Applied geology in the research of Karol Bohdanowicz and his Polish graduates in Siberia at the turn of the 20th century

Authors

  • Andrzej J. Wójcik Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

DOI:

https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.008.6151

Keywords:

applied geology, Siberia, Karol Bohdanowicz, Polish engineers of the Institute of Mining

Abstract

Research in the field of applied geology (geology of deposits, engineering geology, hydrogeology) at the turn of the 20th century in Siberia, was conducted by the graduates of the Institute of Mining led by Karol Bohdanowicz. The team included, among others, Stefan Czarnocki and Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki. Their activity in Siberia became a proof that the so-called “Bohdanowicz’s school” existed and the results of their research have earned their place in the science and have become the basis for developing the mining of mineral resources.
 

Author Biography

Andrzej J. Wójcik, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

References

Afanasjew, Władimir (Афанасьев В.) 2012: К. Богданович и Г. Романовский – выдающиеся геологи России. Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2, ss. 28–41.

Arvaniti, Joanna (red.) 2008: Polscy badacze Syberii. Warszawa: Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ss. 80.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1885: Таганайское и Ахтенское месторождения бурого железняка в Зла-тоустовском округе. Горный Журнал IV, ss. 242–248.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1890: Определение округа охраны Старорусских источников минераль-ных вод в Новгородской губернии. Горный Журнал 2, ss. 211–236.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1893a: Ишимская степь между Петропавловском и Омском в отношенииее водоносности. Горный Журнал 2, ss. 229–265.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1893b: Ишимская степь между Петропавловском и Омском в отношенииее водоносности. Известия Общества горных инженеров 1, ss. 8–21.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1894a: О геологических исследованиях в 1893 г. вдоль Средне-Сибирскойж.д. Краткие извлечения из отчетов сибирских горных партий. Известия Геологического комитета 13, ss. 229–256.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1894b: Геологические исследования вдоль Сибирской железной дороги в 1893 г. Средне сибирская горная группа. Горный Журнал 3, ss. 337–382; 4, ss. 72–108.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1895: Материалы по геологии и полезным ископаемым Иркутской губернии. Горный Журнал 10, ss. 15–106; 11, ss. 199–290; 12, ss. 357–454.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1896: Материалы по геологии и полезным ископаемым Иркутской губернии. Геологические исследования и разведочные работы по линии Сибирской железной дороги. Известия Геологического комитета 2, ss. 1–259.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1902: Два пересечения Главного Кавказского хребта. Труды Геологического Комитета XIX, ss. 1–209.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1907–1908: Динамическая геология. Кн. 1–4. Курс геологии, читанный в Горном институте в 1907–1908 гг. проф. К. И. Богдановичем. Издательство Комиссии студентов Горного института, Санкт-Петербург, T. 1, ss. 1–278; T. 2, ss. 1–219; T. 3, ss. 1–100; T. 4., ss. 1–104.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1908: Рудные месторождения. Дополнения к курсу, читанному проф. К. И. Богдановичем студентам Горного института в 1907–1908 гг. Издательство Комиссии студентов Горного института, Санкт-Петербург, Вып. 15.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1910–1913: Курс динамической геологии, читанный проф. К. И. Богдановичем в Горном институте. Издательство Комиссии студентов Горного института, Санкт-Петербург, T. 1, ss. 1–278; T. 2, ss. 1–219; T. 3, ss. 1–100; T. 4, ss. 1–104.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1911: ЖелезныерудыРоссии. Геологический характер их месторождений, распространение и

запасы. Санкт-Петербург: Издательство Геологического комитета, ss. 1–328.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1912–1913a: Общая геология (Физиографическая геология (общая). Издательство при студенческой кассе взаимопомощи в Петербургском Горном институте. Санкт-Петербург: Издательство Геологического комитета, ss. 1–128.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1912–1913b: Рудные месторождения. Санкт-Петербург: Издательство Горного института, T. 1, ss. 1–294; T. 2, ss. 295–475; T. 3, ss. 1–462.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1913: Каменные строительные материалы. Краткое руководство для технической оценки горных пород как строительных материалов. Санкт-Петербург: Издательство Геологического комитета, ss. 117.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.) 1946: [Przemówienie]. [W:] Jubileusz 60-letniej pracy naukowej Prof. dr inż. Karola Bohdanowicza. Przegląd Górniczy 3–4, ss. 156–160.1947(?): Moje wspomnienia. Warszawa: Arch. Państw. Inst. Geol., rękopis, sygn. IG/140.

Bohdanowicz, Karol (Богданович К. И.); Jaworowski, Piotr (Яворовский, П.) 1893: Геологические исследования, произведенные в Сибири в 1892 горн. инж. К. Богдановичем и П. Яворовским: Предварительный отчет. Горный журнал Ч. 1. Кн. 2, ss. 229–265; Ч. 2. Кн. 5–6, ss. 272–297.

Bórska, Stanisława (red.) 1969: Materiały z uroczystej sesji naukowej poświęconej uczczeniu setnej rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza. Biuletyn Instytutu Geologicznego 232, ss. 1–128.

Buchner, Władysław 1902: Droga żelazna syberyjska. Przegląd Techniczny 26, ss. 314–317; 28, ss. 337–339.

Ciuk, Edward 1975: Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki 1888–1974. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 3–4, ss. 469–476.

Czarnocki, Stefan (Чарноцкий С. И.) 1907: Материалы к познанию каменноугольных отложений Домбровского бассейна. Труды Геологического комитета. Новая серия 34, ss. 1–68.

Czarnocki, Stefan (Чарноцкий С. И.) 1912a: Отчет об осмотре намеченной к постройке линии железной дороги Армавир-Ставрополь-Петровское. Известия Геологического комитета 31, ss. 289–306.

Czarnocki, Stefan (Чарноцкий С. И.) 1912b: Отчет об осмотре пунктов строющейся линии Армавир-Туапсинской жел. дор. Известия Геологического комитета 31, ss. 275–288.

Czarnocki, Stefan (Чарноцкий С. И.) 1913: Отчет о командировке на строющуюся линию Подольской жел. дор. для исследования вопроса об оползнях. Известия Геологического комитета 32, ss. 397–412.

Czarnocki, Stefan (Чарноцкий С. И.) 1909: Budowa geologiczna utworów węglowych w zagłębiu Dąbrowskiem. Rada Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego, Dąbrowa [Górnicza], ss. 1–80.

Czarnocki, Stefan (Чарноцкий С. И.) 1936: Karol Bohdanowicz. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1, ss. XIII–XLVII.

Djakow, A. Władimir 1974: Udział Polaków w badaniach i zagospodarowaniu Syberii. Przegląd Historyczny 4, ss. 625–648.

Doborzyński, Stanisław 1903: Kopalnictwo węglowe w pobliżu osady Czeremchowo w Syberii Środkowej. Przegląd Techniczny 29, ss. 449–451.

Doktorowicz-Hrebnicki, Stanisław (Докторович-Гребницкий С. А.) 1916: Отчет об исследовании месторождений плавикового шпата в Забайкальской области. Материалы по общей и прикладной геологии 3, ss. 1–21.

Doktorowicz-Hrebnicki, Stanisław (Докторович-Гребницкий С. А.) 1921: Вольфрамовые месторождения Кукульбея. Материалы по общей и прикладной геологии 38, ss. 1–132.

Doktorowicz-Hrebnicki, Stanisław (Докторович-Гребницкий С. А.) 1931: Очерк железных месторождений Николаевского завода Иркутской губернии. Труды Главного Геолого-Разведочного Управления. Высший советнародного хозяйства СССР 33, ss. 1–114.

Doktorowicz-Hrebnicki, Stanisław (Докторович-Гребницкий С. А.) 1956: (za: 1955): Stefan Czarnocki (1878–1947). Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1945–1947. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1, ss. 44–47.

Graniczny, Marek; Wołkowicz, Krystyna; Urban, Halina; Wołkowicz, Stanisław 2010: Wkład geologów polskich w odkrycia złóż surowców mineralnych Syberii i Dalekiego Wschodu. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 439, ss. 475–490.

Graniczny, Marek; Urban, Halina; Wołkowicz, Stanisław; Wołkowicz, Krystyna 2011: Służba geologiczna Rosji – wczoraj i dziś. Przegląd Geologiczny 6, ss. 400–404.

Holewiński, Stanisław 1957: Wspomnienia o Karolu Bohdanowiczu. Przegląd Geologiczny 7, ss. 295–296.

Holewiński, Stanisław 1974: Wspomnienia i notatki starego hutnika. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, ss. 149.

Hrebnicka, Małgorzata 2011: Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki. Życie i podróże geologiczne w świetle dzienników żony. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, ss. 1–187.

Iżycki, Mikołaj (Ижицкий Н.) 1896: Геологические исследования вдоль Сибирской железной дороги в 1894 г. Геологические исследования и разведочные работы по линии Сибирской железной дороги 3, ss. 65–105.

Iżycki, Mikołaj (Ижицкий Н.) 1899: Месторождение бурого угля в Тулуновской волости, Иркутской губ. Отчет. Геологические исследования и разведочные работы по линии Сибирской железной дороги 12, ss. 1–30.

Jaczewski, Leonard (Ячевский Л. А.) 1888: Краткий предварительный отчет о геологической части экспедиции Н. П. Бобыря. Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества T. 19, Вып. 1, ss. 1–17.

Jaczewski, Leonard (Ячевский Л. А.) 1889a: Орографический характер восточной части Саянской горной страны. Записки Минералогического общества 25, s. 325.

Jaczewski, Leonard (Ячевский Л. А.) 1889b: О вечномерзлой почве в Сибири. Известия Русского географического общества T. 25, Вып. 5., ss. 341–355.

Jaczewski, Leonard (Ячевский Л. А.) 1893: Об измерении глубины Байкала в 1798 г. Горный Журнал T. 3, Вып. 9, ss. 613–615.

Jaczewski, Leonard (Ячевский, Л. А.) 1894a: Геологические исследования в северной части Канского округа и в полосе железной дороги между Нижнеудинском и с. Кимильтейским: Предв. Отчет. Геологические исследования и разведочные работы по линии Сибирской железной дороги, Вып. 3, ss. 1–24.

Jaczewski, Leonard (Ячевский Л. А.) 1894b: Северный Енисейский горный округ. Горный Журнал, Вып. 1, Oтд. 2, ss. 125–144.

Jaczewski, Leonard (Ячевский Л. А.) 1895: Области рек Чуны и Оны в Енисейском и Канском округах. Известия Русского географического общества Т. 31, Bып. 2, ss. 221–222.

Jaczewski, Leonard (Ячевский Л. А.) 1906: Проект устава о золотом и платиновом промыслах. Санкт-Петербург, ss. 1–13.

Jaros, Jerzy 1972: Polacy w leningradzkim Instytucie Górniczym. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki3, ss. 505–510.

Jaskólski, Stanisław 1948 (za 1947): Karol Bohdanowicz. 1864–1947. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1, ss. 301 314.

Jaworowski, Piotr (Яворовский П.) 1894: Горная промышленность Сибири и Сибирская железная дорога. Известия Общества горных инженеров 7, ss. 1–37.

Jaworowski, Piotr (Яворовский П.) 1896: Геологические исследования и буроугольные разведки в Ачинском округе. Чулымо-серешский буроугольный бассейн: Предв. отчет. Геологические исследования и разведочные работы по линии Сибирскойжелезной дороги 3, ss. 25–63.

Jaworowski, Piotr (Яворовский П.) 1898: Каменноугольные разведки в Судженском угленосном районе в 1896 г. (Предв. отчет). Геологические исследования и разведочные работы по линииСибирской железной дороги 9, ss. 85–108.

Jaworowski, Piotr (Яворовский П.) 1900: Полезные ископаемые в районе Средне-Сибирской железной дороги. Известия Общества горных инженеров 6, ss. 1–26.

Kleczkowski, Antoni S.; Wilk, Z. 1972: Wstępne dane o działalności Polaków w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej na terenie Rosji w końcu XIX i na początku XX wieku. [W:] Łaszkiewicz A. (red.), Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie geologii i geografii. Monografie z Dziejów Nauki i Techniki LXXXII, ss. 149–160.

Kozłowska, Dorota 1998: Spuścizna naukowa Leonarda Jaczewskiego. Analecta 2, ss. 155–188.

Kwiatkowski, Dariusz 2008: Leonard Feliks Stefan Jaczewski. [W:] Arvaniti J. (red.), Polscy badacze Syberii. Warszawa: Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ss. 59–61.

Lieven, Dominic (red.) 2006: The Cambridge History of Russia. Vol. II. Imperial Russia, 1689–1917. Cambridge: Cambridge University Press, ss. 1–806.

Łaszkiewicz, Antoni (red.) 1972: Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie geologii i geografii. Monografie z Dziejów Nauki i Techniki LXXXII, ss. 1–425.

Małachowa, Irina (Малахова И. Г.) 2015: Богданович Карл Иванович. [W:] Электронная библиотека «Научное наследие России». Publikacja dostępna online: http://e-heritage.ru/ras/view/person/history.html?id=42127221 (30.12.2015).

Maślankiewicz, Kazimierz 1969: Badania geologiczne Stefana Czarnockiego na terytorium Rosji. [W:] Polsko-radzieckie Sympozjum. Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii. Streszczenia referatów. Warszawa 29 września – 1 października 1969. Warszawa, ss. 46–47.

Maślankiewicz, Kazimierz 1972a: Badania geologiczne Leonarda Jaczewskiego na terytorium Rosji. [W:] Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii. Streszczenie referatów. II-gie Polsko-radzieckie Sympozjum. Leningrad 12 czerwiec – 19 czerwca 1972. Warszawa, ss. 101–102.

Maślankiewicz, Kazimierz 1972b: Badania geologiczne Stefana Czarnockiego na terytorium Rosji. [W:] Łaszkiewicz A. (red.), Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie geologii i geografii. Monografie z Dziejów Nauki i Techniki LXXXII, ss. 197–202.

Nieć, Marek; Piestrzyński, Adam 2015: Karol Bohdanowicz – prekursor odkryć złóż kopalin w Polsce (w 150-letnią rocznicę urodzin). Przegląd Górniczy 4, ss. 91–96.

Pisarewa, Dina (Писарева Д.) 2011: „О твердом, естественно содержащемся в твердом”. История исследования Горячего Ключа. Aльманах Горячий Ключ 3, ss. 1–5.

Skoczylas, Janusz 1995: Karol Bohdanowicz. Polish Journal of Mineral Resources 2, ss. 15–88.

Srokowski, Kazimierz 1898: Pierwsza kopalnia węgla we Wschodniej Syberii. Przegląd Techniczny45, s. 772.

Srokowski, Kazimierz 1903: Zjazd pierwszy pracowników na polu geologii praktycznej poszukiwań górniczych. Przegląd Techniczny 33, s. 496.

Wójcik, Zbigniew 1977: Polscy badacze przyrody i ich związki z rosyjskimi i radzieckimi instytucjami naukowymi. Prace Muzeum Ziemi 27, ss. 153–163.

Wójcik, Zbigniew 1997: Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oficyna Wydawnicza „Biblioteka Zesłańca”. Warszawa – Wrocław: Państwowy Instytut Geologiczny, ss. 1–410.

Zawarickij, Aleksandr; (Заварицкий А. Н.); Mironow, Siergiej (Миронов С. И.); Obruczew, Wladimir (Обручев В. А.); Jakowlew, Nikołaj (Яковлев Н. Н.) 1955: О научно-организационной деятельности К. И. Богдановича. Очерки по истории геологических знаний 5, ss. 188–210.

Zdanowski, Albin; Rejman, Andrzej 2010: Badania geologiczne Profesora Stanisława Doktorowicz-Hrebnickiego (1888–1974) w regionie zabajkalskim. Przegląd Geologiczny 1, ss. 31–41.

Zieliński, Stanisław 1935: Wybitne czyny Polaków na obczyźnie. Wilno: Światowy Związek Polaków z Zagranicy, ss. 123.

Published

24-11-2016

How to Cite

Wójcik, A. J. (2016). Applied geology in the research of Karol Bohdanowicz and his Polish graduates in Siberia at the turn of the 20th century. Studia Historiae Scientiarum, 15, 193–215. https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.008.6151

Issue

Section

RESEARCH PAPERS AND COMMUNICATIONS