Zakres i zasięg czasopisma

WIELOGŁOS

Proces recenzji

Proces recenzowania

Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Współautorzy

  • Uniwersytet Jagielloński