Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
Dr hab. inż. Anna Szafarczyk (Politechnika Krakowska)

Honorowy redaktor naczelny
Celso Augusto Guimarães SANTOS (Universidade Federal da Paraíba, Brazil)

Redaktorzy
Stanisław Szombara (AGH w Krakowie)
Rafał Gawałkiewicz (AGH w Krakowie)
Aleksandra Wagner (AGH w Krakowie)

Redaktor językowy
Aleksandra Wagner (AGH w Krakowie)

Sekretariat
Rafał Gawałkiewicz (AGH w Krakowie)
geoinfo.redakcja@pau.krakow.pl

Loading...