Comment on the evaluation procedure of scientific journals presented in the Bill of 6 June 2016 by the Polish Minister of Science and Higher Education Proposed changes

Authors

  • Michał Kokowski Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

DOI:

https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.003.6146

Keywords:

Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, legislation, bill, parametric evaluation of scientific journals, bibliometrics, science of science, developing scientific journals, open access, lobby of large publishers

Abstract

The article discusses the criteria and procedure for the parametric evaluation of scientific journals according to the Bill of 6 June 2016 of the “Directive of the Minister of Science and Higher Education, Republic of Poland, dated … 2016 concerning the process of granting academic categories to scientific institutions”. It indicates serious legislative flaws as well as flaws concerning the science of science (including bibliometrics) in the Bill and proposes significant amendments to the provisions of this Directive. It indicates serious flaws of this Bill regarding legislation, the science of science (including bibliometrics), and proposes significant amendments to the content of the provisions of this Directive.

Author Biography

Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

References

Kokowski, Michał 2015d: Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 135–184. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-8.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Kokowski, Michał 2015e: Bibliografia naukometryczno-bibliometryczno-informetryczna (wybór). Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 185–266. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-9.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Kokowski, Michał 2016a: Komentarz na temat kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych przedstawionych w Projekcie z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” oraz postulowane zmiany zapisów. (List skierowany w tzw. trybie konsultacji społecznych w dniu 7 lipca 2016 r. do Premiera Dr. Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Kokowski, Michał 2016b: Komentarz do Projektu z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” wraz z postulowanymi zmianami zapisów z wyłączeniem przepisów dotyczących oceny czasopism naukowych. (List skierowany w tzw. trybie konsultacji społecznych w dniu 7 lipca 2016 r. do Premiera Dr. Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2007: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1489. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20072051489&type=2 (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2008: „Budujemy na Wiedzy - Reforma Nauki dla Rozwoju Polski”. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b690a5e058dc3686b8f5703484d3cb76.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW); 2010: Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/31035ede76959098b434f775295a66b9.pdf (dostęp: 23.11.2016). Obwieszczenie o sprostowaniu błędu. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/328f2a9f363d416fa1f02d5624f2a6d2.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2012: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 877. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000877+20 17%2401%2401&type=2 (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2013: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 191. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000191+2017%2401%2401&type=2 (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW); 2014a: Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1126. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001126+2017%2401%2401&type=2 (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2014b: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW); 2014c: Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/485ab765cf1189945f7b95572d728cb0.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2015/1 (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2016a: Pismo przewodnie. Konsultacje. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12286200/12356608/12356610/dokument224646.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2016b: Projekt z dnia 6 czerwca 2016 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12286200/12356614/12356615/dokument224647.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW); 2016c: Pismo w sprawie wycofania „Projektu z dnia 6 czerwca 2016 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.] Sygn. DN.SJN.5040.276.2016 (28 września 2016 r.).

Published

24-11-2016

How to Cite

Kokowski, M. (2016). Comment on the evaluation procedure of scientific journals presented in the Bill of 6 June 2016 by the Polish Minister of Science and Higher Education Proposed changes. Studia Historiae Scientiarum, 15, 23–43. https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.003.6146

Issue

Section

EDITORIAL