O czasopiśmie

Geoinformatica Polonica, 2022/12, Vol. 21 (2022)

Geoinformatica Polonica. Na łamach „Geoinformatica Polonica” publikowane są zarówno oryginalne, jak i przeglądowe artykuły z zakresu szeroko pojętej geoinformatyki. Ta dziedzina nauki, operująca danymi geoprzestrzennymi posiada obszary wspólne z klasycznymi już naukami o Ziemi, takimi jak geofizyka, geodezja, kartografia, górnictwo, inżynieria środowiska, techniki kształtowania powierzchni Ziemi.

Strona WWW   | ISSN 1642-2511  | e-ISSN 2199-5923 | Częstotliwość rocznik |  Punkty MEiN : 20

Loading...