Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Kontakt
Instytut Filologii Angielskiej
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Sekretarz Redakcji | Secretary
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Wsparcie techniczne

Administracja Techniczna | Technical support