Boy-Żeleński i Cat-Mackiewicz

  • Anna Nasiłowska Instytut Badań Literackich PAN, Nowy Świat 72, Warszawa
Słowa kluczowe: Boy-Żeleński Tadeusz, Cat-Mackiewicz Stanisław, tłumaczenie literackie, kultura polska i Europa, transfer kulturalny

Abstrakt

Boy-Żeleński and Cat-Maciewicz

Cat Mackiewicz was conservative journalist and supporter monarchist idea in interwar time Poland; Boy Żeleński – an advocate of feminism and anti-clerical writer. Politically, their positions were diametrically opposed, but Cat Mackiewicz estimated Boy as the greatest writer of the interwar period. The article is an attempt to identify common points in their cultural idea. Both, Cat as journalist and Boy as translator and writer dealt with the cultural transfer; they were aware that the culture of Poland, because  of her periferic position, must constantly expand her ties with Europe and at the same time they thought as important maintaining the specific features of Polish style.

Bibliografia

Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, Warszawa 1998.

Borowy W., O poezji polskiej w wieku XVIII, Warszawa 1978.

Borowy W., Studia i szkice literackie, t. 1-2,Warszawa 1983.

Hen J., Błazen - wielki mąż, Warszawa 1998.

Irzykowski K., Wybór pism krytycznoliterackich, opr. W. Głowala, Wrocław 1975.

Janion M., Mickiewicz z brżzu i Mickiewicz żywy, przedmowa do: T. Boy Żeleński, Brązownicy i inne szkice o Mickiewiczu, Pisma, t. IV, Warszawa 1958.

Karbowska J.,Z Mackiewiczem na ty, Warszawa 1994,

Leżeński C., Masoni bez maski, Toruń 2006.

Mackiewicz, Stanisław (Cat), Książka moich rozczarowañ, Warszawa 1939.

Moliere, Tartuffe, Don Juan, Mizantrop, przeł. J. Radziwiłłowicz, Kraków 2015.

Winklowa B.,Boyowie. Zofia i Tadeusz Żeleńscy, Kraków 2001.

Zarycki T., Peryferia. Nowe ujęcia zależności centrowo-peryferyjnych, Warszawa 2009.

Żeleński Tadeusz (Boy), Pisma, T. 1-26, Warszawa 1956 - 1958.

Żeleński Tadeusz (Boy), Reflektorem w mrok. Wybór publicystyki, red. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1981.

Opublikowane
2016-09-02