Panel Redakcyjny

"Wieloglos"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Zespół redakcyjny

Tomasz Bilczewski

Paweł Bukowiec (redaktor naczelny)

Jakub Czernik

Katarzyna Deja

Karolina Górniak-Prasnal

Barbara Kaszowska-Wandor

Tomasz Kunz (sekretarz redakcji)

Monika Świerkosz