The case of the “Complaint calling for a correction of the score given to the journal Studia Historiae Scientiarum from 20 to 70 points”

Authors

  • Michał Kokowski Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (Warsaw– Cracow, Poland); Studia Historiae Scientiarum (editor-in-chief)

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.016.12572

Keywords:

Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, evaluation of scientific journals in Poland in 2019, history, history of science, history and philosophy of science

Abstract

The article presents facts about the hitherto pending “Complaint calling for a correction of the score given to the journal Studia Historiae Scientiarum from 20 to 70 points” (of September 9, 2019 and of January 15, 2020) addressed to the Science Evaluation Commission of the Ministry of Science and Higher Education of the Polish Government.

It analyzes publicly available information on the presence of Polish journals on ‘history’, ‘history of science’ and ‘history and philosophy of science’ in indexation databases or journal libraries and their bibliometric indicators. This information is compared with the scoring awarded in the ministerial evaluation of journals in 2019.

Since the ministerial scoring is not related to the actual achievements of the journal of the Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences, urgent change in the scoring of this journal has been demanded.

Author Biography

Michał Kokowski, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (Warsaw– Cracow, Poland); Studia Historiae Scientiarum (editor-in-chief)

References

Apel do Pana Wicepremiera dr. Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie korekty punktacji polskich czasopism z historii nauki, medycyny, techniki oraz oświaty. Warszawa, 11 lutego 2020 r. (Pismo trzydziestu sygnatariuszy: członków PAN, członków PAU, prezesów i sekretarzy generalnych towarzystw naukowych, przewodniczących komiteteów PAN i komisji PAU oraz redaktów czasopism.)

Forum Akademickie 2019: Powołano ekspertów do oceny czasopism naukowych. Forum Akademickie 2019-01-30. Dostęp online: https://forumakademickie.pl/news/powolano-ekspertow-do-oceny-czasopism-naukowych/.

Kokowski, Michał 2015a: Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV, ss. 117–134. DOI: 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.007.5263. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-7.pdf.

Kokowski, Michał 2015b: Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV, ss. 135–184. DOI: 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.008.5264. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-8.pdf.

Kokowski, Michał 2015c: Bibliografia naukometryczno-bibliometrycznoinformetryczna (wybór) / Scientometric, bibliometric and informetric bibliography (Selection). Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV, ss. 185–266. DOI: 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.009.5265. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-9.pdf.

Kokowski, Michał 2019a: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 6. Studia Historiae Scientiarum 18, ss. 19–23. DOI: 10.4467/2543702XSHS.19.002.11008. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-18-2019-2.pdf.

Kokowski, Michał 2019b: Wykazy czasopism MNiSW 2017 i 2019, ICI Journal Master List 2014–2017, a polskie czasopisma z historii nauki i pokrewnych dyscyplin. Studia Historiae Scientiarum 18, ss. 505–513. DOI: 10.4467/2543702XSHS.19.015.11021. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-18-2019-15.pdf.

Kokowski, Michał 2019c: Wprowadzenie do tematyki sesji roboczej „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.) i konkretne propozycje rozwiązań organizacyjno-redakcyjnych i legislacyjnych. Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 493–504. DOI: 10.4467/2543702XSHS.19.014.11020. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-18-2019-15.pdf.

Kokowski, Michał 2019d: Sesja robocza „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.). Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 557–561. DOI: 10.4467/2543702XSHS.19.018.11024. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-18-2019-18.pdf.

Kokowski, Michał 2020a: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 7. Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 23–31. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.002.12558. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-19-2020-2.pdf.

Kokowski, Michał 2020b: Wideokonferencja „Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa: Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH+? Dlaczego warto to zrobić?” (Kraków – Warszawa – Toruń, 16 kwietnia 2020, godz. 10.00–15.00). Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 573–579. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.019.12575. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-19-2020-19.pdf.

MNiSW 2018a: Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma trwa! 31 X 2018. Dostęp online: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/nabor-do-zespolow-doradczych-oceniajacych-czasopisma-trwa.

MNiSW 2018b: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dz. U. 2018 poz. 2152. Dostęp online: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002152/O/D20182152.pdf; https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/11/rozporzadzenie-w-sprawie-sporzdzania-wykazw-wydawnictw-monografii-naukowych-oraz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materiaw.pdf.

MNiSW 2018c: Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie! (9.11.2018) Dostęp online: https://www.gov.pl/web/nauka/jak-powstana-wykazy-czasopism-i-wydawnictw-jest-rozporzadzenie.

MNiSW 2019a: Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dostęp online: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/9cdf7e8af9521cdbfbce9d96504a5c3a.pdf.

MNiSW 2019b: Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacji Nauki. Dz.Urz. MNiSW.2019.29. Dostęp online: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/powolanie-komisji-ewaluacji-nauki-35599043.

MNiSW 2020a: Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dz. U. 2020 poz. 349. Dostęp online: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000349/O/D20200349.pdf.

MNiSW 2020b: Odpowiedź na Apel do Pana Wicepremiera dr. Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie korekty punktacji polskich czasopism z historii nauki, medycyny, techniki oraz oświaty trzydziestu sygnatariuszy z dnia 11 lutego 2020 r. Departament Nauki MNSW. DN.WEN.051.3.2020. Warszawa 11 marca 2020 r.

Published

30-09-2020

How to Cite

Kokowski, M. (2020). The case of the “Complaint calling for a correction of the score given to the journal Studia Historiae Scientiarum from 20 to 70 points”. Studia Historiae Scientiarum, 19, 507–541. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.016.12572

Issue

Section

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>