Panel Redakcyjny

"Wieloglos"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

O czasopiśmie

https://ejournals.eu/Wieloglos/Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.
Strona WWW  |  ISSN 1897-1962  |  e-ISSN 2084-395X  |  Częstotliwość kwartalnik  |  Punkty MEiN: 70