A discussion of a book: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku)...

Authors

  • Michał Kokowski Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

DOI:

https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.014.6157

Keywords:

historiography of the Polish press, methodology of historiography, science of science, scientometrics, bibliometrics, Władysław Marek Kolasa

Abstract

This article presents a peer review of the book by Władysław Marek Kolasa on the historiography of the Polish press. It regards the methodology of historiography, the science of science and its sub-disciplines: scientometrics and bibliometrics.

Author Biography

Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

References

Barnes, Barry; Bloor, David; Henry, John 1996: Scientific knowledge: a sociological analysis. Chicago: University of Chicago Press.

Hess, David J. 1997: Science Studies: An Advanced Introduction. New York, London: New York University Press. Publikacja dostępna online: http://www.amazon.com/Science-Studies-An-Advanced-Introduction/dp/0814735649 (dostęp: 09.09.2016).

Kokowski, Michał 2001: Thomas S. Kuhn (1922–1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN. ISBN 83-86062-02-9. Publikacja dostępna online: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa; http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=41760 (dostęp: 09.09.2016).

Kokowski, Michał 2015a: The Science of Science (Naukoznawstwo) in Poland: The Changing Theoretical Perspectives and Political Contexts – A Historical Sketch from the 1910s to 1993. Organon 47, pp. 147–237.

Kokowski, Michał 2015b: Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo. Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 101–118. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-7.pdf (dostęp: 09.09.2016).

Kokowski, Michał 2015c: Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 119–168. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-8.pdf (dostęp: 09.09.2016).

Kokowski, Michał 2015d: Bibliografia naukometryczno-bibliometryczno-informetryczna. Wybór. Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 169–250. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-9.pdf.

Uwaga:

Publikacje Władysława Kolasy i Dereka J. de Solla Price’a podane są w: Kokowski 2015d.

Published

24-11-2016

How to Cite

Kokowski, M. (2016). A discussion of a book: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Studia Historiae Scientiarum, 15, 363–371. https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.014.6157

Issue

Section

PRESENTATIONS AND REVIEWS

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>