Kontakt
Geoinformatica Polonica
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
e-mail: geoinfo.redakcja@pau.krakow.pl

Redaktor Naczelna | Editor-in-Chief
Anna Szafarczyk
anna.szafarczyk@pk.edu.pl

Sekretarz Redakcji | Secretary
geoinfo.redakcja@pau.krakow.pl

Główna osoba do kontaktu

Geoinformatica Polonica
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Wsparcie techniczne

Administracja Techniczna | Technical support