A discussion of books: Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci by Magdalena Saryusz-Wolska. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014 and Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Volumes 1–5. Paderborn: Schöningh, 2012–2015 Polsko-niemieckie miejsca pamięci,

Authors

  • Michał Kokowski Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

DOI:

https://doi.org/10.4467/10.4467/23921749SHS.16.013.6156

Keywords:

memory cultures, Modi memorandi, Leksykon kultury pamięci, Deutsch-Polnische Erinnerungsorte / Polsko-niemieckie miejsca pamięci

Abstract

This article presents a discussion of two monographs reporting on their merits and shortcomings: Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci by M. Saryusz-Wolska (2014), and Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, vols 1–5 (2012–2015) / Polsko-niemieckie miejsca pamięci, vols 1–4 (2013–2015).

Author Biography

Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

References

Boudenot, Jean-Claude 2001: Histoire de la physique et des physiciens de Thalès au boson de Higgs. Paris: Ellipses Marketing.

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie 2006–2015: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte / Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Available online: http://www.cbh.pan.pl/pl/projekty-naukowe/polsko-niemieckie-miejsca-pami%C4%99ci-deutsch-polnische-erinnerungsorte (retrieved: 15/12/2016).

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie 2009: 1 September 1939–2009 Ein deutsch-polnischer Erinnerungsort? / 1 września 1939–2009 Polsko-niemieckie miejsce pamięci? Berlin: Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften / Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Available online: http://www.cbh.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/Publikacje/broszura_1939_2009_dodatek.pdf(retrieved: 09/09/2016).

Collingwood, Robin George 1946/1993: The Idea of History. Oxford, New York: Oxford University Press. Revised edition with lectures 1926-1928. Edited with an introduction by W. J. van der Dussen. Oxford, New York: Oxford University Press, 1993. Available online: https://books.google.pl/books?id=pTucAQAAQBAJ (retrieved: 09/09/2016).

Дорфман, Яков Григорьевич 1974–1979: Всемирная История Физики. Москва: Наука.

Fleck, Ludwik 1935/1979/1986: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Basel: Schwabe.English translation: The Genesis and Development of a Scientific Fact (edited by T.J. Trenn and R.K. Merton, foreword by Thomas Kuhn). Chicago:University of Chicago Press, 1979; Polish translation: Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym.Tłumaczenie z języka niemieckiego M. Tuszkiewicz. Wstęp do wydania polskiego Z.Cackowski. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Gliozzi, Mario 1965: Storia della fisica.Torino: Bollati Boringhieri.

Hahn, Hans Henning; Hahn, Eva (eds.) 2015: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Band 5: Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte. Paderborn: Schöningh.

Hahn, Hans Henning; Traba, Robert (eds.) 2012: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Band 3: Parallelen. In Zusammenarbeit mit Maciej Górny und Kornelia Kończal. Paderborn: Schöningh.

Hahn, Hans Henning; Traba, Robert (eds.) 2013: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Band 4: Reflexionen. Paderborn: Schöningh.

Hahn, Hans Henning; Traba, Robert (eds.) 2014: Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Band 2: Geteilt / Gemeinsam; unter Mitarbeit von Maciej Górny und Kornelia Kończal. Padeborn: Schöningh.

Hahn, Hans Henning; Traba, Robert (eds.) 2015: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Band 1: Geteilt / Gemeinsam. Unter Mitarbeit von Maciej Górny und Kornelia Kończal. Paderborn: Schöningh.

Kokowski, Michał 2009: Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Kraków: Polska Akademia Umiejętności. ISBN 978-83-87992-67-5; ss. 676.

Kokowski, Michał (ed.) 2015a: Młodzieżowa encyklopedia internetowa Bohaterów Krajny. Redaktor i webmaster: Michał Kokowski. Warszawa – Kraków: Instytut Historii Nauki PAN. ISBN 978-83-86062-23-2. Available online: http://www.bohaterowiekrajny.krakow.pl/encyklopedia-2014.html (retrieved:09/09/2016).

Kokowski, Michał 2015b: A commentary to the Modi Memorandi: Leksykon kultury pamięci (a lexicon of culture memory) by Magdalena Saryusz-Wolska. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Entangled Science? Relocating German-PolishScientific Relations. International Conference of the CooperationInitiative of the Leibniz Association and the Polish Academy of Sciences: “Cross-border Scientific Dialogue. Potentials and Challenges for the Human and the Social Sciences”, 28–30 October 2015, The Herder Institute for Historical Research on East Central Europe –Institute of the Leibniz Association, Marburg.

Kuhn, Thomas Samuel 1962/1967 & 1968: The Structure of Scientific Revolutions. [In:] International Encyclopedia of Unified Science, “Foundations of the Unity of Science”, vol. II–2(1962) and Chicago: University of Chicago Press, 1962. German translation – Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Kurt Simon (Übersetzer), Hermann Vetter (Übersetzer). Frankfurt am Main: Suhrkamp (Theorie, Gruppe 2), 1967. Polish translation – Struktura rewolucji naukowych. Tłumaczenie H. Ostromęcka. Tłumaczenie przejrzał, zredagował i posłowiem zaopatrzył S. Amsterdamski. Warszawa: PWN, 1968.

Nora, Pierre 1984–1992/1996–1998: Les Lieux de mémoire. Paris: Gallimard. “Bibliothèque illustrée des histories”, t. 1 La République (1 vol., 1984), t. 2 La Nation (3 vol., 1986), t. 3 Les France (3 vol., 1992). Abridged translation: Realmsof Memory, vols. 1–3. New York: Columbia University Press, 1996– 1998. Vol. 1 available online: http://www.amazon.com/Realms-Memory-Rethinking-Conflicts-Divisions/dp/0231084048 (retrieved: 09/09/2016).

Nora, Pierre 2009: Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire. Tytuł Roboczy: Archiwum / Working Title: Archive 2, pp. 4–12. Available online: http://www.marysialewandowska.com/wp-content/uploads/2009/08/Archiwum-no2-c2-sprd.pdf (retrieved: 09/09/2016).

Polak, Grzegorz 2012: Kościół i pojednanie z sąsiadami. Niedziela 2012-07-16. Available online: http://ekai.pl/wizytapatriarchycyryla/x56702/kosciol-i-pojednanie-z-sasiadami/ (retrieved: 09/09/2016).

Ritter, Elisabeth 2015: Über die nationalen Umschwünge in Lebenwerk des großen Astronomen. [In:] Hahn, Traba (eds.), 2015, vol. 1, pp. 615–633.

Saryusz-Wolska, Magdalena 2015: Modi Memorandi: Working on a Polish lexicon in Germany. Entangled Science? Relocating German-Polish Scientific Relations. International Conference of the Cooperation Initiative of the Leibniz Association and the Polish Academy of Sciences: “Cross-border Scientific Dialogue. Potentials and Challenges for the Human and the Social Sciences”, 28–30 October 2015, The Herder Institute for Historical Research on East Central Europe – Institute of the Leibniz Association, Marburg.

Schreier, Wolfgang (ed.) 1988: Geschichte der Physik. Berlin: Der Dutsche Verlag der Wissenschaften.

Starczewski, Michał 2014: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci (omówienie). „Historiaimedia. org” (10.11.2014). Available online: http://historiaimedia.org/2014/11/10/modi-memorandi-leksykon-kultury-pamieci-omowienie/ (retrieved: 09/09/2016).

Traba, Robert 2009a: Polyphonie der Erinnerung. Der Zweite Weltkrieg im polnischen und europäischen Gedächtnis. [In:] Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie 2009, pp. 7–13. Polish translation: Polifonia pamięci. Druga wojna światowa w polskiej i europejskiej pamięci. Ibidem, pp. 15–20. Available online: http://www.cbh.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/Publikacje/broszura_1939_2009_dodatek.pdf(retrieved: 09/09/2016).

Traba, Robert 2009b: 1 September 1939–2009 Ein deutsch-polnischer Erinnerungsort? / 1 września 1939–2009 Polsko-niemieckie miejsce pamięci? Berlin: Centrum BadańHistorycznych Polskiej Akademii Nauk.

Traba, Robert; Hahn, Hans Henning 2012: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 3. Paralele. Współpraca: Maciej Górny, Kornelia Kończal [z jęz. niem. przeł. Justyna Górny [et al.]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Traba, Robert; Hahn, Hans Henning 2013: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 4, Refleksje metodologiczne. Współpraca: Maciej Górny, Kornelia Kończal [z jęz. niem. przeł. Justyna Górny [et al.]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Traba, Robert; Hahn, Hans Henning 2015a: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 1, Wspólne – Oddzielne. Współpraca: Maciej Górny, Kornelia Kończal. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Traba, Robert; Hahn, Hans Henning 2015b: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 2, Wspólne – Oddzielne. Współpraca: Maciej Górny, Kornelia Kończal. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Urban, Thomas 2016a: “Deutsch-polnische Beziehungen”. Was wissen wir schon von Polen? Süddeutsche Zeitung 7. Februar 2016. Available online: http://www.sueddeutsche.de/politik/erinnerungsorte-dies-und-jenseits-von-oder-undneisse-1.2849625 (retrieved: 09/09/2016).

Urban, Thomas 2016b: „Polsko-niemieckie miejsca pamięci” epokowym dziełem polskich i niemieckich historyków. Süddeutsche Zeitung (Opr. Elżbieta Stasik). Available online: http://www.dw.com/pl/polsko-niemieckie-miejscapamięci-epokowym-dziełem-polskich-i-niemieckich-historyków/a-19033005 (retrieved: 09/09/2016).

Wróblewski, Andrzej K. 2006: Are we ready for common history of science? In: M. Kokowski (ed.), The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. Proceedings of the 2nd ICESHS (Cracow, Poland, September 6–9, 2006), pp. 56-92. Available online: http://www.2iceshs.cyfronet.pl/2ICESHS_Proceedings/Chapter_2/Plen_Lec_Wroblewski.pdf(retrieved: 09/09/2016).

Żurek, Robert 2009: Ile ofiar wysiedleń? Rzeczpospolita 25–26.07.2009. Reprinted in: Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie 2009, pp. 35–43; German translation: Wie viele Vertreibungsopfer? Ibidem, pp. 25–34. Available online: http://www.cbh.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/Publikacje/broszura_1939_2009_dodatek.pdf(retrieved: 09/09/2016).

Downloads

Published

24-11-2016

How to Cite

Kokowski, M. (2016). A discussion of books: Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci by Magdalena Saryusz-Wolska. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014 and Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Volumes 1–5. Paderborn: Schöningh, 2012–2015 Polsko-niemieckie miejsca pamięci,. Studia Historiae Scientiarum, 15, 349–362. https://doi.org/10.4467/10.4467/23921749SHS.16.013.6156

Issue

Section

PRESENTATIONS AND REVIEWS