O czasopiśmie

Geoinformatica Polonica, 2022/12, Vol. 21 (2022)

 

Geoinformatica Polonica to czasopismo recenzowane, wydawane od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności.

Geoinformatica Polonica publikuje oryginalne prace badawcze i przeglądowe artykuły z zakresu szeroko pojętej geoinformatyki. Geoinformatyka jest nauką łącząca informatykę z geografią i matematyką i zajmująca się gromadzeniem, przetwarzaniem, analizowaniem, klasyfikowaniem oraz przedstawianiem i wizualizacją informacji geograficznej.

Czasopismo stwarza Autorom wywodzącym się z różnych kręgów dyscyplin nauki i techniki, możliwość prezentowania rozwiązań geoinformatycznych, a Czytelnikom- poznawania bardzo różnych zastosowań informatyki (m. in. metod rozpoznawania obrazów, sieci neuronowych, systemów eksperckich, hurtowni danych) w szerokim spektrum nauk o Ziemi.

Misją czasopisma jest zatem upowszechnianie badań geoinformatycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także zapoznawanie czytelników z bieżącymi osiągnięciami międzynarodowymi w tym obszarze. Ważnym celem Geoinformatica Polonica jest także współpraca, integracja i rozwój środowiska naukowego na wszystkich polach: badawczym, konceptualnym i organizacyjnym.

Geoinformatica Polonica jest rocznikiem, w którym artykuły publikowane są w języku angielskim, w formie papierowej i w otwartym dostępie (Open Access) – pełne teksty artykułów są dostępne na stronie stronie intermnetowej czasopisma. Redakcja dąży do archiwizacji tekstów w różnorodnych bazach danych.

Strona WWW | ISSN 1642-2511 | e-ISSN 2199-5923 | Częstotliwość rocznik | Punkty MNiSW 20