Kontakt

Kontakt

Akadamia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Zespół Geodezji Górniczej
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
tel. (012) 617-44-81, fax. (012) 617-50-76
e-mail: geoinfo.redakcja@pau.krakow.pl

Główna osoba do kontaktu

Sekretarz Redakcji | Secretary
Akadamia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Wsparcie techniczne

Administracja Techniczna | Technical support
Loading...