Remarks about the Bill of 23 March 2017 of the “Directive of the Minister of Science and Higher Education, Republic of Poland, dated ………… 2017”

Authors

  • Michał Kokowski Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.17.015.7716

Keywords:

Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, legislation, bill, Journal Citation Reports, Scopus, ERIH, ERIH PLUS, European Science Fundation, Norwegian Centre for Research Data, bibliometrics, science of science, scien. journals

Abstract

The article discuses the Bill of 23 March 2017 of the “Directive of the Minister of Science and Higher Education, Republic of Poland, dated ………… 2017”. It indicates serious flaws of this Bill regarding legislation and the science of science (including bibliometrics), and proposes significant amendments to the content of the provisions of this Directive.

Author Biography

Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

References

Cook, Hal; et al. [w sumie 74 redaktorów reprezentujących 56 wiodących światowych czasopism z historii nauki, techniki i medycyny] 2009: Journals under Threat: A Joint Response from History of Science, Technology and Medicine Editors. Medical History 53(1), pp. 1–4. Available online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629173/pdf/medhis5301-00a-01.pdf (20.04.2017).

Dahlig-Turek, Ewa 2015: ERIH Plus: National Experts’ Role and Expertise. ERIH PLUS Conference. Bergen, 28–29 May 2015. Dostęp online: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/conference/2015_Norway_Bergen/Ewa%20Dahlig-Turek%20Bergen%20May%202015.pdf (20.04.2017).

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) 2017a: Website. Dostęp online: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ (20.04.2017).

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) 2017b: About ERIH PLUS. Dostęp online: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index (20.04.2017).

European Science Foundation 2010a: European Reference Index For The Humanities (ERIH). Dostęp online: http://archives.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities-hum/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html (20.04.2017).

European Science Foundation 2010b: Towards comprehensive bibliographic coverage of the scholarly literatures in the humanities and social sciences. Report from a working group. September 2010. Dostęp online: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/resources/pdf/ERIH_Report_from_a_working_group.pdf (20.04.2017).

European Science Foundation 2014: European Reference Index for the Humanities (ERIH) (9 czerwca 2014). Dostęp online: http://archives.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities-hum/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html (20.04.2017).

Kancewicz-Hoffman, Nina 2015: The role of the Advisory Group and the European Science Foundation. ERIH PLUS Conference. Bergen, 28–29 May 2015. Dostęp online: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/conference/2015_Norway_Bergen/Nina%20Kancewicz-Hoffman%20Bergen%202015.pdf.

Kancewicz-Hoffman, Nina 2017a: RE: ERIH and ERIHPLUS? E-mail z 9 kwietnia 2017 skierowany do M.K.

Kancewicz-Hoffman, Nina 2017b: RE: ERIH and ERIHPLUS? E-mail z 9 kwietnia 2017 skierowany do M.K.

Kokowski, Michał 2014: Podstawowe błędy mechanizmu oceny parametrycznej jednostek naukowych. Aspekt naukoznawczy. PAUza Akademicka nr 246, 20 marca 2014, s. 3. Dostęp online: http://www.pauza.krakow.pl/246_3_2014.pdf (20.04.2017).

Kokowski, Michał 2015: Uniwersytet nowego humanizmu. Zagadnienia Naukoznawstwa 1 (203), ss. 17–43. Dostęp online: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-c111edb6-bcda-4b40-b1e1-5fc2925b19cb/c/ZN_1-2015_2-Uniwersytet.pdf (20.04.2017). [Rozwinięta postać tekstu opartego na referacie wygłoszonym podczas Kongresu Kultury Akademickiej „Idea Uniwersytetu – Reaktywacja” w Krakowie 20 marca 2014 r. I Sesja plenarna: Idea uniwersytetu, autonomia uniwersytetu, uniwersytet badawczy czy szkoła wyższego stopnia? (Kraków, Auditorium Maximum UJ, Aula Duża, 20 marca 2014)].

Kokowski, Michał 2016: Komentarz na temat kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych przedstawionych w Projekcie z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ….. 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” oraz postulowane zmiany zapisów. Studia Historiae Scientiarum 15 (2016), ss. 23–43. Dostęp online: https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.003.6146; http://pau.krakow.pl/SHS/shs-15-2016-3.pdf (20.04.2017).

Martin, Ben; Tang, Puay; Morgan, Molly; Glanzel, Wolfgang; Hornbostel, Stefan; Lauer, Gerhard; Lenclud, Gerard; Lima, Luisa; Oppenheim, Charles; van Den Besselaar, Peter; Zic-Fuchs, Milena 2010: Towards a Bibliometric Database for the Social Sciences and Humanities – A European Scoping Project. A report produced for DFG, ESRC, AHRC, NWO, ANR and ESF. Available online: https://globalhighered.files.wordpress.com/2010/07/esf_report_final_100309.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Dz. U. poz. 1443. Dostęp online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001443&type=2 (20.04.2017).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2017: Projekt z dnia 23 marca 2017 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ………… 2017 r. Dz.U. 2016r. poz. 2045. Dostęp online: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12296760/12422694/12422695/dokument281449.pdf (20.04.2017).

Mongeon, Philippe; Paul-Hus, Adèle 2015: The journal coverage of bibliometric databases: A comparison of Scopus and Web of Science. Scientometrics 106(1), pp. 213–228. Available online: https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5 (purchase PDF); https://www.researchgate.net/profile/Adele_Paul-Hus/publication/283722260_The_Journal_Coverage_of_Web_of_Science_and_Scopus_a_Comparative_Analysis/links/5644f11508aef646e6cc096c/The-Journal-Coverage-of-Web-of-Science-and-Scopus-a-Comparative-Analysis.pdf (20.04.2017).

Sivertsen, Gunnar 2015: The Future Use and Development of ERIH PLUS. ERIH PLUS Conference. Bergen, 28–29 May 2015. Dostęp online: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/conference/2015_Norway_Bergen/Gunnar%20Sivertsen%20Bergen%20May%202015.pdf (20.04.2017).

Sivertsen, Gunnar 2017a: RE: ERIH and ERIHPLUS? E-mail z 9 kwietnia 2017 skierowany do M.K.

Sivertsen, Gunnar 2017b: RE: ERIH and ERIHPLUS? E-mail z 9 kwietnia 2017 skierowany do M.K.

Žic Fuchs, Milena 2015: Background of ERIH PLUS: The Concept of ERIH. ERIH PLUS Conference. Bergen, 28–29 May 2015. Dostęp online: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/conference/2015_Norway_Bergen/Milena%20Zic%20Fuchs%20Bergen%20May%202015.pdf (20.04.2017).

Published

18-12-2017

How to Cite

Kokowski, M. (2017). Remarks about the Bill of 23 March 2017 of the “Directive of the Minister of Science and Higher Education, Republic of Poland, dated ………… 2017”. Studia Historiae Scientiarum, 16, 379–388. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.17.015.7716

Issue

Section

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION