Panel Redakcyjny

"Wieloglos"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Kontakt
Wydział Polonistyki UJ,
31-007 Kraków
ul. Gołębia 16, pok. 48

Główna osoba do kontaktu

Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki UJ
Uniwersytet Jagielloński

Wsparcie techniczne

Technical support | Administracja techniczna [Wydawnictwo UJ]