Bibliography of the works by Zbigniew Bela (1949–2018), a philologist, prosaist, and pharmacy historian

Authors

  • Michał Kokowski Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa – Kraków

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.024.9344

Keywords:

Zbigniew Bela, history of literature, history of pharmacy, bibliography

Abstract

The bibliography presents the list of publications by Zbigniew Bela (1949–2018), a philologist, prosaist, and historian of pharmacy.

Author Biography

Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa – Kraków

References

Bela, Zbigniew 1974: (Wiersz) Konie uśpione zaległy horyzont... (Autorowi „Świtu, który idzie”). Życie Przemyskie. Tygodnik społeczny 11/50, s. 4.

Bela, Zbigniew 1977: Podwójny anioł. Twórczość 33/3(380), ss. 69–74.

Bela, Zbigniew 1979a: Przygotowania do występu. [Ilustr. Tadeusz Nuckowski]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Opowiadania:] Gambit: Lekcja pokazowa, Jaka piękna rzeka! (opowiadanie heroiczne), Niedzielne popołudnie z łosiem (landszaft z przypisami), Bajka za dwadzieścia złotych (abstrakcja dramatyczna), Zmartwienie, Porządki (wokaliza), Przygotowania do występu. Fragment powieści (cz. 3, rozdz 2: Wyśniona dziewczyna), Święty ogień.

Bela, Zbigniew 1979b: Zmartwienie. Życie Literackie. Tygodnik 29/26, s. 9.

Dymny, Wiesław; Bela, Zbigniew 1981: Słońce wschodzi raz na dzień. Antologia utworów literackich i rysunków Wiesława Dymnego. Wybór, opracowanie oraz Wstęp Zbigniew Bela. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bela, Zbigniew 1983: Kapitulacja. Warszawa: Iskry.

Bela, Zbigniew 1984a: Jeden obrót słońca. Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie.

Bela, Zbigniew 1984b: Atrakcyjne podarunki dla każdego. Literatura. Miesięcznik literacko-społeczny 3/4, ss. 42–45.

Bela, Zbigniew 1984c: Krople na serce. Kobieta i Życie. Tygodnik 49, ss. 8, 15.

Bela, Zbigniew 1985a: Łoki-toki. Monolog Anzelma. Miesięcznik Literacki 20/1, ss. 24–30.

Bela, Zbigniew 1985b: Sen. Miesięcznik Fantastyka 5(32), ss. 45–47.

Bela, Zbigniew 1985c: Wieczór z Benkiem. Twórczość. [Miesięcznik] 41/12, ss. 51–58.

Bela, Zbigniew 1985d: Wizerunek własny albo opowiadanie o tym, jak doszło do ustawienia na dnie Sanu pewnej bardzo dziwnej budowli. Odra. Miesięcznik społeczno-kulturalny 25/2, ss. 54–6 1.

Bela, Zbigniew 1986a: Nić Ariadny. Kultura. Tygodnik 2/24, ss. 8–9.

Bela, Zbigniew; Bugajski, L.; Lebioda, D.T.; Lichniak, Z.; Lisowski, J.; Pąkciński, M.; Sadkowski, W.; Sakowicz, K.; Siejak, T.; Tulik, J.; Żukrowski, W.; Dyskusja. Młoda literatura (1–4). [Wypow.:]. Razem. Ilustrowany Tygodnik Młodzieży 12/19–21, 23 [z not. biogr. dyskutantów].

Bela, Zbigniew 1987: Jerzy Grundkowski, Labirynt wyobraźni (rec.). Nowe Książki. Miesięcznik krytyki literackiej i naukowej 4, ss. 78–79.

Bela, Zbigniew 1988: Nić Ariadny i inne opowiadania. [Opowiadania:] Wieczór z Benkiem, Monolog Anzelma, Krople na serce, Nie wysłany list do wicepremiera Rakowskiego , Początek sezonu, Łoki-toki albo egzorcyzmy, Sen, Pożegnanie z Agonią, Zadania specjalne, Atrakcyjne podarunki dla każdego, Nić Ariadny. Warszawa: Iskry.

Bela, Zbigniew 1992a: Wypadek. Lektura. Miesięcznik Literacki 1–2, ss. 2–3.

Bela, Zbigniew 1992b: John Keats. Farmacja Krakowska 2, ss. 15–17.

Bela, Zbigniew 1993: John Keats [1795–1821] – aptekarz i poeta. Farmacja Polska 49/21, ss. 15–19.

Bela, Zbigniew; Ekiert, Leszek 1993: Ignacy Łukasiewicz (1822–1882). Gazeta Farmaceutyczna 1993/6, ss. 26–27.

Bela, Zbigniew 1994a: Z Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ. Farmacja Polska 50/18, ss. 872–873.

Bela, Zbigniew 1994b: O staropolskim znaczeniu słowa leczyć. Język Polski 74/4–5, ss. 254–258.

Bela, Zbigniew 1994c: Związki między farmacją i sztuką w piśmiennictwie starożytnym, średniowiecznym i renesansowym. Farmacja Polska 50/24, ss. 1120–1126.

Bela, Zbigniew 1994d: Sprawa autorstwa „Sekretów” Aleksego z Piemontu. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 57/1, ss. 3–14. Dostęp online: https://www.researchgate.net/profile/Zbigniew_Bela/publication/11726225_Who_really_is_an_author_of_Alexis_of_Piemont%27s_secrets/links/59033f5aaca272116d2f70f2/Who-really-is-an-author-of-Alexis-of-Piemonts-secrets.pdf.

Bela, Zbigniew 1995: Krople na serce. [W:] Wojciech Kajtoch 1995: Proza, proza, proza .. (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). Wybór, wstęp i redakcja Wojciecha Kajtocha, tom I. Kraków 1995, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 20–26.

Bela, Zbigniew 1997: Elementy medycznej scholastyki w sekretach Aleksego z Piemontu. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 60/3, ss. 195–202.

Bela, Zbigniew; Rzepiela, Agnieszka 1997: Poemat Flos medicinae scholae Salerni jako przykład średniowiecznego piśmiennictwa medyczno-farmaceutycznego. Farmacja Polska 53/24, ss. 1112–1117.

Bela, Zbigniew 1998a: Przepisy na leki w Sekretach Aleksego z Piemontu: analiza historyczno-kulturowa. Rozprawa doktorska. Promotor Andrzej Borowski. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Farmaceutyczny. Muzeum Farmacji.

Bela, Zbigniew 1998b: Ciało człowieka jako podstawa aranżacji niektórych średniowiecznych tekstów medyczno-faramceutycznych. [W:] VII Sympozjum Historii Farmacji. Gietrzwałd, maj 1998.

Bela, Zbigniew 1998c: Postać człowieka jako podstawa aranżacji niektórych średniowiecznych tekstów medyczno-faramceutycznych. [W:] XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja w perspektywie XXI w.”, Kraków, 10–13. 09. 1998. Streszczenia, s. 456: abstr. S.VIII.K-8.

Bela, Zbigniew 1998d: Postać człowieka jako podstawa aranżacji niektórych średniowiecznych i renesansowych tekstów medyczno-farmaceutycznych. Farmacja Polska 54/15, ss. 707–711 (VII Sympozjum Historii Farmacji – Gietrzwałd 15–17 maja 1998 r.).

Bela, Zbigniew 1999a: Cechy formalne dawnych przepisów na leki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 44/1, ss. 87–96. Dostęp online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1999-t44-n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1999-t44-n1-s87-96/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1999-t44-n1-s87-96.pdf.

Bela, Zbigniew 1999b: Information about a recently published book concerning the 16th century italian collection of prescriptions entitled the Secrets of Alex of Piemount. Atti Mem. 16/2, s. 114. 34th International Congress for

the History of Pharmacy. Florence, 20–23 October 1999.

Bela, Zbigniew 1999c: Alexego Pedemontaná táiemnice. [T. 2]: monografia. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 375 ss., ISBN: 83-88092-35-9.

Ruscelli, Girolamo [Piemontese, Alessio]; Bela, Zbigniew 1999: Alexego Pedemontaná táiemnice. [T. 1]: faksymile, transkrypcja i objaśnienia Zbigniew Bela. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 349 ss., ISBN: 83-88092-35-9.

Bela, Zbigniew 2000: Farmacja na Uniwersytecie Jagiellońskim: sesja z okazji 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej / [projekt graf., oprac. edytorskie, wybór i układ il. Zbigniew Bela. Kraków: Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ: Text.

Bela, Zbigniew 2001a: Information about a recently published book concerning the 16th century Italian collection of prescriptions entitled the Secrets of Alex of Piemount. Acta 34º Congressus Internationalis Historiae Pharmaciae, Firenze, 20–23 Octobre 1999, ss. 241–243.

Bela, Zbigniew 2001b: Wyraz marcepan nie ma nic wspólnego z imieniem Marco. Farmacja Polska 57/24, ss. 1135–1140.

Bela, Zbigniew 2001c: Przykłady zastosowania teorii alchemicznego procesu przemiany w przepisach medycznych Arnolda de Villanova i Aleksego z Piemontu. Farmacja Polska 57/24, ss. 1101–1106.

Bela, Zbigniew 2001d: Materia medicinalis, materia arteficialis. Some observations of connections between pharmacy and art in the past. [W:] 35. Internationaler Kongress fur Geschichte der pharmazie, Lucerne (Suisse), 19.–22.9. 2001, ss. 36–37.

Bela, Zbigniew 2001e: Eksperymenty i sekrety. Farmacja Polska 57/1, ss. 47–52.

Bela, Zbigniew 2001f: Drugi postinkunabuł w bibliotece Muzeum Farmacji UJ w Krakowie. Farmacja Polska 57/12, ss. 547–554.

Bela, Zbigniew 2001g: „Arabski Galen” w Muzeum Farmacji UJ. Alma Mater (Kraków) 32, ss. 10–16.

Bela, Zbigniew 2001h: Nieco złagodzony kompleks. Farmacja Polska 57/23, ss. 1091–1093.

Bela, Zbigniew; Urbanik, Monika; Dymarczyk, Iwona; Jaworska, Katarzyna; Rzepiela, Agnieszka; Trzos, Piotr 2002: Wspomnienia: zmarł dr Leszek Ekiert. Farmacja Krakowska 5/4, ss. 30–31.

Bela, Zbigniew 2002a: Uniwersytecka kariera Marcina z Urzędowa. Farmacja Polska 58/24, ss. 1135–1146.

Bela, Zbigniew 2002b: Proch strzelniczy jako lekarstwo. Lekarz Polski 12/11, ss. 64–72.

Bela, Zbigniew 2002c: Dr Leszek Ekiert (1953–2002). Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 65/4, ss. 420–421.

Bela, Zbigniew 2002d: Nieco złagodzony kompleks: O relacjach między polską i czeską literaturą botaniczno-lekarską w XVI w. Je̜zyk Polski 82/3, ss. 174–177.

Bela, Zbigniew 2003a: Poglądy Johannesa de Rupescissa na temat leczniczych właściwości tzw. kwintesencji. Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 12/1–2(23–24), ss. 69–83. Dostęp online: http://czashum.hist.pl/media//files/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2003-t12-n1_2_(23_24)/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2003-t12-n1_2_(23_24)-s69-83/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2003-t12-n1_2_(23_24)-s69-83.pdf.

Bela, Zbigniew 2003b: Przepisy na afrodyzjaki w Astangahrdaya Vagbhaty (Indie, VI/VII wiek n.e.). [W:] Roman K. Meissner (red.), Jubileuszowy XX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Poznań, 26–28 września 2003: streszczenia referatów. Poznań: Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, ss. 1–2.

Bela, Zbigniew 2003c: O początkach alchemii w świetle badań zachodnich historyków nauki. [W:] Iwona Dymarczyk, Krzysztof Kmieć (red.), Pamiętnik: XII Sympozjum Historii Farmacji Niedzica 2003: w ramach programu obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza. Kraków: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Sekcja Historii Farmacji – Kraków. Kraków: Kontekst, ss. 23–30.

Bela, Zbigniew 2003d: O stosowaniu homeopatii na początku XX wieku na przykładzie publikacji Johna H. Clarke’a pt. Proch strzelniczy jako wojenne lekarstwo (Londyn, 1915). [W:] Iwona Dymarczyk, Krzysztof Kmieć (red.), Pamiętnik: XII Sympozjum Historii Farmacji Niedzica 2003: w ramach programu obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza. Kraków: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Sekcja Historii Farmacji – Kraków, Kontekst, ss. 30–38.

Rzepiela, Agnieszka; Bela, Zbigniew 2003a: Zapraszamy do Muzeum Farmacji. Nasza Firma 33, ss. 31–32.

Rzepiela Agnieszka; Bela, Zbigniew 2003b: Hygieja. Wizerunki bogini zdrowia w zbiorach Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pamiętnik: XII Sympozjum Historii Farmacji Niedzica 2003: w ramach programu obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza. Kraków: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Sekcja Historii Farmacji – Kraków, Kontekst, ss. 59–60.

Bela, Zbigniew 2004a: Wstęp. [W:] Hiacynthus Dziarkowski, Farmakopea obozowa i lazaretowa wojska koronnego, Warszawa 1794. Wyd. faksymilowe. Kraków : Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ, ss. III–XIII.

Bela, Zbigniew 2004b: Oferty Muzeum Farmacji. Farmacja Krakowska 7/1, s. 29.

Bela, Zbigniew 2004c: Od kiedy znany jest eter? [W:] XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : Farmacja – tradycja i nowoczesność, Wrocław, 22–24 września, 2004: streszczenia, t. 1, s. 272: abstr. SVIII-K012.

Bela, Zbigniew 2004d: O teriaku w Muzeum Farmacji UJ. Farmacja Polska 60/24, ss. 1148–1151.

Bela, Zbigniew 2004e: O pozłacaniu pigułek. Farmacja Polska 60/24, ss. 1152–1157.

Bela, Zbigniew 2004f: Muzeum Farmacji w Krakowie. Panacea 4, ss. 32–34. Dostęp online: https://panacea.pl/articles.php?id=61.

Bela, Zbigniew 2004g: Leszek Ekiert (27 XII 1953 – 4 IX 2002).[W:] Andrzej Kazimierz Banach (red.), Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2001/2002. Kraków: Biuro Jubileuszowe UJ, ss. 351–352.

Bela, Zbigniew 2004h: Kilka faktów z historii leczniczego stosowania złota koloidalnego. [W:] Anita Magowska (red.), Pamiętnik: XIII Sympozjum Historii Farmacji Horyniec-Zdrój 2004; Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Sekcja Historii Farmacji – Rzeszów. Rzeszów: Kontekst, ss. 17–25.

Bela, Zbigniew 2004i: Apel o wykupienie z rąk prywatnego kolekcjonera obrazu Józefa Chełmońskiego „Aptekarz”. Farmacja Krakowska 7/3, s. 37. Dostęp online: http://oia.nq.pl/storage/farmacja_2004_03.pdf.

Bela, Zbigniew 2005a: Poglądy na temat leczniczych właściwości złota od czasów najdawniejszych po czasy współczesne. Kraków: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 645.

Bela, Zbigniew 2005b: The Cracow Museum of Pharmacy. The Pharmaceutical Journal 275/7381, ss. 784–786.

Bela, Zbigniew 2005c: Przepis na barometr chemiczny w XIX-wiecznym aptekarskim manuale. Farmacja Polska 61/24, ss. 1130–1137.

Bela, Zbigniew 2005d: Porównanie sposobów leczenia dżumy, opisanych w Sekratach Aleksego z Piemontu (Wenecja 1555) i w Herbarzu Marcina Siennika (Kraków 1568).[W:] Andrzej Śródka et al., Sympozjum na temat Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne, Kraków, 17–18 listopada 2005 : teksty referatów. Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum UJ, Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ. Kraków: Muzeum Farmacji UJ, ss. 7–17. Dostęp online: https://www.researchgate.net/profile/Zbigniew_Bela/publication/312672241_Przyczynek_do_sprawy_narodowosci_Marcina_Siennika/links/5aa00c82a6fdcc22e2cc4935/Przyczynek-do-sprawy-narodowosci-Marcina-Siennika.pdf.

Bela, Zbigniew 2005e: Olejku dziurawcowego przyprawianie, który w Wenecyjej czerwonym zową. Panacea 4, ss. 32–34. Dostęp online: https://panacea.pl/articles.php?id=165.

Bela, Zbigniew 2005f: John Henry Clarke i jego artykuł pt. Proch strzelniczy jako wojenne lekarstwo. Farmacja Polska 61/12, ss. 580–587.

Bela, Zbigniew 2005g: Historia też jest ważna. Farmacja i Ja czerwiec, s. 5.

Bela, Zbigniew 2005h: Drapacz lekarski – europejskie panaceum od XVI do XVIII wieku. Panacea 1, ss. 38–42. Dostęp online: https://panacea.pl/articles.php?id=78.

Bela, Zbigniew 2005i: Description of a chemical barometer found in a 19th century apothecary manual. [W:] “People and places”: 37th International Congress for the History of Pharmacy, Edinburgh, Scotland, 22nd June – 25th June, 2005: programme and abstracts, s. 25.

Bela, Zbigniew 2005j: Co to jest teriak? Farmacja i Ja lipiec – sierpień, s. 5.

Bela, Zbigniew 2005k: Apel Muzeum Farmacji UJ w sprawie zbiórki funduszy na wykonanie reprodukcji czterech obrazów przedstawiających Chrystusa jako aptekarza (Apothecarius Caelestis). Farmacja Krakowska 8/2, ss. 28–30. Dostęp online: http://oia.nq.pl/storage/farmacja_2005_02.pdf.

Bela, Zbigniew 2005l: Wyłącznie dla panów. Gazeta Farmaceutyczna 11, ss. 60–61.

Bela, Zbigniew 2006a: Who invented “Avicenna’s gilded pills”? Early Medicne and Science 11/1, ss. 1–10. DOI: 0.1163/157338206775569763. Available online: https://www.jstor.org/stable/4130053.

Bela, Zbigniew 2006b: The “virtual” laboratory of Michał Sędziwój, reconstructed from his Operatie Elixiris Philosophici and Andreas Libavius’s Alchimia. [W:] “East and West the Common European Heritage”: XXV Scientific Instrument Symposium, Krakow, Poland, 10 – 14 September 2006, s. 75. (streszczenie).

Bela, Zbigniew 2006c: The “virtual” laboratory of Michał Sędziwój, reconstructed from his Operatie Elixiris Philosophici and Andreas Libavius’s Alchimia. [W:] Ewa Wyka, Maciej Kluza, Anna Karolina Zawada (eds.), “East and West the Common European Heritage”: XXV Scientific Instrument Symposium, Krakow, Poland, 10 – 14 September 2006. Kraków: Jagiellonian University Museum, ss. 209–214. ISBN: 978-83-88659-51-5.

Bela, Zbigniew 2006d: Wirtualna pracownia Michała Sędziwoja na podstawie jego traktatu pt. „Operatie elixiris philosophici” i książki A. Libaviusa pt. „Alchemia”. Pamiętnik XV Sympozjum Historii Farmacji, Stargard 2006, ss. 27–54.

Bela, Zbigniew 2006e: Teophrastos z Eresos. Farmacja Polska 62/22, ss. 1110–1121.

Bela, Zbigniew 2007a: Zielnik Elizabeth Blackwell. Aptekarz Polski 10, ss. 30–31.

Bela, Zbigniew 2007b: Zielnik Elizabeth Blackwell. Panacea 4, ss. 32–34. Dostęp online: https://panacea.pl/articles.php?id=2114.

Bela, Zbigniew 2007c: Wypisy z Teofrasta. Panacea 1, ss. 32–34. Dostęp online: https://panacea.pl/articles.php?id=247.

Bela, Zbigniew 2007d: Przepisy na afrodyzjaki w Astanga Hrdaya Vagbhaty (Indie, VI/VII wiek n.e.). [W:] Roman Meissner (red.), Medycyna i farmacja XIX i XX wieku: zagadnienia wybrane: pokłosie Jubileuszowego Naukowego XX Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ss. 1–7.

Bela, Zbigniew 2007e: Profilaktyka, higiena, zdrowy styl życia. Rys historyczny.[W:] Piotr Podolec (red.), Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, t. 1. Kraków: Medycyna Praktyczna, ss. 49–74.

Bela, Zbigniew 2007f: Opis chemicznego barometru w manuale aptekarskiej rodziny Rylów. W: Zbigniew Bela (red.), 60 lat krakowskiego Muzeum Farmacji: sesja naukowa. Kraków 16 marca 2007: program, teksty referatów. Kraków: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 89–99.

Bela, Zbigniew (red.) 2007g: 60 lat krakowskiego Muzeum Farmacji: sesja naukowa: Kraków 16 marca 2007: program, teksty referatów. Kraków: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN: 978-83-905478-7-9.

Bela, Zbigniew 2007h: Marcepan zlustrowany. [W:] Lidia Maria Czyż (red.), Pamiętnik: XVI Sympozjum Historii Farmacji Krasiczyn 2007. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Sekcja Historii Farmacji - Rzeszów. Poznań: Wydawnictwo Kontekst, ss. 21–26.

Bela, Zbigniew 2007i: Marcepan zlustrowany. Farmacja Polska 63/24, ss. 1125–1128.

Bela, Zbigniew 2007j: Krótka historia długiego stosowania złota w lecznictwie. Czasopismo Aptekarskie 14/8–9, ss. 43–49.

Bela, Zbigniew 2007k: 60 years of the Museum of Pharmacy in Kraków. [W:] XXXVIII Congressus Internationalis Historiae Pharmaciae, Sevilla, 19–22 Septiembre 2007, s. 53.

Rzepiela Agnieszka; Bela, Zbigniew 2007: Hygieja. Wizerunki bogini zdrowia w zbiorach Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. [W:] Roman Meissner (red.), Medycyna i farmacja XIX i XX wieku: zagadnienia wybrane : pokłosie Jubileuszowego Naukowego XX Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ss. 437–445.

Bela, Zbigniew 2008a: Manuały aptekarskie. Gatunek i tradycja (część pierwsza). Aptekarz Polski 25(3e), ss. 33–36. Dostęp online: http://www.aptekarzpolski.pl/2008/11/09-2008-manualy-aptekarskie-cz-i/.

Bela, Zbigniew 2008b: Manuały aptekarskie. Gatunek i tradycja (część druga). Aptekarz Polski 26(4e), ss. 48–51. Dostęp online: http://www.aptekarzpolski.pl/2008/12/10-2008-manualy-aptekarskie-czesc-druga/.

Bela, Zbigniew 2008c: Manuały aptekarskie. Gatunek i tradycja (część trzecia). Aptekarz Polski 27(5e), ss. 38–40. Dostęp online: http://www.aptekarzpolski.pl/2008/12/manualy-aptekarskie-czesc-trzecia/.

Bela, Zbigniew (red.) 2008d: 225 lat farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Muzeum Farmacji, ss. 549. ISBN: 978-83-905478-8-6.

Bela, Zbigniew 2008e: Wstęp. [W:] Zbigniew Bela (red.), 225 lat farmacji na Uniwerystecie Jagiellońskim (Kraków: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Muzeum Farmacji. ISBN: 978-83-905478-8-6), ss. XI–XII.

Bela, Zbigniew 2008f: Farmacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1783–1804. [W:] Zbigniew Bela (red.), 225 lat farmacji na Uniwerystecie Jagiellońskim (Kraków: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Muzeum Farmacji.

ISBN: 978-83-905478-8-6), ss. 1–45.

Bela, Zbigniew 2008g: 225 lat farmacji w Krakowie. [W:] 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j. Krakovo – Pollando: kongresa libro (Kraków: Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo), ss. 32–40.

Ekiert, Leszek; Bela, Zbigniew 2008: Sprawa dyplomów magisterskich sióstr Studzińskich. [W:] Zbigniew Bela (red.), 225 lat farmacji na Uniwerystecie Jagiellońskim (Kraków: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Muzeum Farmacji. ISBN: 978-83-905478-8-6), ss. 105–115.

Samborska, Lucyna; Bela, Zbigniew 2008: Profesorowie i przedmioty wykładowe dla studentów farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszych latach XX wieku. [W:] Zbigniew Bela (red.), 225 lat farmacji na Uniwerystecie Jagiellońskim (Kraków: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Muzeum Farmacji. ISBN: 978-83-905478-8-6), ss. 163–213.

Bela, Zbigniew 2009a: Proszek na ból zębów: przepis z aptekarskiego manuału Samuela Bogumiła Elsnera. Aptekarz Polski 28(6e), ss. 42–44. Dostęp online: http://www.aptekarzpolski.pl/2009/01/proszek-na-bol-zebow/.

Bela, Zbigniew 2009b: Proszek na ból zębów: przepis z aptekarskiego manuału Samuela Bogumiła Elsnera. Część druga. Aptekarz Polski 29(7e), ss. 49–52. Dostęp online: http://www.aptekarzpolski.pl/2009/02/01-2009-przepis-z-aptekarskiego-manualu-samuela-bogumila-elsnera-cz-ii/.

Bela, Zbigniew 2009c: Materiały do historii stosowania wina w farmacji. Farmacja Polska 65/12, ss. 853–856.

Bela, Zbigniew 2009d: Przepis na alkermes w aptekarskim manuale Antoniego Fortunata Ryla. Aptekarz Polski 30(8e), ss. 28–33. Dostęp online: http://www.aptekarzpolski.pl/2009/03/02-2009-przepis-z-aptekarskiego-manualusamuela-bogumila-elsnera-cz-ii/.

Bela, Zbigniew 2009e: Devices for gilding pills at the Cracow Museum of Pharmacy. Opuscula Musealia 17, ss. 41–49.

Bela, Zbigniew 2010a: Sposoby preparowania tzw. wódek w Herbarzu Polskim Marcina Siennika (Kraków, 1568). Farmacja Polska 66/12, ss. 851–858.

Bela, Zbigniew 2010b: Przepisy na leki i kosmetyki w Sekretach Aleksego z Piemontu (XVIwiek). [W:] Henryk Marona (red.) Medyczne aspekty kosmetologii. Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Abaton, ss. 7–13.

Bela, Zbigniew 2010c: Koło do lania świec w Muzeum Farmacji UJ, czyli o aptekarskiej tradycji wytwarzania świec i wosków do pieczęci. Farmacja Polska 66/9, ss. 621–626.

Bela, Zbigniew 2010d: 65 unikatowych majolik. Alma Mater 124, ss. 57–58. Dostęp online: http://www2.almamater.uj.edu.pl/124/20.pdf.

Bela, Zbigniew 2011a: Wstęp. [W:] Materia medicinalis, materia artificialis: Ogólnopolski Konkurs Malarski. Kraków: Muzeum Farmacji, s. 4.

Bela, Zbigniew 2011b: O pochodzeniu wyrazu recepta. Czasopismo Aptekarskie 18/12, ss. 90–94.

Bela, Zbigniew 2011c: Hygieia patronką farmacji? Farmacja Polska 67/12, ss. 831–842.

Bela, Zbigniew 2011d: Czy starożytni unguentarii rzeczywiści robili maści? Gazeta Farmaceutyczna 10, ss. 30–33.

Bela, Zbigniew 2011e: Etymologia i pierwotne znaczenia wyrazów lek i leczyć. Gazeta Farmaceutyczna 20/3, ss. 26–28.

Bela, Zbigniew (red.) 2011f: Korporacje aptekarskie – historia i teraźniejszość: pamiętnik XX Sympozjum Historii Farmacji. Zakopane, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Sekcja Historii Farmacji – Kraków. Kraków: Muzeum Farmacji CM UJ.

Bela, Zbigniew 2012a: Leki z człowieka – rys historyczny. Czasopismo Aptekarskie 19/12, ss. 54–65.

Bela, Zbigniew 2012b: Hygieia, goddess and pharmacy’s It girl. Pharmaceutical Journal 289/7737–7738, ss. 716–718. Dostęp online: https://www.pharmaceutical-journal.com/opinion/comment/hygieia-goddess-and-pharmacys-itgirl/11113635.article?firstPass=false.

Bela, Zbigniew 2012c: Co wspólnego mają ze sobą wyrazy antidotum i antidotarium? Farmacja Polska 68/10, ss. 692–702.

Bela, Zbigniew 2013a: O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych sprawach związanych z historią farmacji. Kraków: Medycyna Praktyczna.

Bela, Zbigniew 2013b: Etymologia i historia wyrazów apteka i aptekarz i ich dawnych synonimów. Farmacja Polska 69/1, ss. 37–46.

Bela, Zbigniew 2013c: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Forum Bibliotek Medycznych 6/1(11), ss. 299–336. Dostęp online: http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=7370.

Oszajca, Paulina; Bela, Zbigniew 2013a: Ulisses Aldrovandi, jego kolekcja przyrodnicza oraz związki z polskimi uczonymi. Część 1. Opuscula Musealia 21, ss. 169–179. DOI 10.4467/20843852.OM.13.013.2923. Dostęp online: http://www.ejournals.eu/pliki/art/211/.

Oszajca, Paulina; Bela, Zbigniew 2013b: Ulisses Aldrovandi, jego kolekcja przyrodnicza oraz związki z polskimi uczonymi. Część 2. Opuscula Musealia 21, ss. 181–187. DOI 10.4467/20843852.OM.13.014.2924. Dostęp online: http://www.ejournals.eu/pliki/art/2938/.

Krupiński, Wacław; Bela Zbigniew 2014: W świecie aptek, złota, dżdżownic i leków. Dziennik Polski 27.01.2014. Dostęp online: https://dziennikpolski24.pl/w-swiecie-aptek-zlota-dzdzownic-i-lekow/ar/3309754.

Bela, Zbigniew 2014a: Przyczynek do 116. aforyzmu Fryderyka Nietzschego („Moralność to instynkt stadny u pojedynczego człowieka”) czyli mały traktat o sumieniu. ΣΟΦΙΑ. Pismo filozofów krajów słowiańskich 14, ss. 290–292. Dostęp online: http://www.sofia.sfks.org.pl/25_Sofia_Vol_Bela.pdf.

Bela, Zbigniew 2014b: Style mebli aptecznych w stałej ekspozycji krakowskiego Muzeum Farmacji. [W:] Anna Marek, Bożena Urbanek (red.), Rozwój aptekarstwa śląskiego: moda i styl w aptekach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki. Katowice: Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ss. 263–280.

Bela, Zbigniew 2014c: Is hygieia the right patroness of pharmacy? [W:] 19th International Medical Esperanto Congress & 1st Central European Biomedical Congress „Chronic Diseases as Challenge for Contemporary Societies in the 21st Century, Budapest, Hungary, 16-20 July 2014”, s. 88.

Bela, Zbigniew 2014d: Dlaczego „lek” i „lekarstwo”? Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 59/4, ss. 121–141.

Bela, Zbigniew 2015a: Wybrane starodruki w bibliotece Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jegiellońskiego w Krakowie. Forum Bibliotek Medycznych 8/1(15), ss. 106–131. Dostęp online: http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=13732; https://docplayer.pl/44930128-Prof-dr-hab-zbigniew-bela-krakow-uj.html.

Bela, Zbigniew 2015b: W sprawie tzw. Fenicjany. Kraków (Miesięcznik Społeczno-Kulturalny) 2(124), ss. 58–61.

Bela, Zigniew 2015c: Von Hutten o syfilisie i gwajaku. Farmacja Polska 71/9, ss. 563–566.

Bela, Zbigniew 2015d: The Jagiellonian University Museum of Pharmacy: A maiolica jar inscribed “Conf. Alkermes Compl.” and the history of the medication. Opuscula Musealia 23, ss. I–X. DOI 10.4467/20843852.OM.15.018.5396. Dostęp online: http://www.ejournals.eu/pliki/art/7237/.

Bela, Zbigniew 2015e: The Grabowski Collection in the Kraków Museum of Pharmacy. Opuscula Musealia 23, ss. XI–XXX. DOI 10.4467/20843852.OM.15.018.5397. Dostęp online: http://www.ejournals.eu/pliki/art/7238/.

Bela, Zbigniew 2015f: Historia farmacji w ujęciu Jana Fryderyka Wolfganga i Józefa Sawiczewskiego. Forum Bibliotek Medycznych 8/2, ss. 357–365. Dostęp online: http://cybra.lodz.pl/Content/14567/356_pdfsam_FBM_2_2015.pdf.

Jaworska, Katarzyna; Bela, Zbigniew 2015: Historia Apteki Jezuickiej w Wilnie. Forum Bibliotek Medycznych 8/2, ss. 366–383. Dostęp online: http://cybra.lodz.pl/Content/14568/365_pdfsam_FBM_2_2015.pdf.

Oszajca, Paulina; Bela, Zbigniew 2015: Granting a licence for opening a pharmacy in Bologna during activity of the Bolognese Arte de’ Speziali (13th –18th century). Medicina nei secoli 27/1, ss. 215–240.

Bela, Zbigniew 2016a: Życie i dzieło F.I. Semmelweisa w ujęciu L.F. Celine’a. [W:] Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk (red.), Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. (Bydgoszcz: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ISBN: 978-83-943177-4-4), ss. 229–240.

Bela, Zbigniew 2016b: Wstęp. [W:] Recepta na wiersz (Wiersze laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego. Kraków: Muzeum Farmacji UJ. ISBN: 978-83-933657-7-7), s. 5.

Bela, Zbigniew 2016c Wstęp. [W:] Zbigniew Bela (red.), Najstarsze polskie opracowania historii farmacji (Kraków: Muzeum Farmacji UJ. ISBN: 978-83-933657-6-0), ss. III–XVII.

Bela, Zbigniew 2016d: Wstęp. [W:] Stanisław Proń, Szukałem Człowieka: wspomnienia spisane w Krakowie w latach 1967–1968. Kraków: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 5.

Bela, Zbigniew 2016e: Wiedeński Dioskorides i rękopis Voynicha. Farmacja Polska 72/1, ss. 35–42.

Bela, Zigniew 2016f: The Jagiellonian University Museum of Pharmacy: Candle Wheel and Apothecary’s tradition of making candles and wax to seal. Opuscula Musealia 24, ss. 9–13. DOI 10.4467/20843852.OM.16.001.7434. Dostęp online: http://www.ejournals.eu/pliki/art/9670/.

Bela, Zbigniew 2016g: The authorship of the Secrets of Alexis of Piedmont (Venice, 1555). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 61/1, ss. 41–64. Dostęp online: http://www.ihnpan.waw.pl/wp-content/uploads/2017/02/a2Kwartalnik-1-2016.pdf.

Bela, Zbigniew 2016h: Przyczynek do sprawy narodowości Marcina Siennika. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 60, ss. 143–154. DOI: 10.12775/OiRwP.2016.05. Dostęp online: http://oir-ihpan.edu.pl/images/TomLX/06_Bela.pdf.

Bela, Zbigniew 2016i: Przepisy z aptekarskich manuałów. Farmacja Polska 72/3, ss. 177–182.

Bela, Zbigniew 2016j: Przepisy na ognie bengalskie w manuale Antoniego Steckiego. Farmacja Polska 72/6, ss. 389–394.

Bela, Zbigniew 2016k: Polska wersja Sekretów Aleksego z Piemontu. Przekładaniec. A Journal of Translation Studies 32, ss. 1–5. Dostęp online: http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2016/Numer-32/art/8727/.

Bela, Zbigniew 2016l: Manuał z apteki Redera w Krakowie. Farmacja Polska 72/7, ss. 475–479.

Bela, Zbigniew 2016m: Manuał aptekarski numer 6570 w Bibliotece Muzeum Farmacji UJ CM. Farmacja Polska 72/9, ss. 604–608.

Bela, Zbigniew 2016n: Lekarstwo na błonicę w manuale Ludwina Dzianotta. Farmacja Polska 72/4, ss. 228–230.

Bela, Zbigniew; Kostyk, Marta 2016: Przepisy na leki w Sekretach Isabelli Cortese (Wenecja 1561). Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 25/1, ss. 72–90.

Bela, Zbigniew; Tomska, Justyna 2016: Heksametrem o odtrutkach: z historykiem farmacji Zbigniewem Belą rozmawia Justyna Tomska. Medycyna Praktyczna. Neurologia 1, ss. 88–92. Dostęp online: https://www.mp.pl/komunikacja/okiem-pacjenta/84329,heksametrem-o-odtrutkach.

Bela, Zbigniew 2017a: Przepis pt. Pomada na liszaje Buchner w aptekarskim manuale Samuela Elsnera. Framacja Polska 73/4, ss. 231–234.

Bela, Zbigniew 2017b: Przepisy kosmetyczne w „Czasopiśmie Towarzystwa Aptekarskiego” (1871–1939). [W:] Henryk Marona (red.), Wybrane zagadnienia z kosmetologii: praca zbiorowa. (Kraków: Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla), ss. 190–207.

Bela, Zbigniew 2017c: „Galeno-chymiczny” manuał Andreasa Happena (1660). [W:] XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu, Kraków 19–22 września 2017, s. 87.

Bela, Zigniew 2017d: Wina lecznicze w aptece Fortunata Gralewskiego. [W:] Dorota Dias-Lewandowska, Gabriel Kurczewski (red.), Fukier i wino. (“Studia z historii wina w Polsce” tom I; Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki), ss. 246–269.

Bela, Zbigniew; Koniewicz, Krzysztof 2017: Przepis pt. Pomada na liszaje Buchner w aptekarskim manuale Samuela Elsnera. Farmacja Polska 73/4, ss. 231–234.

Koniewicz, Krzysztof; Bela, Zbigniew 2018: Przepisy na kosmetyki w ‘galeno-chymicznym’ manuale Andreasa Happena (1660). Farmacja Polska 74/6, ss. 348–355.

Bela, Zbigniew 2018: Od magii przez alchemię do chemioterapii. Wykłady z cyklu Artes Liberales. Kraków: Medycyna praktyczna.

Promotor rozpraw doktorskich

Bilek, Maciej 2007: Historyczne apteki południowej Małopolski. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Muzeum Farmacji. Praca doktorska. Promotor: dr hab. Zbigniew Bela. Collegium Medicum Uniwersytetu

Jagiellońskiego, 2008. Dostęp online: http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=1055.

Samborska, Lucyna 2010: Nauczanie farmakognozji na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1783–2009. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Muzeum Farmacji. Praca doktorska Promotor: prof. UJ, dr hab. Zbigniew Bela. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski, ss. 610. Dostęp online: http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=812.

Oszajca, Paulina 2014: Aptekarstwo włoskie i polskie w okresie od XIII do XVIII wieku na przykładzie Bolonii i Krakowa. Praca doktorska. Promotor Zbigniew Bela. T. 1–2. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Farmaceutyczny. Muzeum Farmacji, ss. 356. Niepublikowana praca doktorska.

Published

12-12-2018

How to Cite

Kokowski, M. (2018). Bibliography of the works by Zbigniew Bela (1949–2018), a philologist, prosaist, and pharmacy historian. Studia Historiae Scientiarum, 17, 601–617. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.024.9344

Issue

Section

IN MEMORIAM