeja Pelczara. Wiadomości Matematyczne 47, ss. 128–139.

Domoradzki, Stanisław 2012: Stanisław Zaremba (1863–1942). Fragmenty biografii w 120-lecie doktoratu. Prace Komisji Historii Nauki PAU XI, ss. 79–102. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XI-2012-5.pdf.

Domoradzki, Stanisław 2013: Cztery doktoraty z matematyki uzyskane przez Polaków we Francji przed 1939 r. [W:] J. Bečvař, M. Bečvařová (eds.), 34. Mezinárodni konference Historie Matematiky, Matfyzpress. Praha: Univerzita Karlova, 2013, ss. 93–100.

Domoradzki, Stanisław 2015a: Łojasiewicz Stanisław. [W:] Bolesław Orłowski (red. naukowa), Słownik polskich odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. Warszawa: Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, tom 2, ss. 414–416.

Domoradzki, Stanisław 2015b: Pelczar Andrzej. [W:] Bolesław Orłowski (red. naukowa), Słownik polskich odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. Warszawa: Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, tom 4, ss. 273–275.

Domoradzki, Stanisław; Pelczar, Andrzej 2009: O założycielach Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Wiadomości Matematyczne (ser. II) 45(2), ss. 217–240. DOI: 10.14708/wm.v45i2.81. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/81/78.

Domoradzki, Stanisław; Stawiska, Małgorzata, 2015: Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period 1918–1925. Technical Transactions Fundamental Sciences, Issue NP 2, ss. 99–115. DOI: 10.4467/2353737XCT. 15.209.4414. Dostęp online: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/29589/file/suwFiles/DomoradzkiS_

DistinguishedGraduatesPartI.pdf.

Domoradzki, Stanisław; Stawiska, Małgorzata 2015: Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period. Part II: 1926–1939, Technical Transactions, Fundamental Sciences, Issue NP 2, ss. 117–141. DOI: 10.4467/2353737XCT.15.210.4415. Dostęp online: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/29622/file/suwFiles/DomoradzkiS_

DistinguishedGraduatesPartII.pdf.

Domoradzki, Stanisław; Stawiska, Małgorzata 2018: Polish mathematicians and mathematics In World War I. part I, Galicia (Austro-Hungarian Empire). Studia Historiae Scientiarum 17, ss. 23–49. DOI 10.4467/2543702XSHS.18.003.9323. Dostęp online: http://www.ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum/2018/17%20(2018)/art/13022/.

Domoradzki, Stanisław 2020: O spotkaniach Andrzeja Pelczara z matematykami francuskimi w roku akademickim 1967/68. Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 489–504. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.015.12571. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-19-2020-15.pdf.

Duda, Roman 2012: Pelczar Andrzej Maria. [W:] Roman Duda. Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 357–358.

Kokowski, Michał 2020: Spotkania Andrzeja Pelczara (1937–2010) z historią i filozofią nauki. Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 167–229. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.007.12563. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-19-2020-7.pdf.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego 2020: Materiały z sesji wspomnieniowej Andrzej Pelczar. Dostęp online: http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/.

Olech, Czesław; Szarski, Jacek; Szmydt, Zofia 1974: Tadeusz Ważewski (1896–1972). Annales Polonici Mathematici 29, ss. 1–13.

Olech, Czesław; Szarski, Jacek; Szmydt, Zofia 1976: Tadeusz Ważewski (1896–1972). Wiadomości Matematyczne 20, ss. 55–62. DOI: 10.14708/wm.v20i01.3426. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3426/3092.

Opial, Zdzisław 1958: O pracach Jana Brożka z teorii liczb. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 3(4), ss. 537–563. Dostęp online: http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/

Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1958-t3-n4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1958-t3-n4-s537-563/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1958-t3-n4-s537-563.pdf.

Opial, Zdzisław 1966: Dzieje nauk matematycznych w Polsce. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej seria B, ss.137–166.

Pankiewicz, Tadeusz 2003: Apteka w getcie krakowskim. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pelczar, Andrzej 1997: Tadeusz Ważewski – uczony i przyjaciel. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Matematyka 30, „X Szkoła Historii Matematyki”, ss. 131–139.

Pelczar, Andrzej 2005: Recenzja Słownika biograficznego matematyków polskich pod red. Stanisława Domoradzkiego, Zofii Pawlikowskiej-Brożek i Danuty Węglowskiej, Tarnobrzeg 2003, s. 286, ISBN 83-917293-3-8. Wiadomości Matematyczne XLI, ss. 209–214. DOI: 10.14708/wm.v41i01.5024. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/5024/4597.

Pelczar, Andrzej 2007: Tadeusz Ważewski – uczony i przyjaciel. Maszynopis, wersja udostępniona przez Autora, wygłoszona w ramach spotkań naukowych OK.

PTM dniu 6 listopada 2007 o godz. 17.00, łącznik A3–A4, I p., w sali 103, Wydział Matematyki Stosowanej AGH, Kraków, ss. 20.

Pelczar, Andrzej 2010: Stanisław Zaremba, 120th anniversary of abtaining Ph. D. at the Paris University. Copernicus Center Reports 1, ss. 91–120. Dostęp online: https://www.academia.edu/1525481/Copernicus_Center_Reports_Vol.1_2010.

Szelachowska-Winiarz, Ludwika 2010: W poszukiwaniu prawdy historycznej. Problemy związane z Janem Brosciusem. Kraków: Lexis.

Srzednicki, Roman 2007, Indeks Conley’a – rozwinięcie metody retraktowej Ważewskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Matematyka 30, „X Szkoła Historii Matematyki”, ss. 163–167.

Więsław, Witold 2004: Recenzja Słownika biograficznego matematyków polskich pod red. Stanisława Domoradzkiego, Zofii Pawlikowskiej-Brożek i Danuty Węglowskiej, Tarnobrzeg 2003, str. 286, ISBN 83-917293-3-8. Wiadomości Matematyczne tom 40 (2004), ss. 290–294. DOI: 10.14708/wm.v40i01.5002. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/5002/4575.

Więsław, Witold 2007: Poprzednie tomy z historii matematyki. Aniquitates Mathematicae 1, ss. 273–286. DOI: 10.14708/am.v1i1.596.

Published

30-09-2020

How to Cite

Domoradzki, S. (2020). Andrzej Pelczar (1937–2010). „A righteous man of exceptional moral principles”. Online memorial session (2 June 2020, 17.00–20.00). Studia Historiae Scientiarum, 19, 581–601. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.020.12576

Issue

Section

SCIENTIFIC CHRONICLE