Why Nicolaus Copernicus (1473–1543) Is Still Interesting? Nicolaus Copernicus’s 550th Birth Anniversary and 150th Anniversary of the Opening Meeting of the Academy of Arts and Sciences in Kraków

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.003.17694

Keywords:

Nicolaus Copernicus, Nicolaus Copernicus’s 550th birth anniversary, 150th anniversary of the opening meeting of the Academy of Arts and Sciences in Kraków, interdisciplinary research, multidisciplinary research, advertising brand

Abstract

The article is an extension of the plenary lecture delivered on February 16, 2023 in the Hall of the Polish Academy of Arts and Sciences on the occasion of Nicolaus Copernicus’s 550th birth anniversary and the 150th anniversary of the first public meeting of the Academy of Arts and Sciences in Krakow.

An answer to the key question: “Why are we still interested in Nicolaus Copernicus?” is formulated. It concerns the multidimensional space of issues, including: man, society, culture (science, theology and religion, fine arts), ideas, concepts, time – space. And all of the above is discussed in changing historical contexts.

This subject is approached from the perspective of the methodology of historical sciences and the history of science, history, history and philosophy of science, history of ideas, scientific cosmology and general cultural cosmology, history of art and culture, history of theology and religion, history of memory, political and geopolitical history, sociology and cultural studies: the cultural role of great heroes / geniuses and collective work in culture, as well as the role of occasional celebrations and the figure of Copernicus as an “advertising brand”.

Author Biography

Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

-

References

Akademia Umiejętności 1873: Dwa pierwsze publiczne posiedzenia Akademii Umiejętności w Krakowie. 1. Posiedzenie w przeddzień czterechsetnéj rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika d. 18 lutego 1873. 2. Posiedzenie inauguracyjne d. 7 maja 1873. Kraków: Wyd. staraniem Akademii (Czcionkami drukarni „Czasu”). URL: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/98278?id=98278 (dostęp: 03.07.2023).

Akademia Umiejętności 1894/1895: Rocznik Akademii Umiejętności Rok 1894/95. URL: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/5252/edition/14079/content (dostęp: 03.07.2023).

Alcinous [Alkinoos, długo błędnie identyfikowanym z Albinusem] 1884/1995: Διδασκαλικὸς τῶν Πλάτωνος δογμάτων. Plato. Platonis dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi, vol. VI. Hermann, Karl Friedrich, editor. Leipzig: Teubner, ss. 152–189. URL: https://books.google.pl/books?id=XhVAAAAAYAAJ (dostęp: 03.07.2023). Przekład angielski: The Handbook of Platonism or Didaskalikos. Translated by John Dillon. Oxford: Clarendon Press. URL: https://books.google.pl/books?id=XhVAAAAAYAAJ (dostęp: 03.07.2023).

d’Alembert 1749: Recherches sur la précession des équinoxes et sur la nutation de l’axe de la

terre. Dans le systême Newtonien. Paris: David l’alné, Libraire. URL: https://books.google.pl/books?id=3OZXAAAAcAAJ (dostęp: 03.07.2023).

Applebaum, Wilbur 1996: Keplerian Astronomy after Kepler: Researches and Problems. History of Science 34, pp. 451–504.

Archiwum PAN 2023: Mikołaj Kopernik w medalierstwie. URL: https://archiwum.pan.pl/images/wydarzenia/wystawy/mikolaj-kopernik/14_medale.pdf (dostęp: 03.07.2023).

[Arminius] 2016: Germańskość versus niemieckość – Walhalla ratyzbońska. Racjonalista.pl 24.01.20216. URL: http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,694765 (dostęp: 03.07.2023).

Baranowski, Henryk 1958: Bibliografia Kopernikowska 1509–1955. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Baranowski, Henryk 1973: Bibliografia Kopernikowska II 1956–1971. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Baranowski, Henryk 1977: Copernican Bibliography. Selected Materials for the Years 1972–1975. [W:] „Studia Copernicana”. T. XVII (1977. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum, ss. 179–201.

Baranowski, Henryk 2003: Bibliografia Kopernikowska III 1972–2001 (przy współpracy Jolanty Goławskiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Barrow, John D.; Tipler, Frank J.; Wheeler, John A. 1986: The Anthropic Cosmological Principle. Oxford University Press.

Barycz, Henryk 1953: Mikołaj Kopernik w dziejach narodu i kultury polskiej. Przegląd Zachodni IX (11/12), ss. 513–570. URL: http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=1196 (dostęp: 03.07.2023).

Barycz, Henryk 1954: Dzieło literackie Jana Brożka. Pamiętnik Literacki 45/1, ss. 61–90. URL: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1954-t45-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1954-t45-n1-s61-90/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1954-t45-n1-s61-90.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Bäschlin, Daniel Lukas 1997: Zum rätselhaften Bild des Kosmos bei Camille Flammarion. Gesnerus 54, ss. 251–257. URL: https://brill.com/downloadpdf/journals/ges/54/3-4/article-p251_8.xml (dostęp: 03.07.2023).

Bettini, Stefano 2004: Anthropic Reasoning in Cosmology: A Historical Perspective. [In:] Michael Stöltzner, Paul Weingartner (eds.), Formale Teleologie und Kausalität. Paderborn: Mentis –Verlag. URL: https://arxiv.org/ftp/physics/papers/0410/0410144.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Bianchi, Cecylia 2011: Le Calendarium Historicum et ses lecteurs. La place du calendrier de Paul Eber dans la lutte confessionnelle du XVIe siècle. Société des Alumni - SAN Diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel. Prix d’Excellence. URL: https://www.unine.ch/files/live/sites/alumni-ne/files/shared/documents/Prix%20d%20Excellence/PrixExcellence2011_CeciliaBianchi.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Biliński, Bronisław 1973: Najstarszy życiorys Mikołaja Kopernika z roku 1588 pióra Bernardina Baldiego. „Studia Copernicana” t. IX. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/31533/edition/40243/content (dostęp: 27.09.2022).

Birkenmajer, Ludwik, Antoni 1900: Mikołaj Kopernik. Część pierwsza. Studia nad studiami Mikołaja Kopernika i materiały biograficzne. Kraków: Skład Główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej. URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/29291/edition/38989/content (dostęp: 27.09.2022).

Biskup, Marian 1973: Regesta Copernicana. „Studia Copernicana” t. 7. URL: https://kpbc.umk.pl/Content/40241/download/ (dostęp: 03.07.2023).

Bolejko, Krzysztof; Wyithe, J. Stuart B. 2009: Testing the Copernican principle via cosmological observations. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2, pp. 020-020.

Bondi, Hermann 1952: Cosmology. Cambridge: Cambridge University Press. 2nd ed. 1960.

Bondi, Hermann; Gold, Thomas 1948: The Steady-State Theory of the Expanding Universe. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 108(3), pp. 252–270. DOI: 10.1093/mnras/108.3.252.

Borek, Piotr 2006: Wizja Sarmacji Europejskiej i Polski w dziełach Macieja Miechowity. [W:] Andrzej Waśko (red.), Ziemia miechowska w dziejach Polski: dziedzictwo i perspektywy. Sympozjum historyczno-kulturalne, 26 X 2006, ss. 23–39. Kraków: Księgarnia Akademicka. URL: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/258830/borek_wizja_sarmacji_europejskiej_i_polski_w_dzielach_macieja_miechowity_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 03.07.2023).

Brahe, Tycho 1915: Tychonis Brahe Dani Opera omnia. Pod redakcją J.L.E. Dreyera, t. 2, Kabenhavn.

Brenan, Justin 1820: Réfutation of an unfounded claim. Freemans Journal (28 June 1820).

Brinkley, [John Mortimer]; Śniadecki, Jan 1825: O tłumaczeniu na język angielski rozprawy Jana Śniadeckiego „O Koperniku” przez Justyna Brenan, Irlandczyka. Uwagi nad nią Doktora Brinkley i odpowiedź Jana Śniadeckiego. Dziennik Warszawski 1, ss. 81– 96. URL: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/326547/display/Default (dostęp: 03.07.2023). Przedruk [w:] Polkowski (red.) 1873–1875, t. II (1873), ss. 59–65.

Bucher, Martin 2015: Physics of the cosmic microwave background anisotropy. [In:] One Hundred Years of General Relativity: From Genesis and Empirical Foundations to Gravitational Waves, Cosmology and Quantum Gravity. Edited by Wei-Tou Ni (Singapore: World Scientific, 2015), vol. 2, pp. 43–150.

Bucher, Martin; Ni, Wei-Tou 2015: General relativity and cosmology. [In:] One Hundred Years of General Relativity: From Genesis and Empirical Foundations to Gravitational Waves, Cosmology and Quantum Gravity. Edited by Wei-Tou Ni (World Scientific, Singapore, 2015), vol. 2, chapter 13, pp. 3–17.

Bujak, Franciszek 1924: Studja historyczne i społeczne. Lwów, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. URL: https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/2512?id=2512 (dostęp: 03.07.2023).

Carr, Bernard 2023: The Anthropic Principle: 50 Years On (wykład). Światowy Kongres Kopernikański 26.05.2023. URL: https://www.youtube.com/watch?v=q_Rp_U4lhuM (od 10:59 do 1:09:25; dostęp: 03.07.2023).

Carter, Brandon 1974: Large number coincidences and the anthropic principle in cosmology. [In:] M.S. Longair (ed.), I.A.U. Symposium 63: confrontation of cosmological theories with observational data. Dordrecht: Reidel, pp. 291–298.

Carter, Brandon 1983: The anthropic principle and its implications for biological evolution. Philosophical Transactions of the Royal Society of London A 310, pp. 347–363.

Chrzanowski, Tadeusz 1988: Sarmatyzm – mity dawne i współczesne. [W:] tenże, Wędrówki po Sarmacji europejskiej: eseje o sztuce i kulturze staropolskiej. Kraków: Znak, ss. 7–29.

Copernicus College 2023: O nas. URL: https://www.copernicuscollege.pl/o-nas (dostęp: 03.07.2023).

Curtze, Maximilan (red.) 1878: Inedita Coppernicana. Aus den Handschriften zu Berlin, Frauenburg, Upsala und Wien. Mittheilungen des Coppernicus-Vereins fur Wissenschaft und Kunst zu Thorn Ver. H. I. URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/31257/edition/39806/content (dostęp: 03.07.2023).

Davis, Marc 2015: Cosmic structure. [In:] “One Hundred Years of General Relativity: From Genesis and Empirical Foundations to Gravitational Waves, Cosmology and Quantum Gravity,” edited by Wei-Tou Ni (World Scientific, Singapore, 2015), vol. 2, chapter 14, pp. 19–42.

Deutsches-Polen Institut 2019: Kopernikus Gruppe / Grupa Kopernika. URL: https://www.deutsches-polen-institut.de/politik-pl-PL/kopernikus-gruppe-pl-PL/ (dostęp: 03.07.2023).

Długosz, Jan (1455–1480) 1867: Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia = Jana Długosza kanonika krakowskiego dzieła wszystkie. T. 2, Dziejów Polski ksiąg dwanaście. T. 1. Mecherzyński, Karol (1800-1881). Tł. Przeździecki, Aleksander (1814–1871). Oprac. URL: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=39&uid=192557 (dostęp: 03.07.2023).

Długosz, Jan (1415–1480) 1964: Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 1/2 / [ed. cur. et introd. scripsit I. Dąbrowski; textum recensuit atque praef. instruxit V. Semkowicz-Zaremba; comment. confecerunt: C. Pieradzka et. al.]. Varsaviae: Państ. Wydaw. Naukowe. URL: https://polona.pl/preview/63178974-a742-4f02-8120-29e41d8d3eac (dostęp: 03.07.2023).

Dobrzycki, Jerzy 1965: Teoria precesji w średniowiecznej astronomii. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej ser. C, z. 11, ss. 3–47.

Donato, Maria Pia 2016: Reorder and Restore: Benedict XIV, the Index, and the Holy Office. [In:] Benedict XIV and the Enlightenment: Art, Science, and Spirituality, edited by Rebecca Messbarger, Christopher Johns and Philip Gavitt, Toronto: University of Toronto Press, 2016, chapter 9, pp. 227–252. DOI: 10.3138/9781442624757-014.

Drewnowski, Jerzy 1978: Mikołaj Kopernik w świetle swej korespondencji. „Studia Copernicana” t. XVIII (Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum). URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/31624/edition/40364/content (dostęp: 03.07.2023).

Euler, Leonhard 1751: Recherches sur la précession des équinoxes, et sur la nutation de l’axe de la terre. “Euler Archive – All Works” 171. URL: https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/171 (dostęp: 03.07.2023).

Flammarion, Kamil 1872 / 1873: Vie de Copernic et histoire de la découverte du système du monde (Paris); pol. przekład 1873: Życie Mikołaja Kopernika. Przełożył i przypiskami dopełnił Filip Sulmierski (Warszawa: Nakładem Księgarni Ungra i Baranowskiego).

Flik, Józef; Kruszelnicka, Janina 1996: Epitafium Mikołaja Kopernika w bazylice katedralnej św. Janów w Toruniu. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/34582/edition/74213/content?format_id=2 (dostęp: 03.07.2023).

Forstreuter, Kurt von 1972: Der Plan einer deutschenCopernicus-Univesrität in den Jahren 1938/1939. Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 36(97), ss. 161–172. URL: http://his.ermlandfamilie.de/index.php/zeitschrift-fuer-die-geschichte-und-altertumskunde-ermlands.html?file=files/his/HIS%20content/HVE/ZGAE/ZGAE%20digital/ZGAE_36_1972_Heft_97.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Frederic II, Roi de Prusse 1788: Oeuvres posthumes de Frederic II, Roi de Prusse. Correspondance. Suite des letres à Monsieur de Voltaire. Tome IX. Berlin: Voss et fils et Decker et fils. URL: https://books.google.com/books/download/Oeuvres_posthumes_de_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_roi_d.pdf?id=ZPo_AQAAMAAJ&output=pdf (dostęp: 03.07.2023).

Friedrich, Karin 2023: Nicolaus Copernicus, a German Hero? Światowy Kongres Kopernikański. Sekcja kulturoznawcza. Toruń 13.09.2023 (referat).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 2023: Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus). URL: https://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/ (dostęp: 03.07.2023).

ks. Garwoliński, Tomasz (red.) 2016: Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. ISBN 978-83-945219-2-9, ss. 384.

Ghosh, Shamik; Jain, Pankaj; Kashyap, Gopal; Kothari, Rahul; Nadkarni-Ghosh, Sharvari; Tiwari, Prabhakar 2016: Probing statistical isotropy of cosmological radio sources using SKA. arXiv:1610.08176v1. URL: https://arxiv.org/pdf/1610.08176v1.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Gottsched, Johann Christoph 1739: Lob- und Gedächtnißrede auf den Vater der deutschen Dichtkunst Martin Opitzen von Loberfeld, Nachdem selbiger vor hundert Jahren in Danzig Todes verblichen, zur Erneuerung seines Andenkens im Jahre 1739 den 20. August auf der philosophischen Catheder zu Leipzig gehalten von Johann Christoph Gottschede. Leipzig: Bernhard Christoph Breitkopf. URL: https://books.google.pl/books/about/Lob_und_Gedächtnißrede_auf_den_Vater_d.html?id=W-htb3O_oZ8C&redir_esc=y (dostęp: 03.07.2023).

Gottsched, Johann Christoph 1743: Gedachtnissrede auf den unsterblich verdienten dom herrn in Frauenberg, Nicolaus Copernicus, als den orfin der des wahren weltbaues, welche ... auf der universitatsbibliothek zu Leipzig, im maymonate des 1743 jahres, und also zweyhundert jahre nach seinem tode, gehalten worden. URL: https://books.google.de/books?id=yOPOKf0Gsd8C (dostęp: 03.07.2023).

Granada, Miguel Á. 2020: The Travail of Philosophical Liberty: libertas philosophandi in the long Sixteenth Century. «Dianoia» Rivista di filosofia 31(2), pp. 47–67.

Grodecki, Wacław; Melanchton, Filip (1558) 2011: Dedykacja mapy Polski królowi Zygmuntowi II Augustowi i list polecający z wywodem o pochodzeniu Polski. Wydał i wstępem opatrzył Józef Król; tł. tekstów łac. Leszek Kędziora i Józef Król; tł. j. ang. Anna Gałwa, tł. j. niem. Henryk Giertler; red. wyd. Mariusz Makowski. Grodziec: Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Gumowski, Marian 1972: Medale Kopernika. Studia Warmińskie IX, ss. 453–518. URL: https://wmbc.olsztyn.pl/Content/10827/17_medale_kopernika.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Heller, Michał 2023: Dyskusja plenarna (EN). The Human Universe (Remarks about the Anthropic Principle). Światowy Kongres Kopernikański 26.05.2023.

Hilfstein, Erna 1980: Starowolski’s Biographies of Copernicus. „Studia Copernicana” t. XXI. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum. The Polish Academy of Sciences Press. URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/32538/edition/41247/content (dostęp: 03.07.2023).

Hipler, Franz 1873a: Die Copernicus-Feier in Thorn. National Zeitung 23, 25 II 1873, ss. 1–2.

Hipler, Franz (red.) 1873b: Spicilegium Copernicanum. Festschrift des hist. Vereins für Ermland zum vierhundersten Geburtsage d. Ermländischen Domherrn Nicolaus Kopernikus. Hrsg. Franz Hipler (Braunsberg).

Hube, Karol 1834 (wyd. 1841): O zasługach Mikołaja Kopernika w astronomii. Roczniki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego I (XVI), ss. 245–265; przedruk [w:] Polkowski (red.) [1873–1875] t. II, ss. 89–100.

Ioannis Pauli PP. II 1993: IV. Ad eos qui conventui Romae habito «de sententia, saeculo XVII volvente, super Galilaei doctrinis pronuntiata» interfuerunt. Acta Apostolicae Sedis 85, ss. 764–772. URL: https://ia802205.us.archive.org/32/items/AAS-85-1993/AAS-85-1993.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Institut für Deutsche Ostarbeit (Krakau) 1943: Nikolaus Kopernikus zum 400. Todestag am 24. Mai 1943. Die Burg 4(2). URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/6533/edition/10288/content (dostęp: 03.07.2023).

Jaskólski, Michał 2016: Sarmata wiecznie żywy? Problem trwałości stereotypów. [W:] Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Grzegorz Kowalski, Tomasz Wieciech, Łukasz Jakubiak (red.), Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne: Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 329–341. URL: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/38917/jaskolski_sarmata_wiecznie_zywy_2016.pdf.

Karliński, Franciszek 1873: Żywot Kopernika i jego naukowe zasługi. Rzecz czytana na publicznym posiedzeniu ck. Uniwersytetu Jagiellońskiego d. 19 lutego 1873 r. [W:] Sprawozdania Senatu Akad. Uniwersytetu Jagiellońońskiego z uroczystości …. Kraków, ss. 1–43; odbitka, URL: https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/278647/download?format_id=2 (dostęp: 03.07.2023).

Kączkowska, Alicja 1953: Epitafium Mikołaja Kopernika we Fromborku. Ochrona Zabytków 6/1 (20), ss. 55–56. URL: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b3e8d161-6377-4c73-8cf2-7eedc1db9b7e/c/Ochrona_Zabytkow-r1953-t6-n1__20_-s55-56.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Kempfi, Andrzej 1980: Nowy Ptolomeusz w Polskich Prusiech. Studia Philosophiae Christianae 16/1, ss. 202–210. URL: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1980-t16-n1/Studia_Philosophiae_Christianae-r1980-t16-n1-s202-210/Studia_Philosophiae_Christianae-r1980-t16-n1-s202-210.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Kepler, Johannes 1866: Astronomii Opera omnia. Editit C. Frisch. Francoufurti A. M. et Erlange: Heyder & Zimmer, volume 6. URL: https://books.google.pl/books?id=LR-4zgEACAAJ (dostęp: 03.07.2023).

Kirschner, Stefan; Kühne, Andreas 2008: Zur Copernicus Rezeption an der Universität Wittenberg in der Frühen Neuzeit. Acta historica Leopoldina 54, pp. 507–522.

Klemensiewicz, Zenon 1985: Historia języka polskiego, t. I. Warszawa: PWN.

Kłudkiewicz, Kamila 2023a: Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu: lokalna inicjatywa i kwestia narodowości astronoma. visualheritage.eu. URL: http://visualheritage.eu/portfolio/pomnik-mikolaja-kopernika-w-toruniu-lokalna-inicjatywa-i-kwestia-narodowosci-astronoma/ (dostęp: 03.07.2023).

Kłudkiewicz, Kamila 2023b: Städtisches Museum (Muzeum Miejskie) w Toruniu. visualheritage.eu. URL: http://visualheritage.eu/portfolio/stadtisches-museum-muzeum-miejskie-w-toruniu/ (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 1996: Copernicus and the Hypothetico-Deductive Method of Correspondence Thinking. An Introduction. Theoria et Historia Scientiarum 5, pp. 7–101. DOI: 10.12775/ths.1996.002.

Kokowski, Michał 2001: Thomas S. Kuhn (1922–1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, ISBN 83-86062-02-9; ss. 397.

Kokowski, Michał 2004: Copernicus’s Originality: Towards Integration of Contemporary Copernican Studies. Warsaw – Cracow: Instytut Historii Nauki PAN, ISBN 83-86062-27-4; pp. XIV + 314.

Kokowski, Michał 2005a/2007: Poszukiwania grobu Kopernika. Refleksje advocati diaboli. Cz. 1. Rozważania w kontekście aktualnych poszukiwań archeologicznych (według stanu poszukiwań na dzień 15.09.2005, relacjonowanych w prasie i publikacjach internetowych) [I wersja opublikowana 30.10.2005] / Wersja online: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/kokowski_grob_kopernika_1.pdf (dostęp: 03.07.2023). / Papierowe wydanie 2007: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 52(1), ss. 121–131.

Kokowski, Michał 2005b/2007: Poszukiwania grobu Kopernika. Refleksje advocati diaboli. Cz. 2. Rozważania w kontekście aktualnych badań (według stanu poszukiwań na luty 2006) [I wersja opublikowana 22.12.2005]. Wersja online: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/kokowski_grob_kopernika_2.pdf (dostęp: 03.07.2023). / Papierowe wydanie: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 52(1), ss. 131–151.

Kokowski, Michał 2008: Kulturowy charakter wielkich zmian w nauce. Zagadnienia Naukoznawstwa 44 (1), ss. 83–102.

Kokowski, Michał 2009: Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ISBN 978-83-87992-67-5; ss. 676.

Kokowski, Michał 2010a: Recepcja teorii Kopernika i znaczenie odkrycia – ogólne wprowadzenie. Portal internetowy „Nicolaus Copernicus Thorunensis”. URL: https://copernicus.torun.pl/pl/rewolucja-kopernikanska/recepcja-teorii-kopernika-i-znaczenie-odkrycia/ogolne-wprowadzenie (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2010b: Recepcja odkrycia w Europie – poglądy Kościoła i innych uczonych na teorię heliocentryczną. Portal internetowy „Nicolaus Copernicus Thorunensis”. URL: https://copernicus.torun.pl/pl/rewolucja-kopernikanska/recepcja-teorii-kopernika-i-znaczenie-odkrycia/recepcja-odkrycia-w-europie (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2010c: Znaczenie odkrycia dla rozwoju nauk ścisłych. Portal internetowy „Nicolaus Copernicus Thorunensis”. URL: https://copernicus.torun.pl/pl/rewolucja-kopernikanska/recepcja-teorii-kopernika-i-znaczenie-odkrycia/znaczenie-odkrycia-dla-rozwoju-nauk-scislych (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2010d: Znaczenie odkrycia dla rozwoju humanistyki. Portal internetowy „Nicolaus Copernicus Thorunensis”. URL: https://copernicus.torun.pl/pl/rewolucja-kopernikanska/recepcja-teorii-kopernika-i-znaczenie-odkrycia/znaczenie-odkrycia-dla-rozwoju-humanistyki (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał (red.) 2012a: Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów (Kraków 22–23 II 2010). Kraków: Polska Akademia Umiejętności; Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych; ISBN 83-86062-02-9, ss. 320.

Kokowski, Michał 2012b: O wadliwości argumentacji za ostatecznym odkryciem szczątków Mikołaja Kopernika. Cz. 1. Wyniki i interpretacja badań historycznych, archeologicznych, antropologicznych oraz antroposkopijnych. [W:] Michał Kokowski (red.), Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów (2012), ss. 177–215. URL: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/kokowski_o_wadliwosci_1.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2012c: O wadliwości argumentacji za ostatecznym odkryciem szczątków Mikołaja Kopernika. Cz. 2. Wyniki i interpretacja badań genealogicznych, historycznych oraz genetycznych. [W:] Michał Kokowski (red.), Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów (2012), ss. 217–314. URL: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/kokowski_o_wadliwosci_2.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2014: Odkrycie grobu Mikołaja Kopernika: fakt medialny czy naukowy? Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4(286), ss. 567–600. URL: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/Kokowski-KMW-4-2014.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał (ed.) 2015a: The Nicolaus Copernicus grave mystery. A dialog of experts (Kraków 22–23 II 2010). Kraków: Polish Academy of Arts and Sciences 2015; ISBN 978-83-7676-196-1, pp. 316. URL: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/M.Kokowski-ed.-The-Nicolaus-Copernicus-grave-mystery-2015.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2015b: On the defectiveness of the argument for the finality of the discovery of the remains of Nicolaus Copernicus. Part 1: Results and interpretation of historical, archaeological, anthropological and anthroposcopic research. [In:] Michał Kokowski (ed.), The Nicolaus Copernicus grave mystery. A dialog of experts (2015), pp. 169–207. URL: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/M.Kokowski-On-the-defectiveness-1-169-207.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2015c: On the defectiveness of the argument for the finality of the discovery of the remains of Nicolaus Copernicus. Part 2: Results and interpretation of genealogical, historical and genetic research. [In:] Michał Kokowski (ed.), The Nicolaus Copernicus grave mystery. A dialog of experts (2015), pp. 209–304. URL: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/M.Kokowski-On-the-defectiveness-2-209-304.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2015d: Uniwersytet nowego humanizmu. Zagadnienia Naukoznawstwa 1(203), ss. 17–43. URL: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/Kokowski-ZN-1-2015-2-Uniwersytet-nowego-humanizmu.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2020: Czy odkryto grób Mikołaja Kopernika? Wiadomości Matematyczne 56(2), ss. 311–317. URL: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/7111/6531 (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2023a: Mikołaj Kopernik (1473–1543). [W:] Panteon Narodowy. Wielcy Polacy. URL: https://www.panteonnarodowy.org/wielcy-polacy/72-mikołaj-kopernik (dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2023b: Życie i działalność Mikołaja Kopernika. Pytanie „Dlaczego …?”, wehikuł czasu, modele kosmologiczne oraz pozytywny regionalny marketing. Referat plenarny. XLVI Sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sala Kopernikowska Zamku Kapituły Warmińskiej, Olsztyn, 21.01.2023, godz. 13.00–13.20. URL: https://warmia.mazury.pl/wladze-wojewodztwa/sejmik/archiwalne-sesje-sejmiku/8178-xlvi-sesja-sejmiku-wojewodztwa-21-stycznia-2023-roku (22:04 – 43:06; dostęp: 03.07.2023).

Kokowski, Michał 2023c: Dokonania Mikołaja Kopernika w astronomii matematycznej i fizycznej. [W:] Katalog wystawy „Kopernik i jego świat”. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, ss. 22–32.

Kokowski, Michał 2023d: 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika oraz 150-lecie pierwszego publicznego posiedzenia Akademii Umiejętności. (Wykład plenarny). URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZEqQ4RA3BPo&t=1533s (24:39–1:21:25; dostęp: 03.07.2023).

Kot, Stanisław 1938: Świadomość narodowa w Polsce wieku XV–XVII. Lwów: Z Drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Odbitka z Kwartalnika Historycznego 52 (1). URL: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/109619?id=109619 (dostęp: 03.07.2023).

Koyré, Alexandre 1948: Les étapes de la cosmologie scientifique. Revue de Synthése 70, 30; przedruk w: tenże, 1966.

Koyré, Alexandre 1957: From the Closed World to the Infinite Universe. Baltimore: The Johns Hopkins Press.

Koyré, Alexandre 1961: La révolution astronomique, Copernic-Kepler-Boreli. Paris: Hermann.

Koyré, Alexandre 1966 (1973, 1985): Etudes d’histoire de la pensée scientifique. Red. R. Taton. Paris.

Kozłowski, Tomasz 2009: Przedwczesny pogrzeb. Czasopismo: Głos Uczelni: pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 3(277), ss. 16–17. URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/48632/edition/56069/content (dostęp: 03.07.2023).

Kozłowski, Tomasz 2012: Refleksje antropologa nad identyfikacją szczątków kostnych znalezionych w katedrze we Fromborku jako należących do Mikołaja Kopernika. Próba krytycznej oceny. [W:] Michał Kokowski (red.), Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów (2012), ss. 53–71. URL: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Kozlowski-7/publication/233997335_Refleksje_antropologa_nad_identyfikacja_szczatkow_kostnych_znalezionych_w_katedrze_we_Fromborku_jako_nalezacych_do_Mikolaja_Kopernika_Proba_krytycznej_oceny/ (dostęp: 03.07.2023).

Kozłowski, Tomasz 2015: An anthropologist’s reflections over the identification of the bone remains discovered in Frombork Cathedral and regarded as belonging to Nicolaus Copernicus. An attempt at critical evaluation. [In:] Michał Kokowski (ed.), The Nicolaus Copernicus grave mystery. A dialog of experts (2015), pp. 59–78. URL: https://www.researchgate.net/publication/277495945_An_anthropologist%27s_reflections_over_the_identification_of_the_bone_remains_dicovered_in_Frombork_Cathedral_and_regarded_as_belonging_to_Nicoalus_Copernicus_An_attempt_at_critical_evaluation (dostęp: 03.07.2023).

Kraushar, Aleksander 1905: Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna oparta o źródła. Ks. III. Czasy Królestwa Kongresowego. Ostatnie lata 1828–1830. Kraków: Gebethner i Spółka; Warszawa: Gebethner i Wolff. URL: https://polona.pl/item/towarzystwo-warszawskie-przyjaciol-nauk-1800-1832-monografia-historyczna-osnuta-na,NDY4MTkz/94/#item (dostęp: 03.07.2023).

Kromer, Marcin 1555/1611: De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX . Bazylea: Johann Oporinus. URL: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/492525/edition/449016?language=pl (dostęp: 03.07.2023) / przekład polski: O sprawach, dziejach i wszystkich innych potocznościach koronnych polskich, autorstwa Marcina Błażewskiego. Kraków: Mikołaj Lob. URL: https://fbc.pionier.net.pl/details/nnnwWWX (dostęp: 03.07.2023).

Kromer, Marcin 1577/1853, 1977: Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et re publica regni Polonici libri duo. Coloniae: Maternum Cholinum. URL: https://polona.pl/preview/e9bae49b-57b6-4464-83a6-8eb8a0d077c8 (dostęp: 03.07.2023) / polskie przekłady: Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Tłum. Władysław Syrokomla. Wilno: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1853. Przekład Stefana Kazikowskiego, wstęp i opracowanie Romana Marchwińskiego. Pojezierze: Olsztyn, 1977.

Król, Józef 2001: Pochodzenie Słowian według Melanchtona. Myśl Protestancka. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny 2, ss. 63–67.

Król, Józef 2015: Wacław Grodecki i jego Mapa Polski. [W:] Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Towarzystwo Miłośników Regionu. URL: http://macierz-grodziec.org/?waclaw-grodecki-i-jego-mapa-polski,110 (dostęp: 24.08.2023).

Krzyżanowski, Adryan 1843a (1873) /1843b: Kopernik w Walhalli (Kopernik, Walhalla’s Genoss). Kuryer Warszawski z dn. 19 lutego 1843; przedruk [w:] Polkowski (red.) 1873– 1875, t. II (1873), ss. 111–119; (niem. tłum.) 1843b: Kopernik gehört nicht in die Walhalla. Jahrbuch für slavische Literatur, Kunst u. Wissenschaft 1, ss. 247–252.

Krzyżanowski, Adryan 1843c: Mikołaja Kopernika w 300 lat skonu i objawienia jego układu wspomnienia jubileuszowe (Warszawa); przedruk [w:] Polkowski (red.) 1873–1875, t. I, ss. 127–147.

Krzyżanowski, Adryan 1852/1875: Mikołaj Kopernik i Jan Śniadecki astronomowie polscy. Rocznik Strąbskiego, ss. 1–7. URL: https://polona.pl/preview/67507203-151e-402a-9255-e7b422956334 (dostęp: 03.07.2023). / Przedruk 1875 [w:] Polkowski (red.) 1873–1875, t. III, ss. 8–18.

Kubach, Fritz (red.) 1943: Nikolaus Kopernikus. Bildnis eines grossen Deutschen. Neue Arbeiten der Kopernikus-Forschung mit Auszügen aus kopernikanischen Schriften in deutscher Sprache. Hrsg. Fritz Kubach. München und Berlin: Verlag von R. Oldenbourg.

Kühne, Andreas; Kirchner, Stefan; Metze, Gudula 2004: Biographia Copernicana. Die Copernicus-Biographien des 16. bis 18. Jahrhunderts. Texte und Übersetzungen. Berabeitet von Andreas Kühne und Stefan Kirchner mit einem Katalog der frühen Copernicus-porträts von Gudula Metze. Berlin: Akademie Verlag, 2004. “Copernicus Nicolaus Gasamtausgabe”, t. IX.

Kurjer Warszawski 1851: [O obchodzie 300-letniej rocznicy zgonu Kopernika w 1843 r.]. Kurjer Warszawski nr 213, s. 1122. URL: https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-1851-no-213-14-sierpnia,OTc3OTMxMDE/1/#info:metadata (dostęp: 03.07.2023).

Lang, Elżbieta 2009: Krakowskie pomniki – pomnik Mikołaja Kopernika. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 27, ss. 197–212. URL: https://muzeumkrakowa.pl/plik-do-pobrania/359 (dostęp: 03.07.2023).

Laplace, Pierre-Simon 1798: Exposition du système du monde. Liv. 1–5. 2e édition. Duprat. URL: https://fr.wikisource.org/wiki/Exposition_du_système_du_monde (dostęp: 03.07.2023).

Lasota-Hirszowicz, Jean-Pierre 2023: The Anthropic Principle (wykład). Światowy Kongres Kopernikański 26.05.2023. URL: https://www.youtube.com/watch?v=q_Rp_U4lhuM (od 1:09:25 do 1:55:46).

Lindberg, David C.; Westman, Robert S. (red.) 1990: Reappraisals of the Scientific Revolution. Edited by David C. Lindberg and Robert S. Westman (printed in the USA: Cambridge University Press); repr. 1991, 1994.

Littlewood, D. E. 1955: The cosmological principle. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 51(04), pp. 678–683. DOI:10.1017/s0305004100030747.

Lovejoy, Arthur O. 1936 (2001)/1999: The Great Chain of Being. A study of the history of an idea. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 21 wyd. 2001 / przekład polski: Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei. Przełożył Artur Przybysławski. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Lovejoy, Arthur O. 1938: The Historiography of Ideas. Proceedings of the American Philosophical Society 78(4). Przedruk w: Lovejoy 1948.

Lovejoy, Arthur O. 1948: Essays in the History of Ideas. Wyd. I Baltimore: The Johns Hopkins Press, Wyd. II 1952.

Marchwiński, Roman 1980: Kromer a Grodecki. Podstawy kartograficzne kromerowskiej Polonii. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia 16 (114), ss. 133–149. URL: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia-r1980-t16_(114)/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia-r1980-t16_(114)-s133-149/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia-r1980-t16_(114)-s133-149.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Marchwiński, Roman T. 1997: Geografia Polski Marcina Kromera. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Mathias de Miechow (Maciej z Miechowa) 1517/1535, 1972: Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et de contentis in eis. Cracovie: Jan Haller. URL: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/257104?id=257104. Transkrypt w Bibliotheca Augustana: URL: https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost16/Miechow/mie_tra0.html (dostęp: 03.07.2023). / Pierwszy polski przekład: 1535: Polskie wypisanie dwoiey krainy świata, którą po łacinie Sarmatia, takież y lud tam przebywaiąci zową Sarmate, iakoby zawsze gotowi a zbroyni. Gdzież też obiawione są nie ktore dawne dzieie polskie. Z wypisania doctora Macieia Miechowity, dopiro wyłożone. Przełożył Andrzej Gabler, Kraków: Florian Ungler. URL: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/3274/edition/3208/content (dostęp: 03.07.2023), (Biblioteka Zakł. Nar. im. Ossolińskich XVI 954) / 1972: Nowy przekład polski – Opis Sarmacji Azjatyckiej i Europejskiej oraz tego, co się w nich znajduje. Z języka łacińskiego przełożył i komentarzem opatrzył Tadeusz Bieńkowski, wstęp Henryk Barycz, posłowie Waldemar Voisé. „Źródła do Dziejów Nauki i Techniki” t. 14, Ossolineum.

Matwiejczuk, Paweł 2022: Melanchtoniana polonica. Korespondencja Filipa Melanchtona z Polakami. Berlin: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Warszawa: Muzeum Historii Polski w Warszawie. URL: https://cbh.pan.pl/sites/default/files/download/Matwiejczuk-Pawel_Melanchtoniana-polonica_Berlin-Warszawa_CBH-PAN-MHP_2022.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Melanchton, Filip 1558/1996: Philippi Melanthonis Epistola de origine gentis Henetae Polonicae, seu Sarmaticae Tabulus Poloniae descriptionem contininibus Vunceslaij Godrecij praefixa. [W:] Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnatum, Ioanne Maczinsky Equite Polono interprete. Regiomonti Borussiae: Typographus Ioannes Daubmannus; Daubman Jan, ss. 25–26. URL: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/14839/edition/23849/content (dostęp: 03.07.2023). Przekład polski: List Filipa Melanchtona z wywodem o pochodzeniu Polski, przeł. I. Lewandowski. [W:] Leksykon łacińsko-polski Jana Mączyńskiego. Wybór tekstów – opracowanie, oprac. Henryk Barycz, Władysław Kuraszkiewicz, Ignacy Lewandowski, Lublin: TN KUL 1996, ss. 157–159.

Melanchton, Filip (Melanthon, Philip) 1837: Philippi Melanthonis Opera que superunt omnia, vol. 4, ed. Carolus Gotlieb Bretschmeider. [W:] Corpus reformatorum, ed. Carolus Gotlieb Bretschmeider, vol. 4. Halis Saxonum: C.A. Schwetschke et filium. URL: https://books.google.pl/books?id=QQ8RAAAAIAAJ (dostęp: 03.07.2023).

Melanchton, Filip (1549) 1846: Initia Doctrinae Physicae. [W:] Philippi Melanthonis Opera quae supersunt omnia. Edidit: Carolus Gottlieb Bretschneider. Corpus Reformatorum, ed. Carolus Gotlieb Bretschmeider, vol. 13. Halis Saxonum, C.A. Schwetschke et Filium, ss. 179–412. URL: http://google.cat/books?id=-kIxAQAAMAAJ (dostęp: 03.07.2023).

Mikołaj Kopernik na medalach i niezwykłej monecie. URL: https://www.skarbnicanarodowa.pl/kroniki-numizmatyczne/256-mikolaj-kopernik-na-medalach-i-niezwyklej-monecie (dostęp: 03.07.2023).

Moon, Parry; Spencer, Domina Eberle 1958: The cosmological principle and the cosmological constant. Journal of the Franklin Institute 266(1), pp. 47–58. DOI:10.1016/0016-0032(58)90811-1.

Morales, José María Riaza 2003: Kościół i nauka. Konflikt czy współpraca. Przełożył Szymon Jędrusiak. Kraków: WAM.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 2023a: Medale kopernikowskie do 1973 roku. URL: https://frombork.art.pl/pl/medale-kopernikowskie-1973-roku/ (dostęp: 03.07.2023).

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 2023b: Nicolaus Copernicus. Works of Art. URL: https://frombork.art.pl/wp-content/uploads/sites/InventoryWVN/view/nc_wor_gra.html (dostęp: 03.07.2023).

Muzeum Okręgowe w Toruniu 1973: Tematyka Kopernikowska w medalierstwie. Katalog wystawy. URL: https://kpbc.umk.pl/Content/48252/PDF/Copernicana_015_10.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Newton, Isaac 1684: De motu corporum in gyrum (On the motion of bodies in an orbit). [In:] Rigaud, Stephen Peter; Newton, Issac 1838, Appendix. No. I, Isaaci Newtoni Propositiones de Motu, pp. 1–19.

Newton, Isaac 1687/1729: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Londini: Jussu Societatis Regiæ ac Typis Josephi Streater. Prostat apud plures Bibliopolas. URL: https://www.gutenberg.org/files/28233/28233-pdf.pdf / Przekład angielski: The Mathematical Principles of Natural Philosophy. Translated into English. London: Benjamin Motte. URL: https://ia600903.us.archive.org/23/items/bub_gb_6EqxPav3vIsC/bub_gb_6EqxPav3vIsC.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Niedzielska, Magdalena 2006: Pomnik Kopernika w Toruniu: historia jego powstania. Rocznik Toruński 33, ss. 81–117. URL: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Torunski/Rocznik_Torunski-r2006-t33/Rocznik_Torunski-r2006-t33-s81-117/Rocznik_Torunski-r2006-t33-s81-117.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Niedźwiedź, Jakub 2015: Sarmatyzm, czyli tradycja wynaleziona. Teksty Drugie 1, ss. 46–62. URL: https://rcin.org.pl/Content/62381/PDF/WA248_80838_P-I-2524_niedzwiedz-sarmat_o.pdf (dostęp: 03.07.2023).

NobelPrize.org. 2020: The Nobel Prize in Physics 2020. Nobel Prize Outreach AB 2023. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/summary/ (dostęp: 03.07.2023).

Nowak, Zbigniew 1971: „Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich”, Szymon Starowolski, przełożył i komentarzem opatrzył Jerzy Starnawski, wstęp napisali ...: [recenzja]. Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 62(2), ss. 276–281. URL: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n2-s276-281/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n2-s276-281.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Obłąk, Jan bp 1972: Mikołaja Kopernika „Inwentarz dokumentów w skarbcu na zamku w Olsztynie roku Pańskiego 1520” oraz inne zapisy archiwalne. Studia Warmińskie 9, pp. 7–85. URL: https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/11128/edition/10811/content (dostęp: 03.07.2023).

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich 2023: Trzej duchowni z Warmii. Serwis Ruchów Katolickich. Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich. URL: https://www.orrk.pl/index.php/kongresy-tematyczne/kultura/inspiracje/421-trzej-duchowni-z-warmii (dostęp: 03.07.2023).

Olkuśnik, Ewa 2023: Monument dla wyklętego astronoma. O pomniku Mikołaja Kopernika w Warszawie. Historia poszukaj. Portal Edukacyjny. URL: https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,obiekty,1450,obiekt_pomnik_mikolaja_kopernika_w_warszawie.html (dostęp: 03.07.2023).

Ostrowski, Jan Juliusz 2023: Wprowadzenie do wykładu plenarnego prof. Michała Kokowskiego „550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika oraz 150-lecie pierwszego publicznego posiedzenia Akademii Umiejętności”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZEqQ4RA3BPo&t=1533s (14:15–24:39; dostęp: 03.07.2023).

PAN 2023: Medal PAN im. Mikołaja Kopernika. URL: https://pan.pl/nagrody-pan/medal-pan-im-mikolaja-kopernika/ (dostęp: 03.07.2023).

Papritz, Johannes; Schmauch, Hans (red.) 1943: Kopernikus-Forschungen. Hrsg. v. Johannes Papritz u. Hans Schmauch. Lepzig: S. Hirzel. „Deutschland und der Osten” Bd. 22.

Piotrowski, Walerian1983: O uznanie polskiej narodowości Mikołaja Kopernika. Kwartalnik Historii nauki i Techniki 28(1), ss. 169–176. URL: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1983-t28-n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1983-t28-n1-s169-176/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1983-t28-n1-s169-176.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Polkowski, Ignacy, ks. 1873: Żywot Mikołaja Kopernika. Gniezno: Drukiem J.B. Langiego. (Dwie edycje). URL: https://bc.radom.pl/Content/39109/Żywot%20M.Kopernika%2058488.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Polkowski, Ignacy, ks. (red.) 1873: Czterowiekowy jubileusz urodzin Mikołaja Kopernika. Toruń: Nakładem Komitetu Kopernikowskiego. URL: https://polona.pl/item/czterowiekowy-jubileusz-urodzin-mikolaja-kopernika-w-toruniu-dnia-19-lutego-1873-roku,MTg5Mjg5MjM/ (dostęp: 03.07.2023).

Polkowski, Ignacy, ks. (red.) 1873–1875: Kopernikijana czyli materiały do pism i życia Mikołaja Kopernika. T. I (1873), II (1873), III (1875). Gniezno: Drukiem J. Langiego. URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/29838/edition/39448 (t. I); https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/29839/edition/39449/content (t. II); https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/29840/edition/39465 (t. III) (dostęp: 03.07.2023).

Prowe, Leopold 1853: Zur Biographie von Nicolaus Copernicus. Thorn.

Prowe, Leopold 1883–1884: Nicolaus Coppernicus. Erster Band: Das Leben (1883). Zweiter Band: Urkunden (1884). Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.

Rada Miasta Krakowa 1993: Uchwała NR XC/581/93 Rady Miasta Krakowa w dniu 9 lipca 1993 r. (z późn. zm.).

Radymiński, Marcin 1658/1873: De vita et scriptis N. Copernici commentatio (Komentarz do życia i dzieł Mikołaja Kopernika). [W:] Nicolai Copernici septem sidera: accedit de vita et scriptis Nicolai Copernici Commentatio a Martino Radyminscio anno 1658 concinnata. Cracoviae: Mankowski.

Redakcja Contra Gentiles 2021: Giordano Bruno spłonął na stosie – ale właściwie za co? URL: https://contragentiles.pl/czytelnia/nauka-a-religia/trudne-przypadki-w-relacji-nauki-i-religii/giordano-bruno-splonal-na-stosie-ale-wlasciwie-za-co/ (dostęp: 03.07.2023).

Retyk, Jerzy Joachim (Rheticus, Georg Johannes) (1540) 1971: Narrratio prima. 1st ed. Gedani, 1540; 2nd ed. Basieleae, 1541. [In:] Rosen 1971.

Rheticus, Johannes (Rheticus, Georg Johannes) 1982: Narratio prima. “Studia Copernicana” 20. Tłumaczenie i komentarz: Hugonnard-Roche, Henri; Lerner, Michael-Pierre; Segonds, Alain Philippe; Verdet, Jean-Pierre. Wrocław, Warszawa, Kraków, Łódź: Maison d’Édition de l’Académie Polonaise des Sciences: Ossolineum. URL: https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=40366 (dostęp: 03.07.2023).

Retyk, Jerzy Joachim (Rheticus, Georg Johannes) (1541–1543) 1984: Treatise on Holy Scripture and the Motion of the Earth of Rheticus (about 1541–1543). Edited and translated by R. Hooykaas. Amsterdam: North-Holland Publishing.

Rietz, Henryk 2014: Appendix. Mikołaja Kopernika grób i doczesne szczątki w katedrze fromborskiej odnalezione oraz na wieczną rzeczy pamiątkę zachowane? Refleksje i spostrzeżenia dotyczące poszukiwań, identyfikacji oraz metody badań naukowych. [W:] Teresa Borawska przy współudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat, środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2014, ISBN 978-83-61487-77-7, ss. 409–453. URL: https://kpbc.umk.pl/Content/158692/ (dostęp: 03.07.2023).

Rigaud, Stephen Peter; Newton, Isaac 1838: Historical Essay on the First Publication of Sir Isaac Newton’s Principia. [With an appendix of Newton’s works.] Oxford. University Press. URL: https://ia802607.us.archive.org/27/items/historicalessay00newtgoog/historicalessay00newtgoog.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Romer, Eugeniusz 1900: 1875–1899. Dwudziestopięciolecie Polskiego Towarzystwa imienia Kopernika. Kosmos 25, ss. 263–365. URL: https://www.sbc.org.pl/Content/26908/download?format_id=2 (dostęp: 03.07.2023).

Rosenberg, Bernhard-Maria, von 1972: Die Bibliothek des Copernicus. Versuch einer Rekonstruktion. Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 36(97), ss. 134–160. URL: http://his.ermlandfamilie.de/index.php/zeitschrift-fuer-die-geschichte-und-altertumskunde-ermlands.html?file=files/his/HIS%20content/HVE/ZGAE/ZGAE%20digital/ZGAE_36_1972_Heft_97.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Roszak, Stanisław; Wieczorek, Agnieszka 2023: Mikołaj Kopernik. Życie po życiu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytety Mikołaja Kopernika.

Rożek, Michał 2003: Wstrzymał Słońce.... Dziennik Polski 31 maja 2003. URL: https://dziennikpolski24.pl/wstrzymal-slonce/ar/1982192 (dostęp: 03.07.2023).

Rychter, Ignacy Lojola 1843: Trzecie stulecie sławy Mikołaja Kopernika. Kurjer Warszawski 18, 19 stycznia 1843, ss. 81–82. URL: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/750630/edition/712474/content (dostęp: 03.07.2023).

Senger, Hans Gerhard 1998: „Wanderer am Weltenrand” – ein Raumforscher um 1530? Überlegungen zu einer peregrinatio inventiva. [W:] Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter. Berlin, New York: Walter de Gruyter. „Miscellanea Mediaevalia Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln”, Band 25. Herausgegeben von Jan A. Aertsen und Andreas Speer, ss. 793–827.

Senat Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1873: Sprawozdanie Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego z uroczystości czterechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, odbytej w tymże Uniwersytecie dnia 19 lutego 1873 roku. Kraków. Uniwersytet Jagielloński. URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/139/edition/174/content (dostęp: 03.07.2023).

Schmauch, Hans, von 1943a: Nicolaus Kopernikus – ein Deutscher. [W:] Papritz, Schmauch (red.) 1943, ss. 1–32.

Schmauch, Hans, von 1943b: Nicolaus Kopernikus und der Deutsche Ritterorden. [W:] Papritz, Schmauch (red.) 1943, ss. 202–219.

Schmauch, Hans, von 1943c: Nikolaus Kopernikus’ deutsche Art und Absatmmung. [W:] Kubach (red.) 1943, ss. 61–95, 314–318.

Sikorski, Jerzy 1989: Marcin Kromer a tradycja Kopernikańska na Warmii. Studia Warmińskie XXVI, ss. 139–148. URL: https://wmbc.olsztyn.pl/Content/11665/13_kromer_a_tradycja.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Skotnicki, Aleksander 2015: Historia pomnika Mikołaja Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Stradomskie Centrum Dialogu.

Skowrońska, Renata 2023: Czy Kopernik był Polakiem czy Niemcem? Temat „narodowości” Kopernika we współczesnych mediach niemieckich. Światowy Kongres Kopernikański. Sekcja kulturoznawcza. Toruń 13.09. 2023 (referat).

Sołtysiak, Arkadiusz 2010: Kilka uwag do tekstu Karola Piaseckiego pt. „Wstrzymać Kopernika!” Archeologia Żywa 1(47), ss. 62–63. URL: http://www.antropologia.uw.edu.pl/AS/as-027.pdf; (errata) http://www.antropologia.uw.edu.pl/AS/as-027a.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Sołtysiak, Arkadiusz 2012: Wskaźnik interpretacyjny w archeologii na przykładzie cranium 13/05 z Fromborka. [W:] Michał Kokowski (red.), Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów (2012), ss. 31–44. URL: https://www.researchgate.net/publication/271518104_Wskaznik_interpretacyjny_w_archeologii_na_przykladzie_cranium_1305_z_Fromborka (dostęp: 03.07.2023).

Sołtysiak, Arkadiusz 2015: The use of an interpretative index in archeology: a case study of the cranium 13/05 from Frombork. [In:] Michał Kokowski (ed.), The Nicolaus Copernicus grave mystery. A dialog of experts (2015), pp. 35–49. URL: https://www.researchgate.net/publication/306223772_The_use_of_an_interpretative_index_in_archaeology_a_case_study_of_the_cranium_1305_from_Frombork (dostęp: 03.07.2023).

Sołtysiak, Arkadiusz; Kozłowski, Tomasz 2009: Komentarz do identyfikacji cranium 13/05 z Fromborka jako kości Mikołaja Kopernika. Archeologia Polski 54(2), ss. 281–290. URL: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/67046/edition/49867/soltysiak-arkadiusz-kozlowski-tomasz-komentarz-do-identyfikacji-cranium-13-05-z-fromborka-jako-kosci-mikolaja-kopernika?action=ChangeMetaLangAction&id=49867&lang=en (dostęp: 03.07.2023).

Starowolski, Szymon 1625, 1627, 1644, 1733: Nicolaus Copernicus. [W:] Scriptorum Polonicorum Hekatontas seu centum illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae (Frankfurt 1625, Venetiis 1627, Frankfurt 1644, Wrocław 1733); życiorys podany w wydaniu weneckim na ss. 158–161 jest obszerniejszy niż w wydaniu I, III oraz IV; pol. tłum. 1873: Polkowski 1873–1875, t. II (1873), ss. 1–3, i pol. tłum. 1956: [w:] Brożek 1956, t. I, ss. 538–541.

Sternik, Elżbieta 1973: Popularny dwuwiersz o Koperniku i jego zapomniany autor. Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego 18/2(71), ss. 34–35. URL: https://bibliotekanauki.pl/articles/972130.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Sz., W. 2023: Odsłonięcie pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie. Muzeum Historii Polski. URL: https://muzhp.pl/pl/e/1858/odsloniecie-pomnika-mikolaja-kopernika-w-warszawie (dostęp: 03.07.2023).

Śniadecki, Jan 1782 / 1958a: Pochwała Mikołaja Kopernika, akademika krakowskiego, astronomii odnowiciela, z okazji otwarcia Katedry Astronomicznej dnia 30 września 1782, przedruk [w:] Śniadecki 1958, t. I, ss. 141–164.

Śniadecki, Jan 1802 / 1803a, 1873, 1958b: O Koperniku. Rozwiązanie zadania. które Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk do odpowiedzi ogłosiło: „Oddając hołd winnej pochwały Mikołajowi Kopernikowi pokazać, jak wiele winne mu były nauki matematyczne, mianowicie astronomia, w wieku, w którym żył; z których poprzedników, jak wiele i jakimi sposobami korzystał i jak wiele mu są mu winne w czasie teraźniejszym. Warszawa: W Drukarni Xięży Pijarów. URL: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/76289/edition/92555/content (dostęp: 03.07.2023); przedruk [w:] Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie 2 (1803), ss. 83–192; Ignacy Polkowski (red.) 1873–1875, t. II (1873), ss. 6–57; Śniadecki 1958, t. I, ss. 190–299.

Śniadecki, Jan 1803b, 1818, 1820: Discours sur Nicolas Kopernik, par Jean Sniadecki. Traduit du Polonis par Mr. [Walerian] Tęgoborski ci-devant Grand Secrétaire de Lithuanie, et Sécrétaîre d’Etat au Département des affaires- Etrangères en Pologne: revu et corrigé par l’auteur lui même, pour rétablir le vrai sens des plusieurs passages de l’original. Réimprimé a Varsovie. [Ce discours a été écrit l’ an 1802. et imprime separement en Polonois et en François à Varsovie, 1803.] URL: https://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/publication/1181/ (dostęp: 03.07.2023). Paris, 1820: Réimprimé a Paris chez Vigor Renandière.

Śniadecki, Jan 1823: Prize Essay on the Literary and Scientific Labors of Copernicus, the Founder of Modern Astronomy. Written Originally in the Polish Language by I. B. Śniadecki, Translated from the French of M. [Mr Walerian] Tęgoborski, by Justin Brenan. Dublin: W. Folds and Son.

Śniadecki, Jan 1830. Di Niccolo Copernico Astronomo Polacco, con aggiunte. Tradotto dalla lingua polacca nall’ italiana dall dottore Bernardo Zaydler. Fiesola: Poligrafia Fiesolana. URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/190707/edition/196705/content (dostęp: 03.07.2023).

Śniadecki, Jan 1958c: Pisma filozoficzne. T. I–II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Świerzewski, Stefan 1973: Mikołaj Kopernik w pismach i korespondencji J. I. Kraszewskiego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 18(3), ss. 551–565. URL: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1973-t18-n3/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1973-t18-n3-s551-565/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1973-t18-n3-s551-565.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Targosz, Karolina 1995: M. Kopernik jednym z trzech filozofów Giorgiona? Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 40(3), ss. 49–87. URL: https://kpbc.umk.pl/Content/44642/PDF/Copernicana_001_01.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Tazbir, Janusz 1969: Sarmatyzm a Barok. Kwartalnik Historyczny 76(4), ss. 815–830. URL: http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=21824&from=FBC (dostęp: 03.07.2023).

TorunTour.pl 2021: Epitafium Mikołaja Kopernika. URL: https://toruntour.pl/4988/epitafium-mikolaja-kopernika-torun-katedra (dostęp: 03.07.2023).

TorunTour.pl 2023: Pamiątki kopernikowskie w Toruniu. URL: https://toruntour.pl/2341/pamiatki-kopernikowskie-w-toruniu (dostęp: 03.07.2023).

Turek, Józef 2006: Wyjaśnianie antropiczne w kosmologii. Roczniki Filozoficzne 54(2), pp. 267–298. URL: https://www.jstor.org/stable/43409851.

Tygodnik Ilustrowany 1873: Posiedzenie publiczne Akademii nauk i umiejętności. Tygodnik Ilustrowany XI nr 275 (5 kwietnia 1873). Przedruk: PAU-za Akademicka. URL: http://pauza.krakow.pl/1873_Tygodnik_Posiedzenie_Akademii.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Ulewicz, Tadeusz 1950: Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI. Kraków: Wydawnictwo Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Biblioteka Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego” Seria A, Nr 7.

Ulewicz, Tadeusz 1963: Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej: Problematyka ogólna i zarys historyczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 59. Prace Historycznoliterackie 5, ss. 29–92.

Walanus, Adam; Kokowski, Michał 2012: Możliwość wykorzystania radiowęglowej metody datowania w badaniach grobu Mikołaja Kopernika. [W:] Michał Kokowski (red.), Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów (Kraków 22–23 II 2010) (2012), pp. 157–166. URL: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/walanus_kokowski_radiowegiel.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Walanus, Adam; Kokowski, Michał 2015: Potential usefulness of radiocarbon dating for the authentication of Nicolaus Copernicus’s grave. [In:] Michał Kokowski (ed.), The Nicolus Copernicus grave mystery. A dialog of experts (2015), pp. 159–168. URL: https://home.cyf-kr.edu.pl/~n1kokows/walanus-kokowski-potential-usefulness-159-168.pdf (dostęp: 03.07.2023).

Wardęska, Zofia 1986: Nicholas Copernicus’ Italian studies: their chronology and scope. Isis 31(1), pp. 5–11. Stable URL: https://www.jstor.org/stable/25778181.

Weber, Bruno 1973: Ubi caelum terrae se coniungit. Ein altertümlicher Aufriss des Weltgebäudes von Camille Flammarion. Gutenberg-Jahrbuch 1973, ss. 381–408.

Westman, Robert S. (1973a) 1975a: The Wittenberg Interpretation of the Copernican Theory. [W:] Gingerich (red.) (1973b) 1975b, ss. 393–429.

Westman, Robert S. (1973b) 1975b: Three Responses to the Copernican Theory: Johannes Praetorius, Tycho Brahe, and Michael Maestlin. [W:] Westman (red.) (1973c) 1975c, ss. 285–345.

Westman, Robert S. (red.) (1973c) 1975c: The Copernican Achievement. Edited by Robert S. Westman. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.

Westman, Robert S. (1973d) 1975d: Michael Maestlin’s Adoptions of the Copernican Theory. „Studia Copernicana” XIV, ss. 53–63.

Westman, Robert S. 1975e: The Melanchthon Circle, Rheticus and the Wittenberg Interpretation of the Copernican Theory. Isis 66(2), ss. 165–193. Stable URL: https://www.jstor.org/stable/229415.

Westman, Robert S. (1981) 1986: The Copernicans and the Churches. [W:] Lindberg, Numbers (red.) (1981) 1986, ss. 76–113.

Wikipedia 2023a: Geografia (Ptolemeusz). URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_(Ptolemeusz) (dostęp: 03.07.2023).

Wikipedia 2023b: Mikołaj Kopernik. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikołaj_Kopernik (dostęp: 03.07.2023).

Wikipedia 2023c: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Przyrodników_im._Kopernika (dostęp: 03.07.2023).

Wikipedia 2023d: Pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Mikołaja_Kopernika_w_Warszawie (dostęp: 03.07.2023).

Wikipedia 2023e: Tumult toruński. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tumult_toruński (dostęp: 03.07.2023).

Wikipedia 2023f: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewódzka_Biblioteka_Publiczna_–_Książnica_Kopernikańska_w_Toruniu (dostęp: 03.07.2023).

Wikiwand 2023: Pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie. URL: https://www.wikiwand.com/pl/Pomnik_Mikołaja_Kopernika_w_Warszawie (dostęp: 03.07.2023).

Wilson, Curtis 1970: From Kepler’s Laws, so-called, to Universal Gravitation: Empirical Factors. Archives for History of the Exact Sciences 6, pp. 89–170.

Wiśniewska, Matylda 1973: Słoneczna kantata: wiersze poetów polskich poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Antologia około 1540–1971. Olsztyn: Pojezierze.

Wołyński, Artur 1873: Obchód czterechsetnej rocznicy urodzin Kopernika we Włoszech. Kraj 53 (5 marca 1873), ss. 1–2; Kraj 55 (7 marca 1873), ss. 1–2; Kraj 60 (13 marca 1873), ss. 1–3; Kraj 62 (15 marca 1873), ss. 1–3. URL: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/669541/edition/633645/content; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/669543/edition/633647/content; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/669548/edition/633652/content; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/669550/edition/633654/content (dostęp: 03.07.2023).

Wołyński, Artur 1873–1874: Kopernik w Italji czyli dokumenta italskie do monografii Kopernika, t. 1–2. Poznań: Nakładem Tygodnika Wielkopolskiego, czcionkami Ludwika Merzuacha. URL: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/29832/edition/39475/content; https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/30977/edition/39476/content (dostęp: 03.07.2023).

WWW.TURYSTYKA.TORUŃ 2016: Pomnik – popiersie Mikołaja Kopernika. URL: https://www.turystyka.torun.pl/art/1137/pomnik-popiersie-mikolaja-kopernika.html (dostęp: 03.07.2023).

Wydawnictwo Copernicus Center Press 2023: O nas. URL: https://ccpress.pl/about_us (dostęp: 03.07.2023).

Zachara-Związek, Urszula 2023: Uroczystości ślubne króla Zygmunta Augusta i habsburskiej arcyksiężniczki Elżbiety. Historia: Poszukaj. Portal edukacyjny. URL: https://historiaposzukaj.pl/wiedza,historiomat,129,historiomat_uroczystosci_slubne_zygmunta_augusta_i_elzbiety_habsburzanki.html (dostęp: 03.07.2023).

Zarzycki, Jakub 2023: Bertel Thorvaldsen, „Pomnik Mikołaja Kopernika”. Culture.pl. URL: https://culture.pl/pl/dzielo/bertel-thorvaldsen-pomnik-mikolaja-kopernika (dostęp: 03.07.2023).

Published

05-10-2023

How to Cite

Kokowski, M. (2023). Why Nicolaus Copernicus (1473–1543) Is Still Interesting? Nicolaus Copernicus’s 550th Birth Anniversary and 150th Anniversary of the Opening Meeting of the Academy of Arts and Sciences in Kraków. Studia Historiae Scientiarum, 22, 71–147. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.003.17694

Issue

Section

FOCAL POINT