Andrzej Pelczar’s (1937–2010) meetings with the history and philosophy of science

Authors

  • Michał Kokowski Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (Warsaw– Cracow, Poland) , Studia Historiae Scientiarum (editor-in-chief)

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.007.12563

Keywords:

Andrzej Pelczar, history of science, philosophy of science, mathematics, Jagiellonian University, Polish Academy of Arts and Sciences, PAU Commssion on the History of Science, PAU Commission on the Philosophy of Natural Sciences / PAU Commission on the Philosophy of Sciences, Mathematics Genealogy Project

Abstract

The article presents the character of Andrzej Pelczar (1937–2010): his genealogical pedigree, sketchy scientific biography, list of performed public functions, achievements in the history and philosophy of science against the achievements of the Kraków mathematical environment, and also it updates the information on the numerical state of the Kraków mathematical environment and Warsaw mathematical school.

Author Biography

Michał Kokowski, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (Warsaw– Cracow, Poland) , Studia Historiae Scientiarum (editor-in-chief)

References

Źródła archiwalne

Komisja Historii Nauki PAU. Dokumenty archiwalne.

Bibliografia 1. Wybrane publikacje krakowskiego środowiska matematycznego na polu historii matematyki (do 2010 roku) bez publikacji A. Pelczara

Poszczególni uczeni, szkoły matematyczne

Bielak, Antoni 1979: Wspomnienie o Zdzisławie Opialu. Wiadomości Matematyczne 21(2), ss. 115–121. DOI: 10.14708/wm.v21i02.3628. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/download/3628/3248.

Ciesielski, Krzysztof 2003: Professor Józef Siciak – a scholar and educator. Annales Polonici Mathematici 80, ss. 1–15. Dostęp online: https://www.impan.pl/shop/media/wysiwyg/ap/80/ap80-0-005.pdf.

Domoradzki, Stanisław; Pawlikowska-Brożek, Zofia 2002: Poland (on the History of Mathematics in Poland). [In:] Joseph Warren Dauben, Christoph J. Scriba (ed.), Writing the history of mathematics: its historical development. (“Science networks historical studies” t. 27); Birkhäuser, ss. 199–204.

Gołąb, Stanisław 1947: Dorobek matematyków polskich w nauce światowej. Życie Nauki III(13–14), ss. 79–91.

Gołąb, Stanisław (red.) 1964a: Studia z dziejów katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. „Wydawnictwa Jubileuszowe – Uniwersytet Jagielloński” t. 15.

Gołąb, Stanisław 1964b: Antoni Hoborski. [W:] Studia z dziejów Katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Jubileuszowe, t. 15, ss. 121–124.

Gołąb, Stanisław 1965: Prof. dr Antoni Hoborski (1879–1940). [W:] Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1964). „Zeszyty Naukowe” nr 41, Kraków, ss. 79–85.

Gołąb, Stanisław 1969: Antoni Hoborski organizator polskiej szkoły geometrycznej. Wiadomości Matematyczne 12, ss. 33–48. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/viewFile/2040/1915.

Lasota, Andrzej 1976: Odwzorowania otwarte w dowodach twierdzeń o istnieniu rozwiązań równań różniczkowych. Sesja naukowa Oddziału Krakowskiego PTM pamięci profesora Tadeusza Ważewskiego. Wiadomości Matematyczne 20(1), ss. 76–80. DOI: 10.14708/wm.v20i01.3433. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3433/3099.

Lasota, Andrzej 1979: O kilku wynikach naukowych Zdzisława Opala otrzymanych po roku 1960. Wiadomości Matematyczne 21(2), ss. 126–131. DOI: 10.14708/wm.v21i02.3630. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3630/3250

Lasota, Andrzej; Olech, Czesław 1990: Zdzisław Opial – a mathematician (1930–1974). Annales Polonici Mathematici 51, ss. 7–13.

Leja, Franciszek 1969: Powstanie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Wiadomości Matematyczne 12, ss. 3–8.

Łojasiewicz, Stanisław; Szafirski, Bolesław 1993: Andrzej Pliś, 1929–1991. Nauka Polska 41(4) (269), ss. 171–172.

Mlak, Włodzimierz 1990: In memory of Professor Zdzislaw Opial. Annales Polonici Mathematici 51, p. 5.

Olech, Czesław 1976: O wynikach Tadeusza Ważewskiego w matematycznej teorii optymalnego sterowania. Sesja naukowa Oddziału Krakowskiego PTM pamięci profesora Tadeusza Ważewskiego. Wiadomości Matematyczne 20(1), ss. 66–69. DOI: 10.14708/wm.v20i01.3430. Dostęp online:

https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3430/3096.

Olech, Czesław 1979: O początkowym okresie twórczości naukowej Zdzisława Opiala. Wiadomości Matematyczne 21(2), ss. 121–126. DOI: 10.14708/wm.v21i02.3629. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3629/3249.

Olech, Czesław 2006: Przemówienie wygłoszone 12 maja 2006 roku na uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiadomości Matematyczne 42(1), ss. 55–58. DOI: 10.14708/wm.v42i01.5043. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/download/5043/4616.

Olech, Czesław; Szarski, Jacek; Szmydt, Zofia 1974: Tadeusz Ważewski (1896–1972). Annales Polonici Mathematici 29, ss. 1–13.

Olech, Czesław; Szarski, Jacek; Szmydt, Zofia 1976: Tadeusz Ważewski (1896–1972). Sesja naukowa Oddziału Krakowskiego PTM pamięci profesora Tadeusza Ważewskiego. Wiadomości Matematyczne 20(1), ss. 55–62. DOI: 10.14708/wm.v20i01.3426. Dostęp online:

https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3426/3092.

Opial, Zdzisław 1959: Elementarny dowód pierwszej reguły Guldina. Wiadomości Matematyczne 3(1), ss. 23–28. DOI: 10.14708/wm.v3i1.2675. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2675/2513.

Opial, Zdzisław 1960: Rektyfikacja spirali logarytmicznej w pracach E. Torricellego. Wiadomości Matematyczne 3(3), ss. 251-265. DOI: 10.14708/wm.v3i3.2573. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2573/2416.

Opial, Zdzisław 1965a: Zarys dziejów matematyki w Uniwersytecie Jagiellońskim w drugiej połowie XIX wieku. [W:] Studia z dziejów Katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod redakcją Stanisława Gołąba (Kraków), ss. 59–74 i równocześnie w: Wiadomości Matematyczne 8(1), ss. 25–39. DOI: 10.14708/wm.v8i1.2349. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2349/2220.

Opial, Zdzisław 1965b: Stan i potrzeby historii matematyki w Polsce. Wiadomości Matematyczne 8(1), ss. 65–89. DOI: 10.14708/wm.v8i1.2351. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2351/2222.

Opial, Zdzisław 1966: Dzieje nauk matematycznych w Polsce. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, Seria B, z. 10, ss. 137–166.

Pawlikowska-Brożek, Zofia 1975: Zdzisław Opial (1930–1974). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 20(1), ss. 109–112. Dostęp online: http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/

Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1975-t20-n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1975-t20-n1-s109-112/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1975-t20-n1-s109-112.pdf.

Pawlikowska-Brożek, Zofia; Wachułka, Adam 1982: Jadwiga Stefania Dianni (1886–1981) we wspomnieniach historyków matematyki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 27(1), ss. 189–194. Dostęp online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/

Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n1-s189-194/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n1-s189-194.pdf.

Pawlikowska-Brożek, Zofia 2000: Kuratowski Kazimierz (1896–1980). [W:] Słownik matematyków polskich. Warszawa: Prószyński i S-ka. Dostęp online: http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/Biogramy_08.Asp

Pawłucki, Wiesław 2003: Stanisław Łojasiewicz (1926–2002). Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Seria II: Wiadomości Matematyczne 39, ss. 183–190. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/download/4953/4526.

Pleśniak, Wiesław 1990: Bibliography of Zdzisław Opial. Annales Polonici Mathematici 51, p. 13–20.

Pliś, Andrzej 1976: Metoda topologiczna badania przebiegu rozwiązań równań różniczkowych. Sesja naukowa Oddziału Krakowskiego PTM pamięci profesora Tadeusza Ważewskiego. Wiadomości Matematyczne 20(1), ss. 70–71. DOI: 10.14708/wm.v20i01.3431. Dostęp online:

https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3431/3097.

Szarski, Jacek 1969: Tadeusz Ważewski. Wiadomości Matematyczne 11(1), ss. 67–72. DOI: 10.14708/wm.v11i1.2103. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2103/1977.

Szarski, Jacek 1976: Przemówienie na Sesji Naukowej poświęconej pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego. Wiadomości Matematyczne 20(1), ss. 64–65. DOI: 10.14708/wm.v20i01.3430. Dostęp online:

https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3429/3095.

Szarski, Jacek 1976: Nierówności różniczkowe i równania cząstkowe pierwszego rzędu w spuściźnie naukowej Tadeusza Ważewskiego. Sesja naukowa Oddziału Krakowskiego PTM pamięci profesora Tadeusza Ważewskiego. Wiadomości Matematyczne 20(1), ss. 71–76. DOI: 10.14708/wm.v20i01.3432. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3432/3098.

Turowicz, Andrzej 1976: Przemówienie na Sesji Naukowej poświęconej pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego. Wiadomości Matematyczne 20(1), ss. 63–64. DOI: 10.14708/wm.v20i01.3428. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3428/3094.

Ważewski, Tadeusz 1947: Twórczość i zasługi naukowe Stanisława Zaremby. Dodatek do Rocznika Polskiego Towarzystwa Matematycznego 21, „Sprawozdanie z V Zjazdu Matematyków Polskich w Krakowie w dniach 29–30 maja 1947”.

Ważewski, Tadeusz 1956: Historia polskiej matematyki. I Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Matematyki (referat). Kraków.

Ważewski, Tadeusz; Borsuk, Karol; Kuratowski, Kazimierz; Leja, Franciszek; Marczewski, Edward; Mazur, Stanisław; Mikusiński, Jan; Orlicz, Władysław; Sikorski, Roman; Ślebodziński, Władysław 1956: Wpływ nowych metod matematycznych na rozwój klasycznych dyscyplin matematyki. Prace Matematyczne 2, ss. 1–26.

Ważewski, Tadeusz; Szarski, Jacek 1964: Stanisław Zaremba [w:] Studia z dziejów Katedr Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964, s. 103–117.

Redakcje

Dianni, Jadwiga 1963: Studium matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim do połowy XIX wieku. {Redaktor naukowy: Zdzisław Opial} . Kraków: Wydawnictwo Jubileuszowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kulczycki, Stefan 1973: Z dziejów matematyki greckiej (książkę na podstawie odtworzonych przez Marię Majewską i Janinę Solarską notatek autora oprac. Zdzisław Opial). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Publikacje na temat Jana Brożka (1585–1652)

Opial, Zdzisław 1958: O pracach Jana Brożka z teorii liczb. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 3(4), ss. 537–563. Dostęp online: http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/

Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1958-t3-n4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1958-t3-n4-s537-563/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1958-t3-n4-s537-563.pdf.

Pawlikowska-Brożek, Zofia 1997: Jan Brożek. Matematyka 2(264), ss. 67–75.

Tatarkiewicz, Krzysztof 1972: Brożek Jan, Broscius, Brocjusz, Broch. [W:] Reichell (red.), Słownik pracowników książki polskiej (Warszawa – Łodź).

Tatarkiewicz, Krzysztof 2002: Brzozek czy Brożek? Uwagi w 350 lecie śmierci Jana Brosciusa. Wiadomości Matematyczne 38(1), ss. 131–138. DOI: 10.14708/wm.v38i01.4907. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4907/4480.

Tatarkiewicz, Krzysztof 2003a: Brzozek czy Brożek? – oto jest pytanie! (w 350 lecie śmierci Jana Brosciusa). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego – Matematyka 31 – Materiały XVI Szkoły Historii Matematyki, Turawa 14–18 maja 2002 r. (Opole), ss. 171–187.

Tatarkiewicz, Krzysztof 2003b: Brzozek czy Brożek? Materiały do rozważań w 350 lecie śmierci Jana Brosciusa. Warszawa. Preprint na prawach rękopisu, ponad 260 ss. + ilustracje.

Tatarkiewicz, Krzysztof 2008: Jeszcze raz: Brzozek czy Brożek? Wiadomości Matematyczne 44(1), ss. 113–124. DOI: 10.14708/wm.v38i01.4907. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4907/4480.

Bibliografia 2. Lista publikacji Andrzeja Pelczara z historii i filozofii nauki oraz inne publikacje

Historia nauki – teksty okolicznościowe: Analiza dorobku naukowego wybranych matematyków krakowskich”

Bielak, Antoni 1978: Wspomnienie o Zdzisławie Opialu. Wiadomości Matematyczne 21(2), ss. 115–121. DOI: 10.14708/wm.v21i02.3628. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3628/3248.

Ciesielski, Krzysztof; Pelczar, Andrzej; Pogoda, Zdzisław 2000: Franciszek Mertens (1840–1927). [W:] B. Szafirski (red.), Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 301–312.

Domoradzki, Stanisław; Pelczar, Andrzej 2009: O założycielach Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Wiadomości Matematyczne 45(2), ss. 217–240. DOI: 10.14708/wm.v45i2.81. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/81/78.

Domoradzki, Stanisław; Pelczar, Andrzej 2009b: Stanisław Zaremba (1863–1942) – fragmenty biografii w 120-lecie doktoratu (tekst referatu wygłoszonego na posiedzeniu naukowym Komisji Historii Nauki PAU w dniu 21.10.2009 r.).

Foryś, Wit; Mietelski, Jan; Pelczar, Andrzej 2000: Jan Śniadecki (1755–1830). [W:] B. Szafirski (red.), Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 271–300.

Górecki, Henryk; Pelczar, Andrzej 1978: O działalności naukowej profesora Andrzeja Turowicza. Wiadomości Matematyczne 21(1), ss. 14–24. DOI: 10.14708/wm.v21i01.3570. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3570/3196.

Lasota, Andrzej 1978: O kilku wynikach naukowych Zdzisława Opiala otrzymanych po roku 1960. Wiadomości Matematyczne 21(2), ss. 126–131. DOI: 10.14708/wm.v21i02.3630. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3630/3250.

Malczak, Jan; Pelczar, Andrzej 1979/1990: Bibliografia prac Zdzisława Opiala. Wiadomości Matematyczne 21(2), ss. 131–137. DOI: 10.14708/wm.v21i02.3631. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3631/3251. / Bibliography of Zdzisław Opial (translated by W. Pleśniak). Annales Polonici Mathematici 51 (1990), ss. 13–20. Dostęp online: http://pldml.icm.edu.pl/pldml/element/bwmeta1.element.desklight-a8d37616-447c-4e2a-829d-7bf92b6d0f21/c/apm51_1_03.pdf.

Olech, Czesław; Pelczar, Andrzej; Szmydt, Zofia 1990: Tadeusz Ważewski. [W:] Olech, Czesław; Pelczar, Andrzej; Szmydt, Zofia (red.), Tadeusz Ważewski. Selected Papers. Warszawa: PWN, 1990, ss. vii-viii.

Olech, Czesław; Pelczar, Andrzej; Szmydt, Zofia 1990: Spis publikacji Tadeusza Ważewskiego. [W:] Olech, Czesław; Pelczar, Andrzej; Szmydt, Zofia (red.) 1990, ss. ix-xviii.

Pelczar, Andrzej 1972: Tadeusz Ważewski (1896–1972). [W:] Leksykon PTM. Dostęp online: http://docplayer.pl/17929350-Tadeusz-wazewski-1896-1972.html.

Pelczar, Andrzej 1976: Sesja Naukowa Oddziału Krakowskiego PTM poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego. Wiadomości Matematyczne 20(1), ss. 62–63. DOI: 10.14708/wm.v20i01.3427. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3427/3093.

Pelczar, Andrzej 1995b: Matematyka w Krakowie na początku XX wieku. Żorawski i Zaremba. [W:] Matematyka polska w stuleciu 1851–1950. Materiały z IX Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki (Międzyzdroje 5–9 czerwca 1995). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, ss. 25–42.

Pelczar, Andrzej 1995b: O początkach współczesnej matematyki w Polsce. [W:] 75 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego (XIII Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich, Warszawa, Jachranka, 1994). Warszawa: Polskie Towarzystwo Matematyczne, Warszawa 1995, ss. 13–31.

Pelczar, Andrzej 1996: Matematyka w Polsce u początków PTM (i nieco wcześniej). Wiadomości Matematyczne 32, ss. 137–152. DOI: 10.14708/wm.v32i01.4638. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4638/4212.

Pelczar, Andrzej 1996/1997: W stulecie urodzin prof. Tadeusza Ważewskiego. Alma Mater 3, ss. 47–48.

Pelczar, Andrzej 1997: Tadeusz Ważewski – uczony i nauczyciel. X Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki (Międzyzdroje, 1996). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Matematyka 30, ss. 131–139.

Pelczar, Andrzej 1998: Introductory speech [biography of T. Ważewski]. Proceedings of the Conference „Topological Methods in Differential Equations and Dynamical Systems” (Kraków-Przegorzały, 17–19.07.1996; the Satelite Conference of European Congress of Mathematics 1996 organized on the occasion of the 100th anniversary of the birth of Professor Tadeusz Ważewski). Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica 36(1998), ss. 11–14. Dostęp online: http://www2.im.uj.edu.pl/actamath/PDF/36-11-14.pdf.

Pelczar, Andrzej 2000a: O matematyce i matematykach w Uniwersytecie Jagiellońskim. [W:] B. Szafirski (red.), Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków), ss. 213–238.

Pelczar, Andrzej 2000b: Stanisław Zaremba (1863–1942), Kazimierz Paulin Żorawski (1866–1953). [W:] Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 313–327.

Pelczar, Andrzej 2000c: Tadeusz Ważewski (1896–1972). Uczony i nauczyciel. [W:] Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 341–356.

Pelczar, Andrzej 2000d: Jacek Szarski (1907–1980): [W:] Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 369–375.

Pelczar, Andrzej 2000e: Stanisław Zaremba (100th anniversary of taking up a chair at the Jagiellonian University). The International Conference 90 years of the reproducing Kernel Property (Kraków, April 16–21, 2000), organised by the Chair of Functional Analysis of the Jagiellonian University. Dostęp online: http://info-poland.buffalo.edu/web/sci_health/math/Zaremba/Zaremba.htm.

Pelczar, Andrzej 2004: Mathematics and mathematicians at the Jagiellonian University (in a historical context). IMUJ Preprint 2004/H1. Dostęp online: http://www2.im.uj.edu.pl/badania/preprinty/imuj2004/pr04h1.pdf.

Pelczar, Andrzej 2005a: Stulecie urodzin Prof. Andrzeja Bernarda Turowicza OSB. Wiadomości Matematyczne 41(1), ss. 151–164. DOI: 10.14708/wm.v41i01.5018. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/5018/4591.

Pelczar, Andrzej 2006a: Wizyta Tadeusza Ważewskiego w gettcie. Alma Mater 86 (listopad 2006), ss. 42–44.

Pelczar, Andrzej 2006b: Tadeusz Ważewski (1896–1972): Twórca krakowskiej szkoły równań różniczkowych. Wstęp do Katalogu wystawy zorganizowanej w Archiwum Nauki PAU i PAN w Krakowie w związku ze 110-tą rocznicą urodzin Tadeusza Ważewskiego i sesją naukową, która odbyła się 23.IX.2006 r.

Pelczar, Andrzej 2008: Tadeusz Ważewski (1896–1972) {Biografia, Dorobek naukowy, Lista publikacji, Literatura i inne źródła}. [W:] Leksykon Matematyków Polskich (2008). Dostęp online:

http://leksykon.ptm.mimuw.edu.pl/biogramy/wazewski/wazewski.php;

http://leksykon.ptm.mimuw.edu.pl/biogramy/wazewski/pliki/

Tadeusz_Wazewski.pdf.

Pelczar, Andrzej 2010a: Stanisław Zaremba, 120th anniversary of abtaining Ph. D. at the Paris University. Copernicus Center Reports 1, ss. 91–120. Dostęp online: https://www.academia.edu/1525481/Copernicus_Center_Reports_Vol.1_2010.

Pelczar, Andrzej 2010b: Lista publikacji (Instytut Matematyki UJ). Dostęp online: http://web.archive.org/web/20081002104545/http://www.im.uj.edu.pl/

pracownicy/publikacje.php?name=Andrzej&surname=Pelczar.

Pelczar, Andrzej 2011a: Przedmowa. [W:] Rita Majkowska, Lucyna Nowak (red.), Tadeusz Ważewski 1896–1972 seria „W Służbie Nauki” 17, Kraków: Wydawnictwo PAU. Materiały Konferencji Tadeusz Ważewski 1896–1972. W 110 rocznicę urodzin (23 IX 2006), ss. 7–8.

Pelczar, Andrzej 2011b: Tadeusz Ważewski – uczony i nauczyciel. [W:] Rita Majkowska, Lucyna Nowak (red.), Tadeusz Ważewski 1896–1972 seria „W służbie nauki” 17. Kraków: Wydawnictwo PAU, 2011. Materiały Konferencji Tadeusz Ważewski 1896–1972. W 110 rocznicę urodzin (23 IX 2006), ss. 9–24.

Historia nauki – teksty okolicznościowe:

Wspomnienie o nauczycielach uniwersyteckich

Pelczar, Andrzej 2007a: Z wdzięcznością wspominam.... Fragment przemówienia prof. Andrzeja Pelczara wygłoszonego podczas sesji z okazji 70-lecia jego urodzin. Alma Mater 93, s. 62. Dostęp online: http://www.lwow.home.pl/weigl/bilek/gaertner.pdf.

Historia nauki – recenzje

Pelczar, Andrzej 2005b: Recenzja Słownika biograficznego matematyków polskich pod red. Stanisława Domoradzkiego, Zofii Pawlikowskiej-Brożek i Danuty Węglowskiej, Tarnobrzeg 2003, str. 286, ISBN 83-917293-3-8. Wiadomości Matematyczne XLI, ss. 209–214. DOI: 10.14708/wm.v41i01.5024. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/5024/4597.

Historia nauki – artykuły o Janie Brożku (1585–1652)

Pelczar, Andrzej 2000a: Jan Brożek (1585–1652): matematyk, historyk nauki, profesor i dobrodziej uniwersytetu, [w:] B. Szafirski (red.), Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 239–269.

Pelczar, Andrzej 2006: Broscjusz o tym co (niejasno) napisał Polibiusz, czyli Brożek cytuje Kwintyliana. Wiadomości Matematyczne 42(1), ss. 125–142. DOI: 10.14708/wm.v42i01.5051. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/5051/4624.

Pelczar, Andrzej 2007b: Stromata Brosciana. Antiquitates Mathematicae 1, ss. 81–114. DOI: 10.14708/am.v1i1.484.

Pelczar, Andrzej 2009a: Jeszcze o Brożku. Antiquitates Mathematicae 3, ss. 9–19 / Wiadomości Matematyczne 45(2), ss. 307–315. DOI: 10.14708/wm.v45i2.85. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/85/82.

Pelczar, Andrzej 2010c: O Janie Brożku – Varia. Prace Komisji Historii Nauki PAU X, ss. 41–82. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-X-2010-6.pdf.

Historia nauki – nieukończona monografia o Janie Brożku (1585–1652)

Pelczar, Andrzej 2010d: Jan Brożek, matematyk krakowski, na tle epoki (nieukończony manuskrypt).

Historia nauki – historia równań różniczkowych

Pelczar, Andrzej 1987: Równania różniczkowe w XIX w. [W:] Matematyka XIX wieku. Materiały z II Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki (S. Fudali, red.). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, ss. 225–236.

Pelczar, Andrzej 1999a: Wybrane karty z polskiej historii równań różniczkowych. Prace Komisji Historii Nauki PAU 1, ss. 23–38.

Pelczar, Andrzej 1999b: On a functional-differential equation (in a historical context). Opuscula Mathematica. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 19, ss. 45–61.

Pelczar, Andrzej 2001a: Polska historia równań różniczkowych. [W:] Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych, red. A. Strzałkowski, „Komisja Historii Nauki PAU. Monografie” 4, Kraków 2001, ss. 157–194.

Pelczar, Andrzej 2001b: Równania różniczkowe w Polsce. Zarys historii do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. Wiadomości Matematyczne 37(1), ss. 63–118. DOI: 10.14708/wm.v37i01.4876. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4876/4449.

Pelczar, Andrzej 2002: Równania różniczkowe w Polsce. Zarys historii do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. Corrigenda et addenda. Wiadomości Matematyczne 38, ss. 223–224. DOI: 10.14708/wm.v38i01.4917. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4917/4490.

Historia nauki – sprawozdania z konferencji naukowych

Pelczar, Andrzej 1976a: Uroczystość wręczenia profesorowi Stanisławowi Gołąbowi dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Wiadomości Matematyczne 19(2), ss. 126–127. DOI: 10.14708/wm.v19i02.3501. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3501/3129.

Pelczar, Andrzej 1976b: Sesja Naukowa Oddziału Krakowskiego PTM poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego. Wiadomości Matematyczne 20(1), ss. 62–63. DOI: 10.14708/wm.v20i01.3427. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3427/3093.

Pelczar, Andrzej 1995: Międzynarodowy Kongres Matematyków w Zurychu, obserwacje i uwagi. Wiadomości Matematyczne 31(1), ss. 81–87. DOI: 10.14708/wm.v31i01.4549. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4549/4124.

Pelczar, Andrzej 1997: Drugi Europejski Kongres Matematyki – Budapeszt 1996. Informacje i komentarze. Wiadomości Matematyczne 33(1), ss. 169–175. DOI: 10.14708/wm.v33i01.4682. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4682/4256.

Pelczar, Andrzej 1999: Międzynarodowy Kongres Matematyków w Berlinie. Wiadomości Matematyczne 35(1), ss. 81–92. DOI: 10.14708/wm.v35i01.4788. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4788/4361.

Pelczar, Andrzej 2001: Trzeci Europejski Kongres Matematyki w Barcelonie. Wiadomości Matematyczne 37(1), ss. 153–160. DOI: 10.14708/wm.v37i01.4882. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4882/4455.

Pelczar, Andrzej 2002: Konferencja z okazji 200-lecia urodzin Nielsa Henrika Abela. Ustanowienie nagrody im. Abela. Wiadomości Matematyczne 38(1), ss. 209–214. DOI: 10.14708/wm.v38i01.4914. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4914/4487.

Pelczar, Andrzej 2005c: Czwarty Europejski Kongres Matematyki w Sztokholmie. Wiadomości Matematyczne 41(1), ss. 165–176. DOI: 10.14708/wm.v41i01.5019. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/5019/4592.

Pelczar, Andrzej 2007c: Międzynarodowy Kongres Matematyków w Madrycie ICM Madrid 2006. Wiadomości Matematyczne 43(1), ss. 113–128.

Pelczar, Andrzej 2007d: Pierwszy Wspólny Zjazd AMS-PTM – Warszawa 31 VII–3 VIII 2007. Wiadomości Matematyczne 43(1), ss. 129–132.

Pelczar, Andrzej 2009b: Piąty Europejski Kongres Matematyki – Amsterdam 2008. Wiadomości Matematyczne 45, ss. 295–306. DOI: 10.14708/wm.v45i2.84. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/84/81.

Pelczar, Andrzej 2009c: O 6. Europejskim Kongresie Matematyki w 2012 r. (i – na marginesie – o „dużych” kongresach). PAUza Akademicka 32 (2 kwietnia 2009), s. 3; http://pauza.krakow.pl/32_3_2009.pdf.

Historia nauki – redakcje

Olech, Czesław; Pelczar, Andrzej; Szmydt, Zofia (eds.) 1990: Tadeusz Ważewski. Selected Papers. Warszawa: PWN.

Pelczar, Andrzej (red.) 2000b: Matematyka jako siła ewolucji Kultury. Matematyczne Forum Diderota. Kraków: PAU („Komisja Historii Nauki. Monografie” 2).

Pelczar, Andrzej (red.) 2010e: Prace Komisji Historii Nauki X. Kraków: Wydawnictwo PAU.

Prace matematyczne z wyraźną komponentą historii matematyki

Pelczar, Andrzej 1969: On some extensions of the retract theorem of T. Ważewski. Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 17, ss. 693–698

Pelczar, Andrzej 1970: On some extensions of the retract theorem of T. Ważewski. II, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 18, ss. 641–647

Pelczar, Andrzej 1971: On some extensions of the retract theorem of T. Ważewski. III, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 19, ss. 445–449

Pelczar, Andrzej 1972: On some extensions of the retract theorem of T. Ważewski. IV, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 20, ss. 145–152

Pelczar, Andrzej 1973a: Retract theorem of T. Ważewski for regular processes. Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 21, ss. 393–398.

Pelczar, Andrzej 1973b: On some extensions of the retract theorem of T. Ważewski. V, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 21, ss. 399–404

Pelczar, Andrzej 1973c: Stability Questions in Generalized Processes and in Pseudo-dynamical Systems. Bull. Acad. Pol. des Sci. Ser. Sci. Math. Astron. Phys. 21(6), ss. 541–550.

Pelczar, Andrzej 1974: Some generalizations of the retract theorem of T. Ważewski with applications to ordinary and partial differential equations of the first order. Annales Polonici Mathematici 29, ss. 15–59.

Pelczar, Andrzej 1976: O metodzie kolejnych przybliżeń. Sesja naukowa Oddziału Krakowskiego PTM pamięci profesora Tadeusza Ważewskiego. Wiadomości Matematyczne 20, ss. 80–84. DOI: 10.14708/wm.v20i01.3434. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/3434/3100.

Historia nauki – referaty

a) przedstawiane podczas Ogólnopolskich Szkół Historii Matematyki organizowanych przez Komisję Historii Matematyki PTM

Pelczar, Andrzej 1987: Równania różniczkowe w XIX w. II Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki: „Matematyka XIX wieku”, Lubin, k. Międzyzdrojów, 25–29 V 1987.

Pelczar, Andrzej 1995: Matematyka w Krakowie na początku XX w. Żorawski i Zaremba”. IX Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki: „Matematyka w Polsce 1851–1950”, Międzyzdroje, 4–9 VI 1995.

Pelczar, Andrzej 1996: Tadeusz Ważewski – uczony i nauczyciel. X Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki „Matematyka polska w dorobku Kazimierza Kuratowskiego, Witolda Pogorzelskiego, Tadeusza Ważewskiego i ich uczniów”, Międzygórze, 5–10 V 1996.

Pelczar, Andrzej 2006: Stromata Brosciana. XX Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki: „Historia matematyki polskiej”, Ustronie, k. Bielska-Białej, 21–26 V 2006.

b) przedstawiane podczas innych wydarzeń:

Pelczar, Andrzej 1994: O początkach współczesnej matematyki w Polsce. XIII Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich, Warszawa, Jachranka, 1994.

Historia nauki – głosy w dyskusjach po referatach innych autorów przedstawionych na posiedzeniach Komisji Historii Nauki PAU (11)

Pelczar, Andrzej 2003: Głos w dyskusji po referacie Juliana Dybca „Studia zagraniczne Polaków w latach 1795–1918 i wydawnictwo raportów o ich przebiegu”. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności V, ss. 74–75. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-V-2003-4- dyskusja.pdf.

Pelczar, Andrzej 2004: Głos w dyskusji po referacie Michała Hellera i Janusza Mączki „Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym”. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności VI, s. 245. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-VI-2004-9-dyskusja.pdf.

Pelczar, Andrzej 2006a: Głos w dyskusji po referacie Andrzeja Kajetana Wróblewskiego „Ks. prof. Andrzej Trzciński – próba rehabilitacji”. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności VII, ss. 34–35. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-VII-2006-1-dyskusja.pdf.

Pelczar, Andrzej 2006b: Głos w dyskusji po referacie Stefana Witolda Alexandrowicz,a „Historia i ostatnie lata działalności kopalni wosku ziemnego w Staruni”. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności VII, s. 215. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-VII-2006-6-dyskusja.pdf.

Pelczar, Andrzej 2007e: Głos w dyskusji po referacie Jana Mietelskiego „Prace nad ruchami i figurą Księżyca w Obserwatorium Krakowskim”. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności VIII, s. 132. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHNPAU/pkhn-pau-VIII-2007-3-dyskusja.pdf.

Pelczar, Andrzej 2007f: Głos w dyskusji po referacie Ryszarda Marciniaka „Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów”. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności VIII, s. 309. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-VIII-2007-9-dyskusja.pdf.

Pelczar, Andrzej 2009d: Głos w dyskusji po referacie Zbigniewa Wójcika „Kontakty Stanisława Staszica ze środowiskiem naukowym Krakowa w latach 1790–1826”. Prace Komisji Historii Nauki PAU IX, ss. 28–29. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-IX-2009-1-dyskusja.pdf.

Pelczar, Andrzej 2009e: Głos w dyskusji po referacie Romana Dudy „Osiągnięcia i znaczenie lwowskiej szkoły matematycznej”. Prace Komisji Historii Nauki PAU IX, ss. 49, 51. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-IX-2009-2-dyskusja.pdf.

Pelczar, Andrzej 2009f: Głos w dyskusji po referacie Andrzeja Grodzickiego „Z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego”. Prace Komisji Historii Nauki PAU IX, s. 127. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-IX-2009-5- dyskusja.pdf.

Pelczar, Andrzej 2009g: Głos w dyskusji po referacie Jana Woleńskiego „Dwa pojęcia nauki: metodologiczne i socjologiczne”. Prace Komisji Historii Nauki PAU IX, s. 175. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-IX-2009-8-dyskusja.pdf.

Pelczar, Andrzej 2010h: Głos w dyskusji po referacie Stefana Witolda Alexandrowicz,a „Jan Sarnicki – profesor gimnazjum i liceum w Wadowicach”. Prace Komisji Historii Nauki PAU X, s. 350. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhnpau-X-2010-17-dyskusja.pdf.

Wprowadzenia do tematyki tomu czasopisma lub do tematyki materiałów pokonferencyjnych (o charakterze historycznym lub historyczno-filozoficznym)

Pelczar, Andrzej 2000c: Wstęp. [W:] Andrzej Pelczar (red.) 2000, Matematyka jako siła ewolucji Kultury. Matematyczne Forum Diderota. Kraków: PAU („Komisja Historii Nauki. Monografie” 2), ss. 5–8.

Pelczar, Andrzej 2010g: Wstęp. Prace Komisji Historii Nauki PAU X, s. 5. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-X-2010-1.pdf.

Publikacje z filozofii matematyki

Pelczar, Andrzej 2010h: O odkrywaniu możliwości konstrukcji w matematyce. Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności 4, ss. 33–46.

Pelczar, Andrzej 2010i: Przemówienie na uroczystości nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pauza Akademicka 86 (17 czerwca 2010), ss. 2–3. Dostęp online: http://pauza.krakow.pl/86_2_2010.pdf; http://pauza.krakow.pl/86_3_2010.pdf.

Inne publikacje

Pelczar, Andrzej 2004: Marian Pelczar (1905–1983). Pismo PG 3 (marzec), ss. 15–20.

Bibliografia 3. Źródła wywołane

Ciesielski, Krzysztof 2011: Re: Doktorzy sp. Andrzeja Pelczara. Mail z dnia 31 lipca 2011 do Michała Kokowskiego.

Ciesielski, Krzysztof 2020a: Re: Zdzisław Krzystek (X-Y). Mail z dnia 25 sierpnia 2020 do Michała Kokowskiego.

Ciesielski, Krzysztof 2020b: Re: Matematyk Pająk. Mail z dnia 25 sierpnia 2020 do Michała Kokowskiego.

Domoradzki, Stanisław 2020: Informacja na temat roli pełnionej przez dr Pawlikowską-Brożek w realizacji pracy doktorskiej mgra Domoradzkiego, której formalnym promotorem był prof. Zenon Moszner. Mail i rozmowa telefoniczna z 15 lipca 2020 r.

Duda, Roman 2011: Re: Kilka pytań w sprawie Wrocławskiego Zjazdu Studenckich Kół Matematycznych i Władysława Ślebodzińskiego. Mail z dnia 20.06.2011 do Michała Kokowskiego.

Pelczar, Andrzej; Zborek, Maciej; Sławiński, Bogusław 2011: Wspomnienia profesora Andrzeja Pelczara. Trzygodzinny wywiad z Profesorem zrealizowany w lutym i kwietniu 2010 roku. Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu Maciej Zborek. Osoba odpowiedzialna za dźwięk, obraz i montaż Bogusław Sławiński. (Projekt „Pamięć Uniwersytetu” realizowany przez Oddział Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum UJ – Kronika Filmowa UJ); http://www.archiwum.uj.edu.pl/andrzej-pelczar. Część 1. Urodziłem się w Wolnym Mieście Gdańsk. Część 2. Młodość — Gdańsk, polityka. Część 3. Charakterologiczny urok Krakowa. Część 4. Dlaczego matematyka? Część 5. Pierwszy dzień na Uniwersytecie. Część 6. Matematyka w Krakowie. Część 7. Mój ojciec zrobił tutaj doktorat, a potem magisterium. Część 8. Sport, góry i działalność w AZS-ie. Część 9. Studencka bieda. Część 10. 1956 – pierwszy powiew wolności. Część 11. „I tak się zaczęło...” Część 12. Szkoła profesora Ważewskiego. Część 13. Mistrz? Profesor Ważewski. Część 14. Moi nauczyciele matematyki. Część 15. Studiowanie matematyki mnie zmieniło. Część 16. Zastosowałem się do rady mądrych ludzi. Część 17. Obrona pracy magisterskiej. Część 18. Koniec studiów. Dylematy magistra Pelczara. Część 19. Obywatel Pelczar Andrzej walczy o meldunek w Krakowie. Część 20. Temat pracy doktorskiej. Część 21. Przygotowania do egzaminu doktorskiego. Część 22. O matematyce. Część 23. Niczego nie udowodniłem przez sen, ale... Część 24. Świat jest matematyzowalny. Część 25. Badania różniczkowe. Część 26. Pierwsze zajęcia ze studentami. Część 27. Pokolenie ludzi „przedwojennych”. Część 28. Nauczanie w Nigerii. Część 29. Burzliwe lata osiemdziesiąte. Część 30. Wybór na stanowisko rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Część 31. „Musimy być optymistami, bo nie mamy wyjścia.” Część 32. Medycyna wraca na Uniwersytet. Część 33. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego. Część 34. Europejskie Towarzystwo Matematyczne. Część 35. Jakość studiów w ostatnich dwudziestu latach.

Pelczar-Barwacz, Anna 2011a. Re: Śp. Prof. Andrzej Pelczar – monografia o Janie Brożku? Mail z dnia 13 czerwca 2011 r. do Michała Kokowskiego.

Pelczar-Barwacz, Anna 2011b: Re: Śp. Prof. Andrzej Pelczar – monografia o Janie Brożku? Mail z dnia 14 czerwca 2011 r. do Michała Kokowskiego.

Pelczar-Barwacz, Anna 2011c: Re: Śp. Prof. Andrzej Pelczar – monografia o Janie Brożku? Mail z dnia 14 czerwca 2011 r. do Michała Kokowskiego.

Pelczar-Barwacz, Anna 2020a: Re: Śp. Prof. Andrzej Pelczar – monografia o Janie Brożku? Mail z dnia 12 czerwca 2020 r. do Michała Kokowskiego.

Pelczar-Barwacz, Anna 2020b: Re: Śp. Prof. Andrzej Pelczar – monografia o Janie Brożku? Mail z dnia 13 czerwca 2020 r. do Michała Kokowskiego.

Pol, Elżbieta; Pol, Roman 2020a: Re: Warszawska szkoła matematyczna? Mail z dnia 11 czerwca 2020 r. do Michała Kokowskiego.

Pol, Elżbieta; Pol, Roman 2020b: Re: Warszawska szkoła matematyczna? Mail z dnia 11 czerwca 2020 r. do Michała Kokowskiego.

Schinzel, Andrzej 2011: Komentarz po referacie M. Kokowskiego „Andrzej Pelczar i historia nauki” wygłoszonym podczas uroczystej sesji z okazji pierwszej rocznicy śmierci Andrzeja Pelczara pt. „Na szlakach życia i nauki – Andrzej Pelczar (1937–2010)”, Kraków, PAU, 17 VI 2011 r.

Bibliografia 4. Opracowania

Bochnak, Jacek; Kucharz, Wojciech; Jasiński, Grzegorz 2019: Matematycy na tropie piękna. RMF 6.09.2019. Dostęp online: https://www.rmf24.pl/nauka/news-matematycy-na-tropie-piekna,nId,3189096.

Bourguignon, Jean-Pierre (EMS President 1995–1998); Jeltsch, Rolf (EMS President 1999–2002); Kingman, John (EMS President 2003–2006); Laptev, Ari (EMS President 2007–2010) 2010: Letter of condolence. EMS Newsletter (September 2010), s. 13.

Chmielowski, Jan 2011: Profesor Jerzy Górski 1920–2011. Dostęp online: http://www.math.us.edu.pl/instytut/historia/gorski/gorski.html.

Ciesielska, Danuta; Ciesielski, Krzysztof 2015: Stanisław Zaremba (1863–1942) i jego działalność na rzecz matematyki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 60(4), ss. 37–70.

Ciesielska, Danuta 2015: Stanisław Zaremba (1863–1942). Publikacje, odczyty i wykłady (Ciesielska, D.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 60(4), ss. 71–98.

Ciesielska, Danuta; Pogoda, Zdzisław 2017: Seminarium z historii matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie 2010–2017. Antiquitates Mathematicae 11, ss. 203–250. DOI: 10.14708/am.v11i0.5129. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/antiquitates-mathematicae/article/view/5129/5876 .

Ciesielska, Danuta; Pogoda, Zdzisław 2018: Dwieście posiedzeń seminarium z historii matematyki w Instytucie Matematyki UJ. Wiadomości Matematyczne 54(2), ss. 229-238. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/7036/6476.

Ciesielski, Krzysztof 2010: Spis doktoratów matematycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w oparciu o materiały z archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, z archiwum Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ oraz z archiwum Instytutu Matematyki UJ. Dostęp online: https://im.uj.edu.pl/archiwa/doktoraty/archiwum.

Ciesielski, Krzysztof 2011a: Lista doktorów wypromowanych przez Andrzeja Pelczara. Wiadomości Matematyczne 47(1), ss. 127–128. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/113/111.

Ciesielski, Krzysztof 2011b: O Kole Matematyków Studentów UJ słów kilka. Delta, luty 2011. Dostęp online: http://kmsuj.im.uj.edu.pl/125lat/about/?fbclid=IwAR3EVc72-NBvOgUowMfJm4lhcjSMNLTm3wpWUv91UrcRIxR3DTL7aK_-rdU.

Ciesielski, Krzysztof; Ombach, Jerzy; Srzednicki, Roman 2007: Jubileusz Profesora Andrzeja Pelczara. Wiadomości Matematyczne 43, ss. 1–3. Dostęp online: http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/docs/matematycy/Pelczar-jub-wmat.pdf.

Ciesielski, Krzysztof; Ombach, Jerzy; Srzednicki, Roman 2010a (2016): Andrzej Pelczar (12 IV 1937 – 18 V 2010). [W:] Andrzej Kazimierz Banach (red. nacz.), Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2010/2011 i 2011/201(Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2016), ss. 452–455. Dostęp online: http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/docs/matematycy/Pelczar-kronika-uj-2010.pdf.

Ciesielski, Krzysztof; Ombach, Jerzy; Srzednicki, Roman 2010b: Andrzej Pelczar (1937–2010). Obituary. EMS Newsletter (September 2010), ss. 12–13. Dostęp online: http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/docs/matematycy/Pelczar-ems-newsletter-77.pdf.

Ciesielski, Krzysztof; Pelczar-Barwacz, Anna 2011: Spis publikacji Andrzeja Pelczara. Wiadomości Matematyczne 47(1), ss. 128–139. DOI: . Dostęp online: http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/docs/matematycy/Pelczar-zal-karta-wmat.pdf.

Dianni, Jadwiga 1949: Jan Brożek (Joannes Broscius), akademik krakowski (1585–1652). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Z cyklu „Matematycy Polscy”.

Dianni, Jadwiga 1957: Pierwsze katedry nauk matematycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica 3, ss. 3–19. Dostęp online: http://www2.im.uj.edu.pl/actamath/PDF/3-3-19.pdf.

Domoradzki, Stanisław 1997: Wśród nauczycieli Tadeusza Ważewskiego byli E. Borel, A. Denjoy i P. Montel. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Matematyka 30, „X Szkoła Historii Matematyki”, ss. 67–77.

Domoradzki, Stanisław 2012: Stanisław Zaremba (1863–1942). Fragmenty biografii w 120-lecie doktoratu. Prace Komisji Historii Nauki PAU XI, ss. 79–102. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XI-2012-5.pdf.

Domoradzki, Stanisław 2020: Andrzej Pelczar (1937–2010). „Człowiek prawy, o wyjątkowych zasadach moralnych”. Sesja wspomnieniowa online (2 czerwca 2020 r., godz. 17.00–20.00). Studia Historiae Scientiarum 19, ss. 581–601. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.020.12576. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-19-2020-20.pdf.

Domoradzki, Stanisław; Pawlikowska-Brożek, Zofia; Węglowska, Danuta (red.) 2003: Słownik biograficzny matematyków polskich. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. ISBN 83-917293-3-8.

Duda, Roman 2012: Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN: 978-83-229-3316-9.

Duda, Roman 2019: Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury. Warszawa: IHN PAN. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. ISBN 978-83-7545-822-0.

Dziedzic, Stanisław 2003: Nowi krakowscy święci. Wyzwania i drogi świętości. Alma Mater 51. Dostęp online: http://web.archive.org/web/20041229141701/http://www3.uj.edu.pl/

alma/alma/51/01/07.html.

Engelking, Ryszard; Pol, Roman 1999: Kazimierz Kuratowski. [W:] Leksykon Matematyków Polskich. Polskie Towarzystwo Matematyczne. Dostęp online: http://leksykon.ptm.mimuw.edu.pl/biogramy/kuratowski/pliki/Kazimierz-Kuratowski.pdf.

Francikowska, Katarzyna 2008: Wystawa „Polska szkoła matematyczna 1918–1939”. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk Nr 49 (Warszawa), ss. 148–175. Dostęp online: http://archiwum.pan.pl/images/wydawnictwa/biuletynnr%2049-internet.pdf.

Franke, Jan Nepomucen 1884: Jan Brożek (J. Broscius) Akademik krakowski 1585–1652. Jego życie i dzieła ze szczególnym uwzględnieniem prac matematycznych. Kraków: Akademia Umiejętności.

Gancarzewicz, Jacek; Pogoda, Zdzisław 2000: Stanisław Gołąb (1902–1980). [W:] Szafirski Bolesław (red.), Złota księga Wydziału Matematyki i Fizyki, Kraków, ss. 357–362. Dostęp onine: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/224144/

gancarzewicz_pogoda_stanislaw_golab_1902-1980_2000.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Ger, Roman 1992a: Marek Kuczma, 1935–1991. Aequationes Mathematicae 44, ss. 1–10. DOI: 10.1007/BF01834200. Dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/265444849_Obituary_Marek_

Kuczma_1935-1991/ .

Ger, Roman 1992b: Profesor Marek Kuczma 1935–1991. Instytut Matematyki UŚ. Dostęp online: http://www.math.us.edu.pl/instytut/historia/kuczma/kuczma.html.

Gołąb, Stanisław 1930: Über verallgemeinerte projektive Geometrie. Prace Matematyczno-Fizyczne 37(2), ss. 91–153. Dostęp online: http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/pmf/pmf37/pmf3722.pdf.

Heller, Michał 1986: Liczę więc jestem. [W:] M. Heller, J. Życiński, Wszechświat i filozofia, Kraków, ss. 124–128.

Hetmaniok, Edyta; Pleszczyński, Mariusz; Rohn, Tomasz; Sienkiewicz, Karol; Słota, Damian; Wituła, Roman 2014: Profesor Zygmunt Zahorski. Dostęp online: https://ms.polsl.pl/trysektor/materialy/profZahorski.pdf.

Huskowski, Tadeusz 1967: Władysław Ślebodziński. Wiadomości Matematyczne 9(2), ss. 169–173. DOI: 10.14708/wm.v9i2.2222. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2222.

Instytut Matematyczny PAN 1954–2020: Doktoraty, Pliś Andrzej. Dostęp online: https://www.impan.pl/pl/instytut/rada-naukowa/awanse/doktoraty.

Janiszewski, Zygmunt 1918: O potrzebach matematyki w Polsce. Nauka Polska» (1918) ss. 11-18. Dostęp online: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21203/edition/18616/content. Przedruk: Wiadomości Matematyczne 1963 7(1), ss. 3–8. Dostęp online: http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2379/2250.

Kokowski, Michał 1993: Próba uniknięcia podstawowego błędu filozofii fizyki Kuhna. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XV, ss. 77–98. Dostęp online: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/015/zfn01507Kokowski.pdf.

Kokowski, Michał 2001: Thomas S. Kuhn (1922–1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN. ISBN 83-86062-02-9. Dostęp online: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=41760.

Konior, Jan Józef 2020: Prof. dr hab. Jan Józef Konior. Nauka Polska. Ludzie Nauki. Dostęp online: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=35331&_k=ijr7k0.

Kos, Anna Maria 2006: Historia Koła Matematyków Studentów UJ im. prof. Stanisława Zaremby. Dostęp online: http://kmsuj.im.uj.edu.pl/wordpress/historia-kola/.

Kuratowski, Kazimierz 1917: O definicji wielkości (W związku z dyskusją między prof. S. Zarembą i prof. J. Łukasiewiczem). Przegląd Filozoficzny 20(2–4), ss. 288–306. Dostęp online: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/146483?id=146483.

Kuratowski, Kazimierz 1918: Odpowiedź na artykuł prof. Zeremby. Przegląd Filozoficzny 23(3–4), ss. 128–132. Dostęp online: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/146483?id=146483.

Kuratowski, Casimir 1922a: Sur l’opération Ā de l’Analysis Situs. Fundamenta Mathematicae 3, ss. 182–199. DOI: 10.4064/fm-3-1-182-199. Dostęp online: https://www.impan.pl/shop/en/publication/transaction/download/product/

Kuratowski, Casimir 1922b: Théorie des continus irréductibles entre deux points. Fundamenta Mathematicae 3, ss. 200–221. Dostęp online: http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/fm/fm3/fm3122.pdf.

Kuratowski, Kazimierz 1956: Wacław Sierpiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Nauka Polska 4(1) (13), ss. 67–70.

Kuratowski, Kazimierz 1969a: Moje wspomnienia związane z powstaniem polskiej szkoły matematycznej. Odczyt wygłoszony na posiedzeniu naukowym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 22 listopada 1968 r.. Wiadomości Matematyczne 12(1), ss. 9–15. DOI: 10.14708/wm.v12i1.2038. Dostęp online: http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2038/1913.

Kuratowski, Kazimierz 1969b: Wacław Sierpiński (1882–1969). Acta Arithmetica 21, ss. 1–5.

Kuratowski, Kazimierz 1969c: Wacław Sierpiński 1882–1969. Nauka Polska 17(6), ss. 169–172.

Mathematics Genealogy Project 2020a: Adam Bielecki. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60366&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020b: Stanisław Gołąb. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60312&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020c: Antoni Hoborski. Dostęp online: https://www.mathgenealogy.org/id.php?id=60306&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020d: Zofia Krygowska. Dostęp online: https://www.mathgenealogy.org/id.php?id=60322&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020e: Marek Kuczma. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60338&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020f: Kazimierz Kuratowski. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=24546&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020g: Franciszek Leja. Dostęp online: https://www.mathgenealogy.org/id.php?id=60303&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020h: Stanisław Łojasiewicz. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60323&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020i: Zenon Moszner. Dostęp online: https://www.mathgenealogy.org/id.php?id=60337&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020j: Zdzisław Opial. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60327&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020k: Andrzej Pelczar. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60332&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020l: Józef Siciak. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60363&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020m: Wacław Sierpiński. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=12545&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020n: Stanisław Turski. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60367.

Mathematics Genealogy Project 2020o: Tadeusz Ważewski. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60313&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020p: Witold Wilkosz. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60308&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020r: Zygmunt Zahorski. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60317&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020s: Stanisław Zaremba. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=12546&fChrono=1.

Mathematics Genealogy Project 2020t: Kazimierz Żorawski. Dostęp online: https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60302&fChrono=1.

Mączyński, Maciej; Traczyk, Tadeusz 1987: Roman Sikorski (1920–1983). Wiadomości Matematyczne 27(2), ss. 235–245. DOI: 10.14708/wm.v27i02.4198. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4198/3793.

Nauka Polska – Ludzie Nauki 2020a: Stanisław Domoradzki. Praca doktorska. „Piśmiennictwo matematyczne polskie okresu porozbiorowego (1795–1918)”. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny. Kraków, 27 września 1995. r. Promotor. Zenon Moszner. Dostęp online: https://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=77683&_k=g3kx8l.

Nauka Polska – Ludzie Nauki 2020b: Prof. dr hab. Marek Kuczma. Dostęp online: http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=68271.

Nowecki, Bogdan 1979: Działalność naukowa Profesor Zofii Krygowskiej. Jubileusz Profesor Zofii Krygowskiej. Wiadomości Matematyczne 21, ss. 171–180. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/

article/download/3637/3257&usg=AOvVaw3sotseOuT95GjZ1D6BFzXv.

Nowecki, Bogdan Jan 1984: Krakowska szkoła dydaktyki matematyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Nowecki, Bogdan 2020: Dr hab. Bogdan Nowecki. Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dostęp online: https://matematyka.up.krakow.pl/50ZDM/nowecki.htm.

Nowicka, Lidia M. 2009: Święty Józef Sebastian Pelczar (1842–1924). Dostęp online: http://www.album_foto.republika.pl/.../Swiety_Jozef_Sebastian_Pelczar.pdf.

O’Connor, J.J.; Robertson, E.F. 2003: Jerzy Neyman. MacTutor History of Mathematics Archive. Dostęp online: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Neyman/.

Pagacz-Moczarska, Rita 2010: Był dobrym i szlachetnym człowiekiem…. Alma Mater 126–127, ss. 48–49.

Parafia Katedralna Rzeszów 2003: Patron naszej diecezji, św. bp Józef Sebastian Pelczar. Dostęp online: http://www.katedra.rzeszow.pl/pages/pelczar/.

Pawlikowska-Brożek, Zofia 1991: Adam Wachułka (1909–1991). Nekrolog. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 36(4), ss. 127–130. Dostęp online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/

Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1991-t36-n4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1991-t36-n4-s127-130/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1991-t36-n4-s127-130.pdf.

Picur, Sebastian Józef 2011: Św. Józef Sebastian Pelczar. Dostęp online: http://wsd.przemyska.pl/?page_id=24.

Piotrowski, Walerian; Domoradzki, Stanisław 2003: Pająk Stanisław (1879–po 1939), nauczyciel. [W:] Domoradzki, Stanisław; Pawlikowska-Brożek, Zofia; Węglowska, Danuta (red.) 2003: Słownik biograficzny matematyków polskich. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. ISBN 83-917293-3-8, s. 177.

Piotrowski, Walerian 2013: Doktoraty z matematyki i logiki na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1915–1939. [W:] W. Więsław (red.), Dzieje Matematyki Polskiej, t. II, ss. 97-132. Wrocław: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Dostęp online: https://www.mimuw.edu.pl/~sjack/uw_mat_historia/

Piotrowski_doktoraty_ww.pdf.

Piotrowski, Walerian 2017: Doktoraty z matematyki i logiki na Uniwersytecie Warszawskim w okresie międzywojennym. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTM 13.06.2017. Dostęp online: https://www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/

doktoraty_z_matematyki_i_logiki.pdf.

Pleśniak, Wiesław 2010: Funkcja ekstremalna Profesora Siciaka. Alma Mater 128, ss. 50–51.

Pogoda, Zdzisław 2019: Polska Szkoła Matematyczna kilka epizodów (nie tylko krakowskich). Uniwersytet Otwarty AGH. Dostęp online: https://www.slideshare.net/uniwersytetotwarty/polska-szkoa-matematyczna-kilka-epizodw-dr-zdzisaw-pogoda?from_action=save.

Przeniosło, Małgorzata 2006: „Fundamenta Mathematicae” — pierwsze polskie czasopismo matematyczne o wąskiej specjalizacji (1920–1939). Nauka 2, ss. 167–184. Dostęp online: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1231-8515-year-2006-issue-2-article-494/c/494-490.pdf.

Przeniosło, Małgorzata 2007: Twórcy lwowskiej szkoły matematycznej (1920-1939). Dzieje Najnowsze 39(2), ss. 59–76. Dostęp online: http://rcin.org.pl/Content/46415/WA303_62516_A507-DN-R-39-2_Przenioslo.pdf.

Przeniosło, Małgorzata 2011a: Matematycy polscy w dwudziestoleciu międzywojennym. Studium historyczne. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego.

Przeniosło, Małgorzata 2011b: Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej w dwudziestoleciu miedzywojennym. Przegląd Historyczny 102/2, ss. 205–220. Dostęp online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/

Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n2/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n2-s205-220/

Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n2-s205-220.pdf.

Przeniosło, Małgorzata 2016: Szkoły matematyczne w międzywojennej Polsce i ich związki z nauką światową. Przegląd Nauk Historycznych 15(2), ss. 215–242. DOI: 10.18778/1644-857X.15.02.07. Dostęp online: https://czasopisma.uni.lodz.pl/pnh/article/view/1535/1196.

„Redaktor Wiadomości Matematycznych” 1959: Odnowienie po 50-ciu latach doktoratu Wacława Sierpińskiego. Wiadomości Matematyczne 3(1), ss. 1–7.

Schinzel, Andrzej 1976: Wacław Sierpiński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry”.

Schinzel, Andrzej 1983: Wacław Sierpiński. 1882–1969). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, ss. 277–280. Dostęp online: http://mazowsze.hist.pl/35/Rocznik_Towarzystwa_

Naukowego_Warszawskiego/757/1983/25445/.

Schinzel, Andrzej 1997: Sierpiński Wacław Franciszek. Polski Słownik Biograficzny XXXVII(3), ss. 356–359.

Schinzel, Andrzej 1984: Rola Wacława Sierpińskiego w historii matematyki polskiej. Wiadomości Matematyczne 26(1), ss. 1–9. DOI: 0.14708/wm.v26i01.4029. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/4029/3627.

Schinzel, Andrzej 2000–2002: Sierpiński Wacław Franciszek (1882–1969). [W:] Słownik matematyków polskich, Prószyński i S-ka. Dostęp online: http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/biogramy_13.asp.

Schinzel, Andrzej 2008: Wacław Franciszek Sierpiński. [W:] Leksykon Matematyków Polskich. Dostęp online: http://leksykon.ptm.mimuw.edu.pl/biogramy/sierpinski/pliki/

Wladyslaw_Sierpinski.pdf.

Semadeni, Zbigniew 1962: Metody pracy studenckich kół matematycznych. Wiadomości Matemayczne 6, ss. 47–58.

Sierpiński, Wacław 1963/1967: O polskiej szkole matematycznej. Problemy 3, ss. 147–149. Przedruk w: Józef Hurwic (red.), Wkład Polaków do nauki, „Biblioteka Problemów” 101. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 422–xxx.

Siwek, Helena 2020: Prof. dr hab. Helena Siwek. Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dostęp online: https://matematyka.up.krakow.pl/50ZDM/siwek.htm.

Szafirski, Bolesław 2011: Z żałobnej karty. Andrzej Pelczar (1937–2010). Wiadomości Matematyczne 47(1), ss. 121–127. Dostęp online: http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/docs/matematycy/Pelczar-zal-karta-wmat.pdf.

Sztuka, Maria 2018: Katowicka szkoła równań funkcyjnych. Gazeta Uniwersytecka UŚ nr 9 (259) / Równania i nierówności funkcyjne. Dostęp online: https://us.edu.pl/rownania-i-nierownosci-funkcyjne/.

Ślebodziński, Władysław 1956a: L’oeuvre scientifique de Kazimierz Żorawski. Colloquium Mathematicum 4, ss. 74–88.

Ślebodziński, Władysław 1956b: Dzieło naukowe Kazimierza Żorawskiego. Prace Matematyczne 2, ss. 79–93.

Ślebodziński, Władysław 1964: Kazimierz Żorawski. [W:] S. Gołąb (red.), Studia z dziejów katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków), ss. 87–101.

Ślebodziński, Władysław 1969a: Kazimierz Żorawski. Wiadomości Matematyczne 11(1), ss. 49–64. DOI: 10.14708/wm.v11i1.2101. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2101/1975.

Ślebodziński, Władysław 1969b: Wspomnienia matematyka z lat 1903–1968. Wiadomości Matematyczne 12(1), ss. 17–31. DOI: 10.14708/wm.v12i1.2039. Dostęp online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/2039/1914.

Śliwa, Leszek 2010: Zmarł Profesor Andrzej Pelczar. Wiadomości UJ. Dostęp online: https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/

_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/1100560.

Treliński, Gustaw 2020: Dr hab. Gustaw Treliński. Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dostęp online: https://matematyka.up.krakow.pl/50ZDM/trelinski.htm.

Turnau, Stefan Jerzy 2020: Dr hab. Stefan Jerzy Turnau. Nauka Polska. Ludzie Nauki. Dostęp online: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=25919&_k=matc7n.

Uniwersytet Łódzki 1987: Doktorzy Honoris Causa UŁ. Prof. dr hab. Zygmunt Zahorski. Dostęp online: https://www.uni.lodz.pl/plik/2235/148582c0a0d164c98a2b72131f097c57.

Więsław, Witold 2007: Poprzednie tomy z historii matematyki. Aniquitates Mathematicae 1, ss. 273–286. DOI: 10.14708/am.v1i1.596.

Wikipedia 2020a: Józef Sebastian Pelczar. Dostęp online: http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Sebastian_Pelczar.

Wikipedia 2020b: Marian Pelczar (1905–1983). Dostęp online: http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Pelczar.

Wituła, Roman; Słota, Damian; Hołubowski, Waldemar (eds.). 2015: Monograph on the occasion of 100th birthday anniversary of Zygmunt Zahorski. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 978-83-7880-206-8. Dostęp online: https://dokumen.pub/qdownload/monograph-on-the-occasion-of-100th-birthday-anniversary-of-zygmunt-zahorski-978-83-7880-206-8-837880206x.html.

Wójcik, Wiesław 2013: Fenomen polskiej szkoły matematycznej a emigracja matematyków polskich w okresie II wojny światowej. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 53, ss. 11-52. Dostęp online: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2451-0602-year-2013-issue-53-article-57/c/57-57.pdf&usg=AOvVaw1oQUu-JLQEZ7WARmYyQbQW.

Wójcik, Wiesław 2014: Powstanie i działalność Zespołu Historii Matematyki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 59(4), ss. 7–15.

Zaremba, Stanisław 1918: Z powodu artykułu p. Kazimierza Kuratowskiego. “O definicji wilekości”. Przegląd Filozoficzny 21(3–4), ss. 121–127. Dostęp online: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/136473/edition/146483/.

Zaremba, Stanisław 1918: Odpowiedź na powyższe wywody p. Kuratowskiego. Przegląd Filozoficzny 21(3–4), ss. 132. Dostęp online: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/136473/edition/146483/.

Ziemian, Kamil 2018: Krótka historia Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ. Dostęp online: http://www.nkf.if.uj.edu.pl/o-kolku.

Published

30-09-2020

How to Cite

Kokowski, M. (2020). Andrzej Pelczar’s (1937–2010) meetings with the history and philosophy of science. Studia Historiae Scientiarum, 19, 167–229. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.007.12563

Issue

Section

SCIENCE IN POLAND

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>