Remarks on Prof. Michał Kokowski’s comment about the studies into the life of Prof. Jan Czochralski

Authors

  • Paweł E. Tomaszewski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

DOI:

https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.018.6161

Keywords:

Jan Czochralski, biography, amateur vs. professional historian

Abstract

This is a subsequent (third) part of the polemic on the facts from the life of Jan Czochralski and the difference in the presentation of these facts by amateur and professional historians. The main source of controversy is Jan Czochralski’s voluminous biography entitled Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim(2012), English edition: Jan Czochralski restored (2013).

Author Biography

Paweł E. Tomaszewski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

References

Annusewicz, Jan 2011: AAN pomaga zrehabilitować naukowca. Archiwum Akt Nowych. Publikacja dostępna online: http://www.aan.gov.pl/old/index_pl.php?action=18 (dostęp: 29.09.2016).

Bratkowski, Stefan 2004: Czochralski. Kontrateksty 18 maja 2004 r. Publikacja dostępna online: https://web.archive.org/web/20040617045806/http://naszapolonia.com/Home2/18czochralski.htm(dostęp: 29.09.2016).

Bratkowski, Stefan 2011: Czy znamy jakiś mit Czochralskiego. Studio Opinii 13 marca 2011.

Domański, Edward 1984: Dokumenty Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1984, maszynopis: 45+58 stron (cz. II – 1994) [stenogramz dyskusji i materiały źródłowe]. Zapis magnetofonowy dyskusji w dniu 26 III 1984 r. dostępny jest w Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie, sygn. 33-T-7118; opis zapisu jest dostępny online: https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/46116:1/; https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/46117:1/; https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/46118:1/ (dostęp: 30.09.2016).

Domański, Edward 1986: Jan Czochralski (1885–1953). [W:] Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej nr 40, Pracownia Historyczna BGPW. Warszawa: Politechnika Warszawska. Publikacja dostępna online: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=827 (dostęp: 30.09.2016).

Domański, Edward 1990: Prof. J. Czochralski – dramat obywatela dwóch narodów. Sesja Popularno-Naukowa z okazji 105. rocznicy urodzin prof. J. Czochralskiego, Kcynia, 3 czerwca 1990 r. [referat].

Evers, Jürgen; Klüfers, Peter; Staudigl, Rudolf; Stallhofer, Peter 2003: Czochralskis schöpferischer Fehlgriff: ein Meilenstein aud dem Weg in die Gigabit-Ära. Angewandte Chemie 115 (46), ss. 5862-5877. Publikacja dostępna online: http://www.cup.uni-muenchen.de/ac/kluefers/homepage/publ_pdf/czochralski_deutsch.pdf (dostęp: 30.09.2016). Wersja angielska: Czochralski’s creative mistake: a milestone on the way to the gigabit era. Angewandte Chemie International Edition 42 (46), ss. 5684–5698. DOI: 10.1002/anie.200300578.

Evers Jürgen; von Möllendorff, Ulrich; Marsch, Ulrich 2004: Wichard von Moellendorf (1881–1937) – Materialprüfer, Metallforscher, Wirtschaftspolitiker. Technikgeschichte 71 (2), ss. 139–157.

Evers, Jürgen; Möckl, Leonhard 2015: Wichard von Moellendorff. Mit logischer Schärfe und systematischer Unbeugsamkeit. Chemie in Unserer Zeit 49, ss. 2–13. DOI: 10.1002/ciuz.201500655.

Gierdziejewski, Kazimierz 1957: Korespondencja z różnymi osobami znającymi Jana Czochralskiego. Archiwum prywatne Pawła E. Tomaszewskiego.

Hałas, Tomasz 2005/2008a: Jan Czochralski (1885–1953) – wielki uczony i patriota? Praca magisterska: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Opiekun: prof. Ryszard Kozłowski; 149 stron, Toruń 2005. Wydane drukiem: Kcynia: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Klary Prillowej, 2008, 128 stron.

Hałas, Tomasz 2008b: Jan Czochralski w rodzinnych przekazach. Sesja Naukowa poświęcona życiu i osiągnięciom profesora Jana Czochralskiego (w 55. rocznicę śmierci). Kcynia, 22 kwietnia 2008 r. [referat].

Kokowski, Michał 2014: Komentarz do artykułu dr. Pawła Tomaszewskiego. Prace Komisji Historii Nauk PAU 13, ss. 131–140. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-8.pdf (dostęp: 30.09.2016).

Kokowski, Michał 2015: Uwagi do komentarza dr. Pawła E. Tomaszewskiego na temat badań życiorysu Jana Czochralskiego (replika). Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 283–288. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-12.pdf (dostęp: 30.09.2016).

Laszczka, Anna; Bilska, Weronika; Lorenc, Michał; Stefański, Aleksander; Zioła, Daniel 2014: „Powrót chemika”. Film dokumentalny. Scenariusz i reżyseria: Anna Laszczka. Zdjęcia: Weronika Bilska. Muzyka: Michał Lorenc. Montaż: Aleksander Stefański, Daniel Zioła. Studio Mediabrigade.

Nader, Mirosław 2011: Prof. Jan Czochralski, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej – posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej, 29 VI 2011 r. [prezentacja].

Olczak, Mariusz 2014–2015: Profesor Jan Czochralski w dokumentach archiwalnych. Biuletyn Roku Czochralskiego 51/2014, 1, 2, 3/2015.

Pajączkowska, Anna; Talik, Ewa; Nader, Mirosław 2013: Jan Czochralski prekursor współczesnej elektroniki. Warszawa: Muzeum Politechniki Warszawskiej. ISBN 978-83-7814-180-8.

Piaskowski, Jerzy 1986: H[anna] i Jerzy Piaskowscy. [W:] Słownik polskich pionierów techniki (red. B. Orłowski). Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, ss. 48–49.

Piaskowski, Jerzy 1992a: Osiągnięcia polskich metalurgów w okresie międzywojennym. [W:] Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku t. I. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Techniki, ss. 105–160 [o szkole metaloznawczej prof. J. Czochralskiego: ss.140–147].

Piaskowski, Jerzy 1992b: Dzieje metalurgii w Polsce w latach 1919-1951. [W:] Historia Nauki PolskiejV. Wrocław: Ossolineum. ISBN 83-04-03770-X.

Piaskowski, Jerzy 2001: Czochralski Jan (1885–1953). [W:] Józef Piłatowicz (red.), Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku. 100 najwybitniejszych polskich twórców techniki, tom VII, ss. 52–55. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Techniki (285 stron). ISBN 83-87992151.

Prusak, Paweł 2013: Przywrócony pamięci. Profesorowi Janowi Czochralskiemu w 60. rocznicę śmierci. Kcynia – Bydgoszcz: Wydawnictwo Pejzaż. ISBN 978-83-61641-61-2.

Steffen, Katrin 2006a: Der Pionier der Halbleiterforschung Jan Czochralski (1885–1953) im Spannungdfeld von Transnationaler Wissenskommunikation und polnischer Wissenschaft [Pionier badań półprzewodników Jan Czochralski a problem komunikacji między nauką międzynarodową i polską]. Zentrum für Höhere Studien (Centre for Advanced Studies), Lipsk, Niemcy, 15 maja 2006 r.; Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa, 21 czerwca 2006 r. [referat].

Steffen, Katrin 2006b: Transnationale Wissenskommunikation oder polnische Wissenschaft? Naturwissenschaft und Technik in Warschau im ausgehenden 19. und 20. Jahrhundert [Międzynarodowa komunikacja naukowa czy nauka polska? Nauki ścisłe i technika w Warszawie na koniec XIX w. i na początku XX w.]. Uniwersytet we Freiburgu n. Breisgau (Freiburg Bryzgowijski), Niemcy, 18 lipca 2006 r. [wykład].

Steffen, Katrin 2008: Wissenschaftler in Bewegung: Der Materialforscher Jan Czochralski zwischen den Weltkriegen [Uczony w ruchu: materiałoznawca Jan Czochralski pomiędzy wojnami światowymi]. Journal of Modern European History 6 (2), ss. 237–261 (2008). DOI: 10.17104/1611-8944_2008_2_ 237.

Steffen, Katrin; Kohlrausch, Martin 2009: The limits and merits of internationalism. Experts, the state and the international community in Poland in the first half of the twentieth century. EUI Working Paper RSCAS 2009/41 [European University Institute, Florence Robert Schuman Centre For Advanced Studies]. Publikacja dostępna online: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/12235/RSCAS%202009_41.pdf;jsessionid=DB476953361A85D50AFA08E94A254B1A?sequence=1 (dostęp: 30.09.2016); także: European Review of History 16 (5), ss. 715–737.

Szczepanik, Adam 1936: Profesor politechniki Jan Czochralski stał się ofiarą publicznego atakowania go przez drugiego profesora. Depesza nr 26, 15 czerwca 1936 r., s. 2.

Tomaszewski, Paweł E. 2012: Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 978-83-906218-6-9, 978-83-7432-817-3.

Tomaszewski, Paweł E. 2013: Jan Czochralski Restored. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 978-83-7432-945-3.

Tomaszewski, Paweł E. 2014: Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego. Prace Komisji Historii Nauki PAU 13, ss. 57–72. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-4.pdf (dostęp: 30.09.2016).

Tomaszewski, Paweł E. 2015: Uwagi do komentarza prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego. Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 275–281. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-11.pdf (dostęp: 30.09.2016).

Żmija, Józef 1981: Technologia otrzymywania monokryształów. Radom: WSI. (Rozdział o Czochralskim i jego metodzie: ss. 91–99).

Żmija, Józef 1987: Prof. Jan Czochralski i jego wkład do nauki. [W:] Materiały z konferencji naukowej „Jurata 85”. Warszawa: WAT, ss. 8–23.

Żmija, Józef 1989: Professor dr Jan Czochralski and his contribution to science. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 238, Fizyka 10, ss. 8–28.

Published

24-11-2016

How to Cite

Tomaszewski, P. E. (2016). Remarks on Prof. Michał Kokowski’s comment about the studies into the life of Prof. Jan Czochralski. Studia Historiae Scientiarum, 15, 395–404. https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.018.6161

Issue

Section

DISCUSSIONS, POLEMICS, LETTERS TO THE EDITOR