Comments on the paper by Mariusz W. Majewski published in Studia Historiae Scientiarum 17 (2018), pp. 89–117

Authors

  • Paweł E. Tomaszewski Institute of Low Temperature and Structural Research, Polish Academy of Sciences (Wrocław, Polska) http://orcid.org/0000-0002-6688-7762

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.016.11022

Abstract

Several remarks on the text by Mariusz W. Majewski devoted to the history of the Institute of Metallurgy and Metal Science at the Technical University of Warsaw, and on the role of Prof. Jan Czochralski, are presented. The aim was to show that the topic has not been exhausted, and some wordings need correction.

Key words: Jan Czochralski, Institute of Metallurgy and Metal Science, Warsaw University of Technology, Chemical Research Institute

References

Czochralski, Jan 1936: Nowoczesne kolejowe metale łożyskowe jako klasyczny przykład rozwiązania namiastkowania stopów cynowych, Przegląd Mechaniczny 2, ss. 395–410. Dostęp online: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3410/przeglad_mechaniczny_1936_t2_n12_str395.pdf.

Czochralski, Jan 1936a: Kolejowy metal B – klasyczny przykład namiastki szlachetnych stopów cynowych, Hutnik 8, ss. 219–224. Dostęp online: bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3410/hutnik_1936_t8_n6_str219.pdf.

Czochralski, Jan 1937: Czy stosowanie metalu „B” jest gospodarczo wskazane, Przegląd Mechaniczny 3, ss. 157–159, 531–532. Dostęp online: http://cpw.bg.pw.edu.pl/Content/3410/przeglad_mechaniczny_1937_t3_str157_531.pdf.

Królikowski, Andrzej 2013: Wkład Jana Czochralskiego w rozwój inżynierii korozyjnej. Ochrona przed Korozją 56(11), 474–477.

Królikowski, Andrzej, Przygodzki, Jacek Ryszard 2014: Jan Czochralski na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej 15, ss. 49–64. Dostęp online: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/5326/lekki_plik____Zeszyt_15_B5+paginy.pdf.

Królikowski, Andrzej, Przygodzki, Jacek Ryszard 2014a: Metody badawcze profesora Jana Czochralskiego. Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej 16, ss. 63–66; przedruk z: Pomiary. Automatyka. Kontrola 60, ss. 525–528. Dostęp online: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/5327/lekki_plik_Zeszyt_16_B5+pagina+poprawki.pdf.

Majewski, Mariusz W. 2018: Prace Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa przy Politechnice Warszawskiej i Jan Czochralski. Studia Historie Scientiarum 17, ss. 89–117. Dostęp online: http://ejournals.eu/sj/index.php/SHS/article/view/SHS.18.005.9325/6798. DOI: 10,4467/2543702XSHS.18.005.9325.

Śmiałowski, Michał 1936: O nowym mikrofotometrze rejestrującym i jego zastosowaniu do ilościowego oznaczania wtrąceń niemetalicznych. Wiadomości Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa3, ss. 46–55.

Tomaszewski, Paweł E. 2012: Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

[Tomaszewski, P.] 2015: Zagadka rozkazu rozwiązana. Biuletyn Roku Czochralskiego 4 (11/116), ss. 1–3. Dostęp online: http://www.janczochralski.com/wp-content/uploads/2012/12/Biuletyn-11-2015.pdf.

[Tomaszewski, P.] 2016a: Serial kryminalny GW. Biuletyn Roku Czochralskiego 5 (1/141), ss. 2–3. Dostęp online: http://www.janczochralski.com/wp-content/uploads/2012/12/Biuletyn-1-2016.pdf.

Tomaszewski, Paweł 2016b: Od wazeliny do krzemowej rewolucji. Biuletyn Roku Czochralskiego 5 (25/165), ss. 1–22. Dostęp online: http://www.janczochralski.com/wp-content/uploads/2012/12/Biuletyn-25-2016.pdf.

Tomaszewski, Paweł 2017: Od wazeliny do krzemowej rewolucji,czyli niezwykła historia największego polskiego odkrycia, które zmieniło świat.Studia Historie Scientiarum 16, ss. 155–200. Dostęp online: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.17.008.7709.

Tucholski, Zbigniew 2014: Stop kolejowy [B]ahnmetall prof. Jana Czochralskiego i jego zastosowanie w kolejnictwie. Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej 16, ss. 41–61. Dostęp online: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/5327/lekki_plik_Zeszyt_16_B5+pagina+poprawki.pdf.

Tucholski, Zbigniew 2015a: Stop kolejowy Bahnmetall (Metal B) profesora Jana Czochralskiego i jego militarne zastosowanie. W: Polska myśl techniczna w II wojnie światowej: w 70. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie. Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ss. 155–173. Dostęp online: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/Content/6188/technika.pdf.

Tucholski, Zbigniew 2015b: Metal B. Biuletyn Roku Czochralskiego 4/109, ss. 1–2, Dostęp online: http://www.janczochralski.com/wp-content/uploads/2012/12/Biuletyn-4-2015.pdf.

Tucholski, Zbigniew 2015c: Metal B (cd.). Biuletyn Roku Czochralskiego 5/110, ss. 1–2. Dostęp online: http://www.janczochralski.com/wp-content/uploads/2012/12/Biuletyn-5-2015.pdf.

Tucholski, Zbigniew 2017: Bahnmetall – wynalazek Czochralskiego. Mówią Wieki 10/2017, ss. 77–80.

Published

15-11-2019

How to Cite

Tomaszewski, P. E. (2019). Comments on the paper by Mariusz W. Majewski published in Studia Historiae Scientiarum 17 (2018), pp. 89–117. Studia Historiae Scientiarum, 18, 517–529. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.016.11022

Issue

Section

DISCUSSIONS, POLEMICS, LETTERS TO THE EDITOR