Geoinformatica Polonica

Geoinformatica Polonica

Geoinformatica Polonica jest rocznikiem wydawanym od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności, w którym publikowane są recenzowane prace w języku angielskim.

Na łamach tego pisma zamieszczane są zarówno oryginalne, recenzowane prace badawcze, jak i przeglądowe artykuły z zakresu szeroko pojętej geoinformatyki.

Do czasopisma Geoinformatica Polonica, przypisane są następujące dyscypliny naukowe:

 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:
  • architektura i urbanistyka,
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria lądowa i transport,
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • w dziedzinie nauk rolniczych:
  • nauki leśne,
  • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:
  • astronomia,
  • informatyka,
  • nauki o Ziemi i środowisku.

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej (ISSN 1642-2511) oraz elektronicznej (ISSN 2199-5923) będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej.

Za przesłanie, recenzję, publikację i przetwarzanie artykułu nie są wymagane żadne opłaty.

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Teksty pochodzące z czasopisma są publikowane w wersji elektronicznej, a korzystanie z nich jest dozwolone w ramach dozwolonego użytku osobistego z jednoczesnym poszanowaniem praw autorskich.

Strona WWW   | ISSN 1642-2511  | e-ISSN 2199-5923 | Częstotliwość rocznik |  Punkty MNiSW(202420
Język angielski | Właściciel Polska Akademia Umiejętności