Evaluationary (r)evolution of journals in Poland

Authors

  • Michał Kokowski Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (Warsaw– Cracow, Poland) , Studia Historiae Scientiarum (editor-in-chief)

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.024.14055

Keywords:

science of science, evaluation of journals, ists of journals of the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland, objective measures of the achievements of a scientific journal, ublication costs, journal’s achievement measure (JAM)©, journal’s cost-effectiveness measure (JCEM)©, normalized journal’s cost-effectiveness measure (NJCEM)©, rules of a list of scientific journals according to the Unit for Science of Science at the Institute for the History of Science (Polish Academy of Sciences)©, method of correspondence-oriented thinking, scientific (r)evolution

Abstract

The article concerns the key problems of Polish ministerial lists of scientific journals, which are shown on the example of journals from the history and history of science, the idea of a new list according to the Unit for the Science of Science at the Institute for the History of Science (Polish Academy of Sciences) and the appreciation of the editorial and review activity in the Polish system of evaluation of scientific achievements.

The fundamental flaw in the procedure for creating the lists of scientific journals of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (December 18, 2019) and the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland (February 9, 2021 / February 18, 2021) is the lack of reference to the achievements of the science of science, although it was established in Poland in 1916–1939 and has been fruitfully developed in the world ever since.

The bibliometric achievements of the 12 highest-scoring Polish journals from history, which received 100 points in the “List of journals of the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland” (February 9, 2021 / February 18, 2021) were compared with the bibliometric achievements of the highest-scoring Polish journals from the sub-disciplines “history of science” or “history and philosophy of science”. Although they received only 40 points, they did not have fewer bibliometric achievements than Polish historical journals rated at 100 points.

A comparison of bibliometric achievements of 18 Polish history journals indexed in Scopus showed that in 2019 and 2020, the journal Studia Historiae Scientiarum had the highest values of these indicators.

On this basis, it is justified to claim that in the case of Polish journals in the discipline of “history” and sub-disciplines “history of science” and “history and philosophy of science”, the ministerial list of journals was built on the basis of non-objective and non-transparent rules. Such a critical remark also applies to the previous lists of journals of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, including the list of December 18, 2019.

It is therefore necessary to: a) thoroughly improve the scores of Polish journals in the sub-disciplines “history of science” and “history and philosophy of science” in the short term, because maintaining such verdicts will lead to an unjustified depreciation of scientific achievements in the field of these sub-disciplines during the evaluation of Polish academic units, and b) develop a new Polish model for evaluating journals in the long term.

Bearing in mind the achievements of the integrated science of science, in particular the method of correspondence thinking and the idea of scientific (r)evolution by Michał Kokowski, praxeological research in the spirit of Tadeusz Kotarbiński, scientific communication and the trend named the responsible metrics, a new model of journal evaluation is presented.

The idea of objective measures of journal’s achievements and the costs of publishing in it are described: the journal’s achievement measure (JAM)©, the journal’s cost-effectiveness measure (JCEM)© and the normalized journal’s cost-effectiveness measure (NJCEM)©.

This is followed by a presentation of Rules for the creation of lists of scientific journals according to the Unit for the Science of Science at the Institute for the History of Science (Polish Academy of Sciences)©.

It is postulated that relevant appreciation of editorial and review activity in the Polish system of evaluation of scientific achievements should be introduced by modifying the current regulation on the evaluation of scientific achievements.

References

Cook, Hal; et al. [w sumie 74 redaktorów reprezentujących 56 wiodących czasopism z historii nauki, techniki oraz medycyny] 2009: Journals under Threat: A Joint Response from History of Science, Technology and Medicine Editors. Medical History 53(1), ss. 1–4. Available online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629173/ ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629173/pdf/medhis5301‑00a‑01.pdf.

Dańda, Aleksander; Szkup, Bogdan; Banaszak, Bartłomiej; Wewiór, Przemysław; Wawer, Łukasz; Rojek, Mikołaj 2019: Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej – Przewodnik. 1 marca 2019. Warszawa: Departament Nauki MNiSW. Dostęp online: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf.

Hintz, Marcin; Nęcka, Edward; Prostak, Rafał; Welfe, Aleksander 2019: Jak powstał nowy wykaz czasopism naukowych. Forum Akademickie 2019/11. Dostęp online: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/11/jakpowstal-nowy-wykaz-czasopism-naukowych/.

ICI Journals Master List 2019. Dostęp online: https://indexcopernicus.com/index.php/pl/parametryzacja-1/ici-journals-master-list.

Kancleria Sejmu 2018: Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dostęp online: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001669/U/D20181669Lj.pdf.

Kokowski, Michał 1996: Copernicus and the hypothetico-deductive method of correspondence thinking. An introduction. Theoria et Historia Scientiarum 5, pp. 7–101. doi:10.12775/ths.1996.002. Available online: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/THS/article/view/ths.1996.002/13462.

Kokowski, Michał 2004: Copernicus’s Originality: Towards Integration of Contemporary Copernican Studies. Warsaw – Cracow: Instytut Historii Nauki PAN.

Kokowski, Michał 2006: Nicholas Copernicus in Focus of Interdisciplinary Research. An Outline of Main Results. [In:] The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. Proceedings of the 2nd ICESHS (Cracow, Poland, September 6–9, 2006), pp. 333–341. Ed. by M. Kokowski. Available online: http://www.2iceshs.cyfronet.pl/2ICESHS_Proceedings/Chapter_12/R-4_Kokowski.pdf.

Kokowski, Michał 2012: Copernicus, Arabic Science, and the scientific (r)evolution. [In:] Arun Bala (ed.) 2012: Asia, Europe, and the Emergence of Modern Science: Knowledge Crossing Boundaries. New York: Palgrave Macmillan, 2012, pp. 55–72. Available online at Academia.edu: https://www.academia.edu/attachments/55646050/download_file?st=MTYxODY2OTY4Myw4OS42NC41Ni4xNzcsMzE1MTQ2&st.

Kokowski, Michał 2015a: Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce... i zapomniane naukoznawstwo. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV, ss. 117–134. DOI: 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.007.5263.

Kokowski, Michał 2015b: Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV, ss. 135–184. DOI: 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.008.5264.

Kokowski, Michał 2015c: Bibliografia naukometryczno‑bibliometryczno‑informetryczna (wybór). Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV, ss. 135–184. DOI: 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.009.5265.

Kokowski, Michał 2015d: The science of science (naukoznawstwo) in Poland: the changing theoretical perspectives and political contexts – a historical sketch from the 1910s to 1993. Organon 47 (2015), ss. 147–237. Dostęp online: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/Kokowski-Organon-2015.pdf.

Kokowski, Michał 2015e: Uniwersytet nowego humanizmu. Zagadnienia Naukoznawstwa 1 (203), 2015, ss. 17–43. Dostęp online: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/Kokowski-ZN-1-2015-2-Uniwersytet-nowego-humanizmu.pdf.

Kokowski, Michał 2019: Wykazy czasopism MNiSW 2017 i 2019, ICI Journal Master List 2014–2017, a polskie czasopisma z historii nauki i pokrewnych dyscyplin. Studia Historiae Scientiarum 18, ss. 505–513. DOI: 10.4467/2543702XSHS.19.015.11021. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-18-2019-15.pdf.

Kokowski, Michał (red.) 2020a: Materiały Widekonferencji „Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa: Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH+? Dlaczego warto to zrobić?” (Kraków–Warszawa–Toruń, 16 kwietnia 2020). Dostęp online: https://zenodo.org/communities/vc2020/.

Kokowski, Michał 2020b: Sprawa „Wniosku o korektę punktacji czasopisma Studia Historiae Scientiarum z 20 punktów na 70 punktów”. Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 507–541. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.016.12572. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-19-2020-16.pdf.

Kokowski, Michał 2021a: Projekt nowego modelu oceny czasopism. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Komitet Naukoznawstwa. 12.01.2021.

Kokowski, Michał 2021b: Problem list czasopism naukowych w Polsce i idea nowej listy. Czasopisma z historii i historii nauki. Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”. Kraków – Warszawa, 26.02.2021. Prezentacja.

Kokowski, Michał 2021c: Obiektywne mierniki dokonań czasopisma naukowego i kosztów publikacji oraz idea listy czasopism punktowanych według Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN©. Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”. Kraków – Warszawa, 26.03.2021. Prezentacja.

Kokowski, Michał 2021d: Wady konstrukcyjne wykazów czasopism MNiSW i MEiN i nowy model oceny czasopism naukowych. [W:] Jeszke, Jaromir; Kokowski, Michał 2021: List do Prof. Zbigniewa Romka, Przewodniczącego Komisji ds. Czasopism Historycznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego w sprawie punktacji czasopism historii nauki i nowego modelu czasopism z dnia 27 maja 2021 r.

Kokowski, Michał 2021e: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 8. Studia Historiae Scientiarum 20, ss. x–y. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.002.12558. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-20-2021-2.pdf.

Konstytucja dla Nauki 2017–2021a: Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe? Dostęp online: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja.

Konstytucja dla Nauki 2017–2021b: Dyscypliny naukowe. Dostęp online: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja-i-dyscypliny-naukowe.

Konstytucja dla Nauki 2017–2021c: Nowe podziały dyscyplin. Dostęp online: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podziadyscyplin-tabela.pdf.

Konstytucja dla Nauki 2019: Kto będzie oceniał czasopisma naukowe? Znamy skład zespołów eksperckich. 19 stycznia 2019. Dostęp online: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/kto-bedzie-ocenial-czasopisma-naukowe-znamy-skladzespolow-eksperckich.

Kotarbiński, Tadeusz 1972: Abecadło praktyczności. Warszawa: Wiedza Powszechna. MEiN 2020: Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”. 29.12.2020. Dostęp online: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341803/katalog/12752403#12752403.

MEiN 2021a: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dostęp online: https://www.gov.pl/attachment/4f4e10be-8dfc-47ae-a48a-e7739a5ad54a.

MEiN 2021b: Scalony wykaz czasopism MEiN (9 lutego 2021 r.). Dostęp online: https://www.gov.pl/attachment/7839ea33-4b51-4bfa-b642-fa347f315fda.

MEiN 2021c: Scalony wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych MEiN (9 lutego 2021 r.). Dostęp online: https://www.gov.pl/attachment/a0c2990a-4ad9-41c1-a201-6bca3dd0986a.

MEiN 2021d: Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dostęp online: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministraedukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopismnaukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.

MEiN 2021e: Troska o rozwój i jakość polskiej nauki – zmiany w punktacji czasopism. Departament Informacji i Promocji. Ministerstwo Edukacji i Nauki 12.02.2021. Dostęp online: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-punktacji-czasopism.

MEiN 2021f: Scalony wykaz czasopism MEiN (18 lutego 2021 r.). Dostęp online: https://www.gov.pl/attachment/d221386d-d384-453d-9f59-1ef1168bcae3.

MEiN 2021g: Scalony wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych (18 lutego 2021 r.). Dostęp online: https://www.gov.pl/attachment/318b7757-8eea-4771-b0e5-0353c893b123.

MEiN 2021h: Terminy wprowadzania danych do POL-on (ewaluacja) – komunikat MEiN 2021-03-16. Dostęp online: https://polon2.opi.org.pl/informacje/aktualnosci/o/30/terminy-wprowadzania-danych-do-pol-on-ewaluacjakomunikat-mein/493738.

MIAR 2021a: Information Matrix for the Analysis of Journals. Uniwersytet w Barcelonie. Dostęp online: http://miar.ub.edu.

MIAR 2021b: Specialized databases. Dostęp online: http://miar.ub.edu/databases/GRUPO/E.

MIAR 2021c: Multidisciplinary databases. Dostęp online: http://miar.ub.edu/databases/GRUPO/S.

MNiSW 2012: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz. U. z 2014 r. poz. 1126. Dostęp online: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000877/O/D20120877.pdf.

MNiSW 2017: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016. Dostęp online: https://www.gov.pl/attachment/db1d9478-fadb-450f-9301-d406ac06cf46.

Wykaz czteroletni – część A. Dostęp online: https://www.gov.pl/attachment/1fa4b78c-1552-4175-8577-5c06f0060d82;

Wykaz czteroletni – część B. Dostęp online: https://www.gov.pl/attachment/

fc542788-96be-4a3f-89f5-a64383f0435f;

Wykaz czteroletni – część C. Dostęp online: https://www.gov.pl/attachment/92d0bf89-2940-4b09-b64b-989df8b53a06.

MNiSW 2018a: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Dz.U. 2018 poz. 1818. Dostęp online: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf.

MNiSW 2018b: Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma trwa! 31 X 2018. Dostęp online: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/nabor-dozespolow-doradczych-oceniajacych-czasopisma-trwa.

MNiSW 2018c: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dz. U. 2018 poz. 2152. Dostęp online: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002152/O/D20182152.pdf; https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/11/rozporzadzenie-w-sprawie-sporzdzania-wykazw-wydawnictw-monografiinaukowych-oraz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materiaw.pdf.

MNiSW 2018d: Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie! (9.11.2018) Dostęp online: https://www.gov.pl/web/nauka/jak-powstanawykazy-czasopism-i-wydawnictw-jest-rozporzadzenie.

MNiSW 2019a: Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji

międzynarodowych. Dostęp online: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/9cdf7e8af9521cdbfbce9d96504a5c3a.pdf.

MNiSW 2019b: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Dz. U. 2019 poz. 392. Dostęp online: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000392/O/D20190392.pdf.

MNiSW 2019c: Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacji Nauki. Dz.Urz. MNiSW.2019.29. Dostęp online: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dziennikiresortowe/powolanie-komisji-ewaluacji-nauki-35599043.

MNiSW 2019d: Jak oceniane będą jednostki naukowe? Prezentujemy rozporządzenie ws. ewaluacji. 28.02.2019. Dostęp online: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/jak-oceniane-beda-jednostki-naukowe-prezentujemyrozporzadzenie-ws-ewaluacji.

MNiSW 2019e: Wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych 2019 r. (31 lipca 2019). Dostęp online: https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf.

MNiSW 2019f: Wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych 2019 r. (18 grudnia 2019). Dostęp online: https://www.gov.pl/attachment/18cceb47-a74e-4593-9866-a8062e5f3d74.

MNiSW 2020a: Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dz. U. 2020, poz. 349. Dostęp online: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000349/O/D20200349.pdf.

MNiSW 2020b: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Dz. U. 2020, poz. 1352. Dostęp online: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001352/O/D20201352.pdf.

OECD 2006: Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD. Dostęp online: https://nawa.gov.pl/images/Lista-OECD---PL.docx.pdf.

„Responsible Journals” 2021: Dostęp online: https://www.responsiblejournals.org/database/journal/.

Scimago Journal Ranks 2020: Studia Historiae Scientiarum. Dostęp online: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100913328&tip=sid&clean=0.

Scopus Preview 2020: Studia Historiae Scientiarum. Dostęp online: https://www.scopus.com/sourceid/21100913328.

Welfe, Aleksander 2021: Zasady tworzenia listy czasopism MNiSW i projektu nowego wykazu czasopism MEiN (list przesłany do członków Komitetów naukowych PAN, w dniu 7 stycznia 2021 r.).

Wróblewski, Andrzej Kajetan 2000: “Science Citation Index A.D. 1758”. Prace Komisji Historii Nauki PAU II, ss. 61–74. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-II-2000-6.pdf.

Published

13-09-2021

How to Cite

Kokowski, M. (2021). Evaluationary (r)evolution of journals in Poland. Studia Historiae Scientiarum, 20, 821–858. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.024.14055

Issue

Section

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>