Polish mathematicians and mathematics in World War I

Part II. Russian Empire

Authors

  • Stanisław Domoradzki Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Rzeszów, Poland http://orcid.org/0000-0002-6511-0812
  • Małgorzata Stawiska Mathematical Reviews, 416 Fourth St., Ann Arbor, MI 48103, USA , American Mathematical Society (Ann Arbor, USA) http://orcid.org/0000-0001-5704-7270

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.004.11010

Keywords:

Polish mathematical community, World War I, Russian Empire, Society for Scientific Courses in Warsaw, Polish University College in Kiev, teaching at the academic level outside traditional institutions, Mathematics Subject Classification: 01A60, 01A70, 01A73, 01A74

Abstract

In the second part of our article we continue presentation of individual fates of Polish mathematicians (in a broad sense) and the formation of modern Polish mathematical community against the background of the events of World War I. In particular we focus on the situations of Polish mathematicians in the Russian Empire (including those affiliatedwith the University of Warsaw, reactivated by Germans, and the Warsaw Polytechnics, founded already by Russians) and other countries.

References

ARCHIVAL SOURCES

Lviv District Archive (LDA). W. Sierpiński, personal file, 26.5.1723.

STUDIES

Aubin, David; Goldstein, Catherine 2014: Placing World War I in the history of mathematics. [In:] The war of guns and mathematics. Mathematical practices and communities in France and its western allies around World War I. Edited by David Aubin and Catherine Goldstein. Providence RI: American Mathematical Society. ISBN: 978-1-4704-1469-6, pp. 1–55 (“History of Mathematics”, 42).

Bartnicka, Kalina 2014: Access to higher education and study for Poles in the second half of the 19th century, Technical Transactions 1-NP (7), pp. 13–35.

Bartnicka, Kalina 2015: How to study mathematics– the manual for Warsaw University 1st year students in the interwar period, Technical Transactions 2-NP (20), pp. 13–33.

Beckett, Ian F. W. 2001/2009: The Great War 1914–1918. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 978-0582322486 (“Modern Wars in Perspective”). Polish translation by Rafał Dymek 2009: Pierwsza wojna światowa 1914–1918. Warszawa: Książka i Wiedza.

Betti, Arianna, 2009: Stanisław Leśniewski. Polish Philosophy Page, ed. by F. Coniglione. Available online (24.01.2018): http://segr-did2.fmag.unict.it/~polphil/polphil/lesnie/lesnie.html.

Błędowski, Ryszard et al. 1917–1919: Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej TKN: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kursów Naukowych 1906–1916, opracował Ryszard Błędowski [et al.]; redagował Stanisław Orłowski. Warszawa: nakładem Zarządu TKN: sklad gł. w Księgarniach Gebethnera i Wolffa (Druk. K. Kowalewskiego).

Bujakiewicz-Korońska, Renata; Koroński, Jan 2016: The life of Tadeusz Banachiewicz and his scientific activity. Studia Historiae Scientiarum 15, pp. 275–300. Available online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-15-2016-11.pdf.

Christensen, Chris 2007: Polish mathematicians finding patterns in Enigma messages. Mathematics Magazine 80 (4), pp. 247–273.

Chwalba, Andrzej 2014: Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918. Kraków: Wydawnictwo Literackie. 978-83-08-05303-4.

Ciesielska, Danuta 2016: Rola Funduszu im. dra W. Kretkowskiego w kształtowaniu krakowskiego ośrodka matematycznego. Studia Historiae Scientiarum 15, pp. 157–192. Available online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-15-2016-7.pdf.

Ciesielska, Danuta 2017a: Stanisława i Otton Marcin Nikodymowie w Polsce i Stanach Zjednoczonych. [In:] M. Kordas, K. Kucharski, I. Stefaniak (eds.), Polacy w Ameryce: Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, 27–28 czerwca 2017, t. 1. ISBN 978-83-61790-56-3, pp. 143–156; tłumaczenie: eadem, Stanisława and Otto Nikodym in Poland and United States of America – Childhood and school years. [In:] ibidem, pp. 396–410.

Ciesielska, Danuta 2017b: A mathematician and a painter Stanisława Nikodym and her husband Otton Nikodym. Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach Report2, pp. 115–118. DOI: 10.4171/OWR/2017/2. “Mini-Workshop: Women in Mathematics: Historical and Modern Perspectives”.

Demidov, Sergei S. 2015: World War I and mathematics in “the Russian world”. Technical Transactions 2-NP (20), pp. 77–92.

Derkowska, Alicja 1990: Juliusz Paweł Schauder (1899–1943). [In:] Matematyka przełomu XIX i XX wieku. Materiały z IV Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, red. S. Fudali, Szczecin, pp. 39–43.

Domoradzki, Stanisław 2013: Cztery doktoraty z matematyki uzyskane przez Polaków we Francji przed 1939 r. [In:] J. Bečvař, M. Bečvařovà (eds.) 34. mezinárodni konference Historie Matematiky. Praha: Matfyzpress, Univerzita Karlova, pp. 93–100.

Domoradzki, Stanisław 2017: Wileńskie środowisko matematyczne w czasach młodości profesora Krzyżańskiego. [In:] Jan Koroński (ed.), Wybrane zagadnienia dla równań różniczkowych. Kraków. “Monografie Politechnika Krakowska”. Series “Nauki Podstawowe Matematyka”, pp. 57–66.

Domoradzki, Stanisław; Pawlikowska-Brożek, Zofia 1999: Matematyka polska w okresie rozbiorów i dwudziestolecia międzywojennego. Sprawozdanie z realizacji grantu KBN, kierownik S. Domoradzki, projekt realizowany w WSP w Rzeszowie w latach 1996–1999 (unpublished).

Domoradzki, Stanisław; Pawlikowska-Brożek, Zofia; Węglowska, Danuta 2003: Słownik biograficzny matematyków polskich. PWSZ Tarnobrzeg.

Domoradzki, Stanisław; Stawiska, Małgorzata; Zarichnyi, Michael 2016: On algebra in Lwów in the years 1870–1939. [In:] XIII Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Herausgeber: Dr. Christa Binder, Tagung 1 bis 7 Mai (2016), Miesenbach (Niederösterreich): Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, pp. 86–95.

Domoradzki, Stanisław; Stawiska, Małgorzata 2018: Polish mathematics and Polish mathematicians during World War I. Part I: Galicia (Austro-Hungarian Empire). Studia Historiae Scientiarum 17, pp. 23–49. Available online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-17-2018-3.pdf.

Duda, Roman 1987: Life and work of Bronisław Knaster (1893–1980). Colloquium Mathematicum 51, pp. 85–102.

Duda, Roman 2012: Matematycy XIX i XX wieku zwi̧azani z Polską. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN: 978-83-229-3316-9.

Duda, Roman 2016: Matematyka. [In:] Andrzej Kajetan Wróblewski (red.), Nauki przyrodnicze i ścisłe na Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (“Monumenta Universitatis Varsovienis 1816–2016”), pp. 671–749. Available online (24.01.2018): http://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Nauki-scisle-i-przyrodnicze-na-Uniwersytecie-Warszawskim.pdf.

Eksteins, Modris 1989: Rites of spring. The Great War and the birth of modern age. Boston – New York: A Mariner/Peter Davison Book, Houghton Mifflin Company. ISBN: 978-03-9593-758-7. Polish translation by Krystyna Rabińska: 2014 Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku.Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, ISBN: 978-83-7785-294-1.

Flin, Piotr; Panko, Elena 2011: Tadeusz Banachiewicz in Tartu (1915 to 1918). Baltic Astronomy 20, pp. 305–308. Available online: http://esoads.eso.org/abs/2011BaltA..20..305F.

Gałczyńska, Kira 2003: Zielony Konstanty czyli opowieść o życiu i poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Warszawa: Ksi̧ażka i Wiedza, wydanie drugie. ISBN:978-8305131384.

Garczyk, Bartłomiej 2016: Polacy w Petersburgu od XVIII do początku XXI wieku. Historia, liczebność, struktura społeczna. [In:] Dariusz Konstantynow (red.), Petersburg i Polska. Zbiór esejów. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, pp. 5–32. Availableonline (24.01.2018): http://www.polskipetersburg.pl/zbior-esejow.

Garlicki, Andrzej 1982: Lata 1915–1920.[In:] Andrzej Garlicki (ed.), Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945. PWN: Warszawa (“Polska XIX i XX Wieku”). ISBN: 8301028637.

Gutkowski, Witold 2012: Życie w ciekawych czasach. IPPT PAN Publications Collection. Available online (25.01.2018): http://www.ippt.pan.pl/Repository/zycie_%20w_ciekawych_czasach_15_10_2012.pdf.

Iwiński, Tadeusz 1975: Ponad pół wieku działalności matematyków polskich. Zarys historii Polskiego Towarzystwa Matematycznego 1919–1973. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jackiewicz, Mieczysław 2002: Wiktor Emeryk Jan Staniewicz. Internetowy Polski Słownik Biograficzny. Available online (26.01.2018): http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wiktor-emeryk-jan-staniewicz.

Janiszewski, Zygmunt 1917/1963: O potrzebach matematyki w Polsce. Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój. Warszawa 1917; reprint Wiadomości Matematyczne 7, pp. 146–155.

Kauffman, Jesse 2015: Elusive alliance: the German occupation of Poland in World War I. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, ISBN: 978-06-7428-601-6.

Kiepurska, Halina 1981: Wykładowcy TKN (1906–1915). In: Ryszarda Czepulis-Rastenis (ed.), Inteligencja polska pod zaborami. Studia. Instytut Historii, Polska Akademia Nauk. Warszawa: PWN, pp. 261–309.

Kijas, Artur 2011: Polscy profesorowie na Uniwersytecie Charkowskim do 1917 roku. Wrocławskie Studia Wschodnie 15, pp. 47–64.

Knaster, Bronisław 1960: Zygmunt Janiszewski (w 40-lecie śmierci). Wiadomości Matematyczne IV, pp. 1–9.

Koper, Sławomir 2011: Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona, ISBN: 978-83-11-12145-4.

Królikowski, Lech 1989: Juliusz Rudnicki (1881–1948). [In:] Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej. Pracownia Historyczna BGPW 66, wyk. ZGPW z.723/89 n.100, 1989. Available online (25.01.2018): http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=877&dirids=1.

Kuratowski, Casimir 1947: Stefan Mazurkiewicz et son oeuvre scientifique. Fundamenta Mathematicae 34, pp. 316–331.

Kuratowski, Kazimierz 1972: Wacław Sierpiński 1882–1969. Acta Aritmetica 21, pp. 1–5 (1 plate, errata insert).

Kuratowski, Kazimierz 1973/1980: Pół wieku matematyki polskiej 1920–1970. Wspomnienia i refleksje. Warszawa: Wiedza Powszechna. English translation by Andrzej Kirkor: A half century of Polish mathematics. Remembrances and reflections.With a preface by S. Ulam. Elmsford, N.Y.: Pergamon Press, Inc.; Warsaw: PWN–Polish Scientific Publishers, 1980 (“International Series in Pure and Applied Mathematics” 108), viii+200 pp. ISBN: 0-08-023046-6.

Kuratowski, Kazimierz 1979: Zapiski do Autobiografii. Część pierwsza. Narodziny polskiej szkoły matematycznej. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 24 (2), pp. 243–289.

Kuratowski, Kazimierz 1981: Notatki do autobiografii. Przedmowa: Ryszard Engelking. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.

Kutrzeba, Stanisław 1988: Polska odrodzona 1914–1939 (przejrzał, uzupełnił i do druku przygotował Stanisław Grodziski). Wydanie pierwsze (piąte), Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. ISBN: 83-7006-092-7.

Lewandowska, Katarzyna 2013: Aksjomat wyboru w pracach Wacława Sierpińskiego. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce LII, pp. 9–33.

Majewski, Jerzy S. 2007: Chmielna 88 – historia szkoły kolejowej. Gazeta Wyborcza, Warszawa 23 sierpnia 2007. Available online (25.01.2018): http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,97596,4428335.html.

Maligranda, Lech 2009: Eustachy Żyliński (1889–1954). Antiquitates Mathematicae 3, pp. 171–211.

Maligranda, Lech 2016: Kazimierz Abramowicz (1888–1936). Wiadomości Matematyczne 52/2, pp. 251–288.

Maligranda, Lech 2017: Franciszek Włodarski (1889–1944). Antiquitates Mathematicae 11, pp. 3–35.

Maligranda, Lech; Piotrowski, Walerian 2017: Aleksander Rajchman (1890–1940), Wiadomości Matematyczne 53/1, pp. 43–82.

Mandelbrojt, Szolem 1985: Souvenirs à bâtons rompus de Szolem Mandelbrojt. Cahiers du séminaire d’histoire des mathématiques 6. Edited by René Taton and Pierre Dugac. Institute Henri Poincaré, Paris, pp. 1–46.

Marczewski, Edward 1972: O pracach Wacława Sierpińskiego Główne wątki prac mnogościowych Wspomnienia i refleksje. Wiadomości Matematyczne 14, pp. 65–72.

McFarland, Andrew; McFarland, Joanna; Smith, James (eds.) 2014: Alfred Tarski: Early Work in Poland–Geometry and Teaching. With a bibliographic supplement. Foreword by Ivor Grattan-Guinness. New York: Birkhäuser/Springer. ISBN: 978-1-4939-1473-9; 978-1-4939-1474-6.

Mioduszewski, Jerzy 1998: Okres moskiewski Wacława Sierpińskiego. Uniwersytet Szczeciński, Materiały z XI Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Materiały Konferencje 30, Szczecin, pp. 67–72.

Montel, Paul 1962: Souvenir de Mieczysław Biernacki. Colloquium Mathematicum IX/2, pp. 362–363.

[NN1] 1938: Śp. Wacław Gniazdowski, Głos Szkoły Zawodowej. Organ Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych (Warszawa) X/7–8, p. 2.

[NN2] 1970: Vincenz Lemoch. Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, 1815–1950 5(Lfg. 22, 1970), p. 125, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ISBN: 978-3-7001-3213-4. Available online (26.01.2018): http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_L/Lemoch_Vincenz_1792_.xml.

[NN3] 1977: Nauczycielstwo 1876–1976. Na podstawie monografii Szkoły autorstwa Bolesława Dunikowskiego “Szkoła imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie 1876–1976”, Warszawa 1977. Available online (26.01.2018): https://www.czacki.edu.pl/static/uploads/2017/10/Nauczyciele-Czackiego-1876-2016.pdf.

[NN4] 1983: Bibliography of the papers of Stanisława Nikodymowa. Wiadomości Matematyczne 25/1, pp. 87–88.

[NN5] 1992: Antoni Szczepan Zygmund: December 26, 1900–May 30, 1992. Studia Mathematica103/2, pp. 119–121.

[NN6] 2014: Warszawska baza nekrologów. Available online (26.01.2018): http://www.nekrologi-baza.pl/zlista/54.

Nalbaldian, M. B.; Nalbaldian, Yu. S. 1995: Iz istorii Obshchestva Estestvoispytatelei pri Varshavskom (Donskom, Severo-Kavkazskom) Universitete, dopolnitel’nyi material k lekcionnomu kursu “Istoria matematiki”, Rostov-na-Donu: Rostovskii Gosudarstvennyi Universitet (inprint).

Nowik Grzegorz 2010 Zanim złamano Enigmę rozszyfrowano Rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Warszawa:Wydawnictwo Rytm. ISBN 978-83-7399-425-6.

Odinets, Vladimir P. 2014: Predtechi i pervye tvortsy pol’skoĭ matematicheskoĭ shkoly (1860–1922). Syktyvkar: Komi Gosudarstvennyĭ Pedagogicheskiĭ Institut (inprint), 60 pp. ISBN: 978-5-87661-250-2.

Ortiz, Eduardo L.; Pinkus, Allan 2005: Herman Müntz: a mathematician’s odyssey. Mathematical Intelligencer 27/1, pp. 22–31.

Pawlikowska-Brożek Zofia, 1972: Ignacy Wojciech Lemoch. Internetowy Polski Słownik Biograficzny. Available online (26.01.2018): http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ignacy-wojciech-lemoch.

Pawlikowska-Brożek, Zofia 1982: Wykaz profesorów i docentów matematyki pracujących w polskich uczelniach w latach 1919–1939. Wiadomości MatematyczneXXIV, pp. 219–223.

Pawlikowska-Brożek, Zofia 1992a: Zygmunt Janiszewski – organizer of science and author of the idea of the Polish mathematical school. [In:] Mathematics at the turn of the twentieth century (Jaworze, 1988), Katowice: Uniwersytet Śląski, pp. 45–52. (“Prace Naukowe Uniwersytetu Śļaskiego”, Katowice, 1253).

Pawlikowska-Brożek, Zofia 1992b: “Poradnik dla samouków”. Periodyczne wydawnictwo miarą rozwoju potrzeb intelektualnych społeczeństwa. [In:] J. Mioduszewski (red.), Matematyka przełomu XIX i XX wieku. Nurt mnogościowy. Katowice: Uniwersytet Śląski, pp. 53–60.

Piłatowicz, Józef 2006–2007Stefan Straszewicz. Polski Słownik BiograficznyXLIV. Internetowy Słownik Biograficzny. Available online (25.01.2018): http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stefan-straszewicz.

Piotrowski, Walerian 1987: Aleksander Axer (1880–1948) i Henryk Lauer (1890–1939) Wiadomości Matematyczne 27/2, pp. 232–234.

Piotrowski, Walerian 2003: Wojtowicz (Wójtowicz) Władysław Baltazar (1874–1942), in: Domoradzki, Stanisław; Pawlikowska-Brożek, Zofia; Węglowska, Danuta 2003: Słownik biograficzny matematyków polskich. PWSZ Tarnobrzeg.

Piotrowski, Walerian 2014: Jeszcze w sprawie biografii Ottona i Stanisławy Nikodymów. Wiadomości Matematyczne50/1, pp. 69–74.

Przeworska-Rolewicz, Danuta 2005: Leon Lichtenstein (1878–1933). On 125th anniversary of his birthday and 70th anniversary of his death. European mathematics in the last centuries, pp. 99–122. Wrocław: Univ. Wrocław.

Radziwiłłowicz, Dariusz 1997: Błękitna Armia. W 80 rocznicę utworzenia. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Społeczno-Wychowawczy

Ragulsky, Valerii V. 2011: About people with the same life attitude: 100th anniversary of Lebedev’s lecture on the pressure of light. Physics-Uspekhi (Advances in Physical Sciences) 54/3, pp. 293–304.

Reid, Constance 1998: Neyman. New York: Springer-Verlag. ISBN: 978-0387907475.

Rejewski, Marian 1980: An application of the theory of permutations in breaking the Enigma cipher. Zastosowania Matematyki 16, no. 4, 543–559.

Rejewski, Marian 1980: Jak matematycy polscy rozszyfrowali Enigmę. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II, Wiadomości Matematyczne XXIII, no. 1, 1–28. English translation in: Rejewski, Marian Mathematical solution of the Enigma cipher. Translated from the Polish by Christopher Kasparek. Cryptologia 6 (1982), no. 1, 1–18.

Róziewicz, Jerzy; Zasztowt, Leszek 1991: Polskie Kolegium Uniwersyteckie w Kijowie (1917–1919). Rozprawy z dziejów oświaty 34, pp. 93–123.

Rybka, Eugeniusz 1964: Jantzen Kazimierz. Polski Słownik Biograficzny X, pp. 580–581.

Savchuk Varfolomij S., Kushlakova Nadiya M. 2008: Vcheni pols’koho pokhodzhennia v Kharkivs’komu Matematychnomu Tovarystvi, Istorychnyj Arkhiv. Naukovi Studii 2, pp. 152–159, http://istarhiv.chdu.edu.ua/article/view/67822/63084.

Schinzel, Andrzej 1993: Historia teorii liczb w Polsce w latach 1851–1950. Wiadomości Matematyczne XXX, pp. 19–50.

Sierpiński, Wacław 1974: Oeuvres Choisies. Tome I: Bibliographie, Theorie des Nombres et Analyse Mathematique. Warszawa: PWN (Hardcover).

Sheynin, Oscar 2011: Władysław von Bortkiewicz: biografia naukowa. Antiquitates Mathematicae 5, pp. 249–266.

Simons, Peter 2015: Stanisław Leśniewski. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Available online (26.01.2018): https://plato.stanford.edu/entries/lesniewski/.

Sinkiewicz, Galina I. 1995: On the collaboration of Waclaw Sierpinski and Nikolai Luzin (Polish). Translated from the Russian by Stefan Zamecki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 40/1, pp. 41–58. Available online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_

Historii_Nauki_i_Techniki-r1995-t40-n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1995-t40-n1-s41-58/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1995-t40-n1-s41-58.pdf.

Tatarkiewicz, Krzysztof 1995: Materiały do historii mechaniki w Polsce. Warszawa: (unpublished).

Tatarkiewicz, Krzysztof 1998: Co to są matematycy polskiego pochodzenia na obczyźnie? Uniwersytet Szczeciński. Materiały Konferencje 30, pp. 281–283.

Werner, Stanisław 1998: Profesor Wacław Werner (1879–1948). Analecta 7/1(13), pp. 183–215.

Woleński, Jan 1995: Mathematical logic in Poland 1900–1939: people, circles, institutions, ideas. Modern Logic 5/4, pp. 363–405.

Yekelchyk, Serhy 2007: Ukraine: Birth of a Modern Nation. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-019530546-3.

Zasorin, Siergiej 2017: Luty 1917 r. w Rosji i dążenie Polski do niepodległości. Sputnik Polska, 10.02.2017. Available online (25.01.2018): https://pl.sputniknews.com/swiat/201702104801929-Sputniknews-Rosja-1917-Polska-niepodleglosc/.

Zhang, Fuzhen (ed.) 2005: The Schur complement and its applications. New York: Springer-Verlag, xvi+295 pp. ISBN: 0-387-24271-6 (“Numerical Methods and Algorithms” 4).

Zverkina, G. A.; Pugina, L. B. 2009: B. K. Mlodzeevskii – vydayushchiisya deyatel’ vysshego matematicheskogo obrazovaniya. Istoriya matematiki i matematicheskogo obrazovaniya. Trudy VII Mezhdunarodnykh Kolmogorovskikh Chtenii. Yaroslavl: Izdatelstvo YaPGU, pp. 406–413.

Zygmund, Antoni 1982/1987: Stanisław Saks (1897–1942). Wiadomości Matematyczne 24/2, pp. 145–156. An abbreviated English translation in: A. Zygmund 1987: Stanisław Saks, 1897–1942. Mathematical Intelligencer 9/1, pp. 36–41 (translated from the Polish by Christopher Atkin).

Downloads

Published

15-11-2019

How to Cite

Domoradzki, S., & Stawiska, M. (2019). Polish mathematicians and mathematics in World War I: Part II. Russian Empire. Studia Historiae Scientiarum, 18, 55–92. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.004.11010

Issue

Section

SCIENCE IN POLAND