Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Przewodniczący Rady Naukowej
Marek Stachowski
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Sekretarz redakcji
Anna Tereszkiewicz
Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Redaktor językowy
Ann Cardwell