The genesis of the Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences in Wrocław, Poland

Authors

  • Paweł E. Tomaszewski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.008.9328

Keywords:

Polish Academy of Sciences (PAS), beginnings of the PAS, PAS units, Department of Solid State Chemistry PAS, Department of Structure Research of the PAS, Department of Low Temperature of Institute of Physics of the PAS, International Laboratory

Abstract

Institute of Low Temperature and Structure Research of Polish Academy of Sciences celebrated its 50th anniversary in November 2016. The paper presents the history of the Institute going backward to the history of other ten scientific institutions from which the Institute was finally founded in 1966. It shows the efforts of Prof. Roman Ingarden and Prof. Włodzimierz Trzebiatowski to establish a powerful center of physics and physico-chemistry of solid state in Wrocław.

Author Biography

Paweł E. Tomaszewski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, Wrocław

References

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Akt Nowych w Warszawie: Zespół KNiT, sygn. 5/161, 5/65, 5/22 i 24.

Archiwum INTiBS PAN we Wrocławiu: teczka 2/4, karta 97.

Archiwum Kancelarii PAN: informacje listowne z 9 września 1918 r.

Archiwum PAN w Warszawie: W.711, teczka 19, teczka 26, teczka 29; W.227, tom I/54.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Zespół KW PZPR, sygn. Zk XVIII/13, s. 135, 136, 137, 138; sygn. 74 XVIII/13, s. 116–117, 118–119, 120–126; 74 uu/119, s. 104 (uwaga: sygnatury na kopiach są nieczytelne i dlatego mogą być błędnie przeze mnie odczytane).

Prywatne archiwa B. Makieja i J. Szymaszka.

OPRACOWANIA

Chmielewski, Adam; Madryas, Cezary; Turko, Ludwik; Kmita, Jan; Lewanowicz, Aleksandra; Samsonowicz, Zdzisław; Glabisz, Wojciech (red.) 2007: Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005. Wrocław: Ossolineum, ISBN 978-83-04-04823-2, ss. 752.

Działalność Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur w latach 1968–1995, 1995; ss. 6.

Ingarden, Roman Stanisław 1960: O pracach Pracowni Teoretycznej Zakładu Niskich Temperatur IF PAN. Postępy Fizyki 11, ss. 355–362.

Jeżowski, Andrzej i inni (red.) 2016: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk 1966–2016. Wrocław, ISBN 978-83-939559-6-1, ss. 136. Dostęp online: http://www.intibs.pl/images/O_Instytucie/INT-internet.pdf.

Kaczorowski, Dariusz; Tomaszewski, Paweł (red.) 2006: Profesor Włodzimierz Trzebiatowski we wspomnieniach i dokumentach. Wrocław: INTiBS PAN i OW ATUT, ISBN 978-83-7432-155-6 i 83-906218-3-5, ss. 200.

Kiejna, Adam 2002: Stanisław Loria and Mieczysław Wolfke in Wrocław – bridging the German and the Polish present. [W:] Lukierski, Jerzy; Rechenberg, Helmut (red.) 2002: Physics and Mathematics at Wrocław University. Past and Present (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 83-229-2371-6, ss. 147), ss. 49–69.

Klamut, Jan 1997: Średniowiecze Instytutu. Wiadomości Chemiczne 51, ss. 461–476. Dostęp online: http://www.dbc.wroc.pl/Content/23819/wch_1997_7_8.pdf.

Klamut, Jan; Palewski, Tomasz 1995: Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur. [W:] Fizyka Wrocławska 1945–1995. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995, ss. 97–102.

Konwent, Henryk 2004: Stwórzmy muzeum. Pryzmat. Pismo informacyjne Politechniki Wrocławskiej 182, s. 42, ISSN 1429–1673. Dostęp online (16 listopada 2017 r.): http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/Pryzmat%20PDF/pryzmat182.pdf.

Łukaszewicz, Kazimierz 1997: Pradzieje i geneza Instytutu. Wiadomości Chemiczne 51, ss. 451–459. Dostęp online: http://www.dbc.wroc.pl/Content/23819/wch_1997_7_8.pdf.

Mazur, Józef 1960: O pracach Zakładu Niskich Temperatur Instytutu Fizyki PAN we Wrocławiu. Postępy Fizyki 11, ss. 349–354.

Pater, Mieczysław 1997: Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 1945, ss. 308.

Sznajd, Józef 1997: Dzień dzisiejszy Instytutu. Wiadomości Chemiczne 51, ss. 477–490. Dostęp online: http://www.dbc.wroc.pl/Content/23819/wch_1997_7_8.pdf.

Tomaszewski, Edward 1966: Wspomnienia (relacja Autora).

Tomaszewski, Paweł E. 1996: Dzieje INTiBS PAN – kalendarium. Biblioteczka „Wrocławskiego Informatora Fizyków – WIF”, Nr 2, Wrocław, sierpień 1996; ss. 73 (maszynopis powielany).

Tomaszewski, Paweł E. 2006: Kalendarium. [W:] Profesor Włodzimierz Trzebiatowski we wspomnieniach i dokumentach. Wrocław: INTiBS PAN i OW ATUT, ss. 9–20 (daty z życia prof. W. Trzebiatowskiego).

Tomaszewski, Paweł E. 2012: Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim. Wrocław: OW ATUT.

Torge, Reimund 1999: Budowa Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jego rozwój w czasach Ottona Lummera. Biblioteczka „Wrocławskiego Informatora Fizyków – WIF”, Nr 5, ss. 22; wyd. II; tłumaczenie z jęz. niemieckiego: Marek Wołcyrz, Hilmar Mädge i Jolanta Krawczyk.

Torge, Reimund 2002: Otto Lummer and Ernst Pringsheim in Wrocław. Snippets from their activities at the University. [W:] Lukierski, Jerzy; Rechenberg, Helmut (red.) 2002: Physics and Mathematics at Wrocław University. Past and Present (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 83-229-2371-6, ss. 147), ss. 95–114.

Trzebiatowski, Włodzimierz 1975: Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu. Nauka Polska 9–10, ss. 62–67.

Trzebiatowski, Włodzimierz 1978: Organizacja i działalność Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur. Nauka Polska 9, ss. 69–76.

Ziółkowska, Zofia. 1990: Fizyka teoretyczna w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1939–1951. Dostęp online (25 stycznia 2018 r.): http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/IFT/historiaift1.pdf.

Published

12-12-2018

How to Cite

Tomaszewski, P. E. (2018). The genesis of the Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences in Wrocław, Poland. Studia Historiae Scientiarum, 17, 175–203. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.008.9328

Issue

Section

SCIENCE IN POLAND