Journal Evaluation Model of the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN: Update of Journal Evaluation Rules and Journal Scoring in the History of Science in 2023

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.018.17709

Keywords:

model of evaluation of journals of the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN, journal lists, ministerial lists of journals (2017, 2021, 2023), journal lists of PN IHN PAN (2022, 2023), history, history of science, Scopus, DOAJ, Index Copernicus International, PKP Preservation Network, Keepers Register

Abstract

The article presents: a) updating the rules for evaluating journals in the evaluation model developed in the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN (Science Studies and Science-of-Science Unit of the Institute for History of Science, Polish Academy of Sciences), b) scoring journals in the history of science according to the lists of journals of the MNiSW (2017), MEiN (2021), MEiN (2023), PN IHN PAN (2022) and PN IHN PAN (2023), c) comparison of the scoring of journals in history and history of science in the lists of journals: ministerial and PN IHN PAN, as well as Scopus, DOAJ, Index Copernicus International, PKP Preservation Network and Keepers Register.

The conclusion of the article is an open appeal to the Minister of Education and Science to award, in the next update of the ministerial list of journals, 200 points to the journal “Studia Historiae Scientiarum” and 140 to the journal “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, because these journals, devoted to the history of science, are not inferior in terms of achievements to Polish historical journals, which have already obtained 200 and 140 points by the decision of the Minister of Education and Science of July 17, 2023.

Author Biography

Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

-

References

Barras, Vincent; Fangerau, Heiner; Lekka, Vasia; Nieznanowska, Joanna; Steinke, Hubert 2023: Eighty years of Gesnerus and the European Journal for the History of Medicine and Health. European Journal for the History of Medicine 80, pp. 1–2. DOI: 10.1163/26667711-20230010.

Directory of Open Access Journal (DOAJ) 2023: Homepage. URL: https://doaj.org (dostęp: 07.08.2023).

Index Copernicus International 2023: Lista czasopism indeksowanych w ICI Journals Master List 2021. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml (dostęp: 07.08.2023).

Keepers Register 2023: Homepage. URL: https://keepers.issn.org/ (dostęp: 07.08.2023).

Kokowski, Michał 2021: Ewaluacyjna (r)ewolucja czasopism w Polsce. Studia Historiae Scientiarum 20, ss. 821–858. DOI: 10.4467/2543702XSHS.21.024.14055.

Kokowski, Michał 2022: Punktacja czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz PN IHN PAN (2022). Studia Historiae Scientiarum 21, ss. 667–700. DOI: 10.4467/2543702XSHS.22.019.15985.

Kozłowska, Dorota 2022: Wykaz czasopism historycznych oparty na nowym modelu ewaluacji czasopism. Studia Historiae Scientiarum 21, ss. 613–666. DOI: 10.4467/2543702XSHS.22.018.15984.

Kozłowska, Dorota 2023: Uzupełniony wykaz polskich czasopism historycznych oparty na modelu ewaluacji czasopism opracowanym przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN. Studia Historiae Scientiarum 22. DOI: 10.4467/2543702XSHS.23.019.17710.

MEiN 2021: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-zdnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawiewykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencjimiedzynarodowych (dostęp: 10.06.2023).

MEiN 2023: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych (dostęp: 27.07.2023).

MIAR 2021a: Information Matrix for the Analysis of Journals. Uniwersytet w Barcelonie. Dostęp online: http://miar.ub.edu (dostęp: 13.09.2021).

MIAR 2021b: Specialized databases. Dostęp online: http://miar.ub.edu/databases/GRUPO/E (dostęp: 13.09.2021).

MIAR 2021c: Multidisciplinary databases. Dostęp online: http://miar.ub.edu/databases/GRUPO/S (dostęp: 13.09.2021).

MNiSW 2017: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016. URL: https://www.gov.pl/attachment/db1d9478-fadb-450f-9301-d406ac06cf46 (dostęp: 10.06.2023).

Wykaz czteroletni – część A. URL: https://www.gov.pl/attachment/1fa4b78c-1552-4175-8577-5c06f0060d82 (dostęp: 10.06.2023).

Wykaz czteroletni – część B. URL: https://www.gov.pl/attachment/fc542788-96be-4a3f-89f5-a64383f0435f (dostęp: 10.06.2023).

Wykaz czteroletni – część C. URL: https://www.gov.pl/attachment/92d0bf89-2940-4b09-b64b-989df8b53a06 (dostęp: 10.06.2023).

PKP Preservation Network 2023: Homepage. URL: https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/ (dostęp: 07.08.2023).

Scopus 2023: Sources. URL: https://www.scopus.com/sources.uri (dostęp: 07.08.2023).

Teixeira da Silva, Jaime A.; Nazarovets, Serhii 2022: The Role of Publons in the Context of Open Peer Review. Publishing Research Quarterly 38, pp. 760–781. DOI: 10.1007/s12109-022-09914-0.

Published

05-10-2023

How to Cite

Kokowski, M. (2023). Journal Evaluation Model of the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN: Update of Journal Evaluation Rules and Journal Scoring in the History of Science in 2023. Studia Historiae Scientiarum, 22, 629–670. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.018.17709

Issue

Section

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION