Panel Redakcyjny

"Wieloglos"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Wielogłos

Wielogłos - banner czasopisma

 

Wielogłos
Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 
Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.

ISSN 1897-1962 |  e-ISSN 2084-395X  |  Punkty MEiN: 70  |  kwartalnik  |  wielojęzyczny 

Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński