On Andrzej Pelczar’s meetings with French mathematicians in the academic year 1967/68

Authors

  • Stanisław Domoradzki University of Rzeszow, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów, Poloand

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.015.12571

Keywords:

Andrzej Pelczar, Cracow school of dynamical systems, Cracow school of differential equations, Institut des Hautes Études Scientifiques in Bures-sur-Yvette (IHÉS), Bourbaki seminar, Grothendieck seminar, Thom seminar

Abstract

The article familiarizes the readers with the stay of A. Pelczar (1937–2010) in France and his encounters with mathematicians working and staying in the prestigious Institut des Hautes Études Scientifiques in Bures-sur-Yvette (IHÉS) and Université Paris XI (Faculté des Sciences d’Orsay). The future founder of the Kraków school of dynamical systems had an opportunity to meet the following mathematicians, among others: M. Artin, A. Grothendieck, N. Kuiper, B. Malgrange, J. Mather, P. Deligne, R. Thom, Ch. Zeeman.

The article was written thanks to the memories of Jacek Bochnak, the companion of Pelczar in France, nowadays a renowned professor of the Vrije Universiteit Amsterdam.

Author Biography

Stanisław Domoradzki, University of Rzeszow, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów, Poloand

References

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011: Wspomnienia profesora Andrzeja Pelczara. Dostęp online: http://www.archiwum.uj.edu.pl/andrzej-pelczar.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teka habil. A. Pelczar.

ŹRÓDŁA WYWOŁANE

Bochnak, Jacek 2020: Wspomnienia. E-maile przesłane do Stanisława Domoradzkiego w dniach 30 maja 2020 r. i 6 czerwca 2020 r.

OPRACOWANIA

Bhatia, Nam Parshad; Szegö, George P. 1970: Stability theory of dynamical systems. „Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften” Bd. 161. Berlin: Springer 1970.

Ciesielski, Krzysztof; Ombach, Jerzy; Srzednicki, Roman 2007: Jubileusz Profesora Andrzeja Pelczara. Wiadomości Matematyczne XLIII, ss. 137–139.

Ciesielski, Krzysztof; Pelczar-Barwacz, Anna 2011: Spis publikacji Andrzeja Pelczara. Wiadomości Matematyczne 47, ss. 128–139.

Domoradzki, Stanisław 1997: Wśród nauczycieli Tadeusza Ważewskiego byli E. Borel, A. Denjoy i P. Montel. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Matematyka 30, „X Szkoła Historii Matematyki”, ss. 67–77.

Domoradzki, Stanisław 2015: Łojasiewicz Stanisław. [W:] (red. naukowa) Bolesław Orłowski, Słownik polskich odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. Warszawa: Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, tom 2, ss. 414–416.

Domoradzki, Stanisław 2015a: Łojasiewicz Stanisław. [W:] Bolesław Orłowski (red. naukowa), Słownik polskich odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. Warszawa: Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, tom 2, ss. 414–416.

Domoradzki, Stanisław 2015b: Pelczar Andrzej. [W:] Bolesław Orłowski (red. naukowa), Słownik polskich odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. Warszawa: Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, tom 4, ss. 273–275.

Domoradzki, Stanisław 2020: Andrzej Pelczar (1937–2010). „Człowiek prawy, o wyjątkowych zasadach moralnych”. Sesja wspomnieniowa online (2 czerwca 2020 r., godz. 17.00–20.00). Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 581–601. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.020.12576. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-19-2020-20.pdf.

Duda, Roman 2012: Pelczar Andrzej Maria. [W:] Roman Duda. Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 357–358.

Kobos, Andrzej M. (red.) 2017: Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos, tom 6. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Kokowski, Michał 2020: Spotkania Andrzeja Pelczara (1937–2010) z historią i filozofią nauki. Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 167–229. DOI: 10.4467/2543702XS HS.20.007.12563. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-19-2020-7.pdf.

MIT Mathematics 2020: Michael Artin. Oficjalna strona internetowa. Dostęp online: https://math.mit.edu/directory/profile.php?pid=9.

O’Connor, J.J.; Robertson, E.F. 2008: Donald Coxeter. MacTutor History of Mathematics Archive. Dostęp online: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Kuiper/.

O’Connor, J.J.; Robertson, E.F. 2009: Erik Christopher Zeeman. MacTutor History of Mathematics Archive. Dostęp online: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Zeeman/.

Pawłucki, Wiesław 2003: Stanisław Łojasiewicz (1926–2002). Wiadomości Matematyczne 39, ss. 183–190. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4953.

Pleśniak, Wiesław 2004: French-Polish cooperation in Approximation Theory and Real and complex analysis, European Mathematical Information Service September 2004. Dostęp online: https://www.emis.de//newsletter/current/current15.pdf.

Pleśniak, Wiesław 2019: Solidarité – fraternité. Pauza Akademicka nr 473–474, s. 8. Dostęp online: http://www.pauza.krakow.pl/473_474_8_2019.pdf.

Sondel, Janusz 2012: Pelczar Andrzej (1937–2010). [W:] Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012, ss. 973–974.

Szafirski, Bolesław 2011: Z żałobnej karty. Andrzej Pelczar (1937–2010). Wiadomości Matematyczne (ser. II) 47(1), ss. 121–127. Dostęp online: http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/docs/matematycy/Pelczar-zal-karta-wmat.pdf.

Thom, René 2020: Oficjalna strona internetowa. Institut des Hautes Études Scientifiques Université Paris-Saclay. Dostęp online: https://www.ihes.fr/en/professeur/rene-thom-2/.

Wall, C.T.C. (red.) 1971a: Proceedings of Liverpool Singularities – Symposium I. “Springer Lecture Notes in Mathematics” vol. 192.

Wall, C.T.C. (red.) 1971b: Proceedings of Liverpool Singularities – Symposium II. “Springer Lecture Notes in Mathematics” vol. 209.

Wikipedia 2020a: Michael Artin. Dostęp online: https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Artin.

Wikipedia 2020b: Nam. P. Bhatia. Dostęp online: https://de.wikipedia.org/wiki/Nam_P._Bhatia.

Wikipedia 2020c: Nicolaas Hendrik Kuiper. Dostęp online: https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_Kuiper.

Wikipedia 2020d: Pierre Deligne. Dostęp online: https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Deligne.

Wikipedia 2020e: Jean Dieudonné. Dostęp online: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Dieudonné.

Wikipedia 2020f: Alexander Grothendieck. Dostęp online: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Grothendieck.

Wikipedia 2020g: Stanisław Łojasiewicz. Dostęp online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Łojasiewicz.

Wikipedia 2020h: John N. Mather. Dostęp online: https://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Mather.

Wikipedia 2020i: Léon Motchane. Dostęp online: https://en.wikipedia.org/wiki/Léon_Motchane.

Wikipedia 2020j: Giorgio P. Szegö. Dostęp online: https://de.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Szegö.

Wikipedia 2020k: René Thom. Dostęp online: https://en.wikipedia.org/wiki/René_Thom.

Wikipedia 2020l: Erik Christopher Zeeman. Dostęp online: https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Zeeman.

Włodek, Marzena 2011: Katalog wystawy Na szlakach życia i nauki. Andrzej Pelczar (1937–2010). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU.

Published

30-09-2020

How to Cite

Domoradzki, S. (2020). On Andrzej Pelczar’s meetings with French mathematicians in the academic year 1967/68. Studia Historiae Scientiarum, 19, 489–504. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.015.12571

Issue

Section

SCIENCE BEYOND BORDERS