The role of Dr. W. Kretkowski Fund in shaping the Kraków mathematical centre

Authors

  • Danuta Ciesielska Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

DOI:

https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.007.6150

Keywords:

Władysław Kretkowski, Kretkowski Fund, Kretkowski Library, academic lectures in mathematics

Abstract

The main purpose of the article is to present the role of the Dr. Władysław Kretkowski Fund in the development of mathematics in Kraków. Kretkowski graduated in mathematics from Sorbonne (1867) and he received his PhD from the Jagiellonian University (1882). He was a private docent at the Polytechnic and University of Lvov. Kretkowski donated his huge fortune to mathematicians in Kraków. From 1911 to 1920 the Kretkowski Fund sponsored very modern mathematical lectures and seminars at the Jagiellonian University. Kretkowski also donated his extensive library for the use of the mathematical seminar in Kraków. This paper lists the lectures financed from the Kretkowski Fund as well as the research fellows of the Fund (with the time and place of studies). This is followed by a presentation of the state of the Kretkowski Library, now the property of the Institute of Mathematics of the Jagiellonian University. The article provides also a brief biography of Władysław Kretkowski (1840–1910).

Author Biography

Danuta Ciesielska, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

References

ZBIORY ARCHIWALNE

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Odręczny list W. Kretkowskiego z propozycją ogłoszenia konkursów, rkps, sygn. 86/1882.

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Testament W. Kretkowskiego, rkps, sygn. 219/07 oraz rkps, sygn. 220/0.

Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie. Spuścizna Władysław Kretkowskiego: Korespondencja, rkps, sygn. 6814.

Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie. Spuścizna Władysław Kretkowskiego: Akta sądowe, rkps, sygn. 6820.

Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie. Spuścizna Władysław Kretkowskiego: Dyplom licencjata Sorbony, dyplom Szkoły Dróg i Mostów w Paryżu, rkps, sygn. 6818. Odręczny list E. Kretkowskiego do W. Kretkowskiego, z Baruchowa 8 lipca 1867 roku, rkps. sygn. 6812 t. 2.

Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego (DALO) . Teczka osobowa Władysława Kretkowskiego (fond 26, opis 5, sprawa 970): 76 dokumentów dotyczących postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie z lat 1880–1882 (teczka fond 26, opis 7, sprawa 249).

Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego (DALO). Teczka osobowa Władysława Kretkowskiego (fond 26, opis 5, sprawa 970): 78 dokumentów dotyczących postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie z lat 1882–1886 (teczka fond 26, opis 7, sprawa 229).

Stanecki, Tomasz 1881: Informacja dla Senatu z dnia 27 czerwca 1881 r., DALO, Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału Filozoficznego, fond 26, opis 7, sprawa 229.

Stanecki, Tomasz 1882: Opinia z dnia 1 czerwca 1882 r. DALO. Władysław Kretkowski, fond 26, opis 5, sprawa 970, s. 79.

Zajączkowski, Władysław 1882: Opinia z dnia 1 czerwca 1882 r. DALO. Władysław Kretkowski, fond 26, opis 5, sprawa 970, s. 79.

Dziennik Podawczy Akademii Umiejętności w Krakowie 1911: sygn.: 19, 21, 76, 238, 274, 266, 270, 319, 410, 586, 660-2, 682, 703, 729, 839.

Dziennik Podawczy Akademii Umiejętności w Krakowie 1912: sygn.: 452, 513, 773.

Dziennik Podawczy Akademii Umiejętności w Krakowie 1913: sygn.: 316, 362, 376, 404-5, 417, 429, 441-2, 479, 52-8, 542-4, 758, 815.

Dziennik Podawczy Akademii Umiejętności w Krakowie 1914: sygn.: 161, 213, 227, 388, 481, 498, 500, 507, 543, 574, 656, 658-60.

Dziennik Podawczy Akademii Umiejętności w Krakowie 1915: sygn.: 996.

Dziennik Podawczy Akademii Umiejętności w Krakowie 1916: sygn.: 218.

Dziennik Podawczy Akademii Umiejętności w Krakowie 1918: sygn.: 513.

Dziennik Podawczy Akademii Umiejętności w Krakowie 1919: sygn.: 5521-2, 558.

Dziennik Podawczy Akademii Umiejętności w Krakowie 1920: sygn.: 444, 579.

Spis wykładów w półroczu letnim 1912: Rok szkolny 1911/12. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 21.

Spis wykładów w półroczu letnim 1913: Rok szkolny 1912/13. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 21–22.

Spis wykładów w półroczu letnim 1914: Rok szkolny 1913/14. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 23–24.

Spis wykładów w półroczu letnim 1916: Rok szkolny 1916/17. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 20–21.

Spis wykładów w półroczu letnim 1917: Rok szkolny 1916/17. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 20–21.

Spis wykładów w półroczu letnim 1918: Rok szkolny 1917/18. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 20–21.

Spis wykładów w półroczu letnim 1920: Rok szkolny 1919/20. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 23.

Spis wykładów w półroczu zimowym 1911: Rok szkolny 1911/12. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 20.

Spis wykładów w półroczu zimowym 1912: Rok szkolny 1912/13. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 20–21.

Spis wykładów w półroczu zimowym 1913: Rok szkolny 1913/14. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 20.

Spis wykładów w półroczu zimowym 1917: Rok szkolny 1917/18. Kraków. c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 20–21.

Spis wykładów w półroczu zimowym 1918: Rok szkolny 1918/19. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 23–24.

Spis wykładów w półroczu zimowym 1918: Rok szkolny 1918/19. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, brak numerów stron, maszynopis.

Spis wykładów w półroczu zimowym 1919: Rok szkolny 1919/20. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 22.

Spis wykładów 1914: Rok szkolny 1914/15. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 13–14.

Spis wykładów 1915: Rok szkolny 1915/16. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 18–19.

OPRACOWANIA

Babczyński, Tytus 1864–1865: Kurs algebry wyższej. Warszawa: brak wydawcy. Litografowany rękopis.

Ciesielska, Danuta 2012: Geometria analityczna według W. Zajączkowskiego. [W:] 33. mezinarodne konference „Historie Matematiky” Velké Meziříčí, 24. 8. až 28. 8. 2012. Pod redakcją Jindřicha Bečvářa, Martiny Bečvářovej. Praha: Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karolovy v Praze, ISBN 978-80-7378-208-5, ss. 187–194. Publikacja dostępna online: http://kdm.karlin.mff.cuni.cz//sborniky/sbornik-33.pdf (dostęp: 19.09.2016) .

Ciesielska, Danuta 2013: Sprawa doktoratu Władysław Kretkowskiego. [W:] Dzieje matematyki Polskiej II. Pod redakcją W. Więsława. Wrocław: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 978-83-910055-8-3, ss. 7– 37. Opublikowana również jako: Sprawa doktoratu Władysław Kretkowskiego. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego ser. VI, Antiquitates Mathematicae 3, ss. 7–37. DOI: 10.14708/1mv8i1.620.

Ciesielska, Danuta 2014a: Władysław Kretkowski (1840–1910). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki59, nr 4, ss. 17–53.

Ciesielska, Danuta 2014b: „Zasady algebry wyższéj” Władysława Zajączkowskiego. [W:] 35. mezinarodne konference „Historie Matematiky”. Pod redakcją Jindřicha Bečvářa, Martiny Bečvářovej. Praha: Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karolovy v Praze, ISBN 978-80-7378-265-8, ss. 131–138. Publikacja dostępna online: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/konference%20HM%2035%20-%20text%20web.pdf (dostęp 18.09.2016).

Ciesielska, Danuta 2015: Oblicze dziewiętnastowiecznej algebry na polskich uczelniach. Wykład plenarny na konferencji „Oblicza Algebry”. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 29–31.05.2015.

Ciesielska, Danuta; Domoradzki, Stanisław 2014: On Mathematical Lectures at the Jagiellonian University in the Years 1860–1918. Essay Based on Manuscripts. Technical Transactions, Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe 111 (2014), NP. 7, s. 59–71. DOI: 10.4467/2353737XCT.14.058.2508.

Ciesielski, Krzysztof 1995: Epsilon 54. Delta 255(8), s. 17.

O’Connor, John J.; Robertson, Edmund F. 2003: Thomas Muir. MacTutor History of Mathematics archive. University of St. Andrew, TRECCANI Scotland. Publikacja dostępna online: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Muir.html (dostęp:03.09.2016).

O’Connor, John J.; Robertson, Edmund F. 2006: Goursat: Cours d’analyse mathématique. Publikacja dostępna online: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Extras/Goursat_cours_d_analyse.html (dostęp: 03.09.2016).

Dickstein, Samuel 1888a: Wiadomość o pracach z dziedziny Geometryi wielowymiarowej. Prace matematyczno-fizyczne 1, ss. 128–135. Publikacja dostępna online: http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/pmf/pmf1/pmf1113.pdf (dostęp:03.08.2016).

Dickstein, Samuel 1888b: Piśmiennictwo polskie. Matematyka. Prace matematyczno-fizyczne 1, ss. 197–205. Publikacja dostępna online: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=20285&from=publication (dostęp: 5.02.2016).

Dickstein, Samuel 1888c: Hertz K. Dr. Pierwsze zasady kwaternionów Hamiltona. Algebra kwaternionów. Linia prosta i płaszczyzna. Powierzchnie i linie drugiego rzędu. Warszawa, drukiem Braci Jeżyńskich (dawniéj J. Ungra) (Recenzja). Prace Matematyczno-Fizyczne 1, ss. 198–199. Publikacja dostępna online: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=20285&from=publication (dostęp: 25.02.2016).

Domoradzki, Stanisław; Zarichnyi, Michał 2014: On some aspects of the set theory and topology in J. Puzynas’s monumental work. Technical Transactions, Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe 111, NP. 7, ss. 85–97.

Dybiec, Julian 1981: Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji: 1860–1918. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.ISBN 83-04-00881-5.

F.K. (prawdopodobnie Kucharzewski, Feliks) 1910: Wspomnienie pośmiertne. Władysław Kretkowski. Przegląd Techniczny 48, nr 36, s. 440. Publikacja dostępna online: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/publication?id=2791 (dostęp:17.09.2016).

Folkierski, Władysław 1870: Zasady rachunku różniczkowego i całkowego. Paryż: Nakładem Biblioteki w Kórniku. T. 1-2.

Galas, Adam 1981: Karol Libelt. [W:] Wielkopolski Słownik Biograficzny. Pod redakcją Antoniego Gąsiorowskiego. Warszawa–Poznań: PWN. ISBN 83-01-02722-3, ss. 420–421.

Gołąb, Stanisław 1972: Matematyka w pracach Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. [W:] Polska Akademia Umiejętności 1872–1952. Nauki lekarskie, ścisłe, przyrodnicze i o ziemi. Pod redakcją Stanisław Brzozowskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grot, Zdzisław 1963: Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 83-204-0608-0.

Hachaj, Jadwiga; Jakóbczak, Piotr 2007: Wykłady Profesorów Stanisława Zaremby i Kazimierza Żorawskiego w świetle notatek Aleksandra Birkenmajera. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Ser. VI: Antiquitates Mathematicae 1, ss. 7–14. DOI:10.14708/am.v1i1.480.

Kałuża, Roman 1992: Stefan Banach. Warszawa: Wydawnictwo GZ. ISBN 83-900623-0-5.

Konarski, Stanisław 1980: Jan Pankiewicz. [W:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXV. Pod redakcją Emanuela Rostworowskiego. ss. 131–132.

Koroński, Jan 2009: Władysław Zajączkowski (1837–1898) i jego monografia z równań różniczkowych. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego ser. VI, Antiquitates Mathematicae 3, ss. 47-64. DOI: 10.14708/am.v3i1.564.

Kotarbiński, Tadeusz 1926/1927: „Teoria dowodu” Jana Śleszyńskiego. Ruch Filozoficzny 10(1–6), s. 17.

Kretkowski, Władysław 1882a: O niektórych wzorach z rachunku różniczkowego. Pamiętnik Akademii Umiejętności, „Wydział matematyczno-przyrodniczy” 7, ss. 159–172.

Kretkowski, Władysław 1882b: Rozwiązanie pewnego zadania z geometryi wielowymiarowej. Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu 12, osobna odbitka, 1–3 nlb.

Kretkowski, Władysław 1887: O dzieleniu algiebraiczném. Muzeum 3, ss. 113–115.

Krzystek, Piotr 1975: „Teoria dowodu” Jana Śleszyńskiego. Ruch Filozoficzny 33, nr 3–4.

Leja, Franciszek 1927: Sur la notion du groupe abstrait topologique. Fundamenta Mathematicae 9, ss. 37–44.

Leja, Franciszek 1979: Dawniej było inaczej. Instytut Matematyki UJ, mps, 58 stron.

Maligranda, Lech; Piotrowski, Walerian 2016: Aleksander Rajchman (1890–1940). Wiadomości Matematyczne (przyjęte do druku).

Matysiak, Dariusz 2013: Na tropie Juncka. Publikacja dostępna online: http://www.idam.pl/skany/na_tropie_juncka.pdf (dostęp: 28.09.2016).

Muir, Thomas 1920: The Theory of Determinant in the Historical Order of Development, vol. III. The period 1861 to 1880. London: Macmillan.

Murawski, Roman 2013: Twierdzenia limitacyjne. [W:] Nauka – możliwości i ograniczenia. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników

Nauki, Rydzyna. Warszawa, ss. 57–67.

Orłowski, Bolesław 2001: Folkierski Władysław (1841–1904). [W:] Inżynierowie polscy XIX i XX wieku, 100 najwybitniejszych twórców techniki. T. 7. Pod redakcją Józefa Piłatowicza. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Techniki. ISBN 83-879992-15-1, ss. 72–73.

Pawlikowska-Brożek, Zofia 1997: Drugi Kongres Matematyków w Paryżu 1900 r. [W:] Problemy Hilberta. Pod redakcją Witolda Więsława. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN. ISBN 83-86062-90-4, ss. 13–17.

Piotrowski, Walerian 1985: Note Władysław Kretkowski and Hilbert’s Third Problem. Historia Mathematica 12, ss. 258–260.

Płoski, Arkadiusz 1988: O dziele Puzyny „Teorya funkcyj analitycznych”. [W:] Matematyka XIX wieku. Pod redakcją S. Fudaliego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Materiały z II Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, ss. 237–244.

Popławski, Zbysław 1992: Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844–1945. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-03932-X.

Pustuła, Zbigniew 1972: Stanisław Lilpop. [W:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVII. Pod redakcją Emanuela Rostworowskiego, ss. 338–339.

Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1907/1908: Konkurs im. Dra Władysława Kretkowskiego, ss. 157–158. Publikacja dostępna online: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=20049 (dostęp 18.09.2016).

Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1910/1911: Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Akademii Umiejętności w sprawie Funduszu ś. p. Dra Władysława Kretkowskiego, ss. 185–188. Publikacja dostępna online: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=19155 (dostęp 18.09.2016).

Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1911/1912: Komitet naukowy funduszu im. ś. p. Dr. Władysława Kretkowskiego, s. 133. Publikacja dostępna online: http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=19156 (dostęp 18.09.2016).

Sleszyński, Jan 1889: Дополненiе къ замъткъ о сходимости непрерывныхъ дробей. Матем. сбopник 14, nr 3, ss. 436–438.

Sleszyński, Jan 1926: Teorja wyznaczników. Podług wykładów uniwersyteckich prof. Jana Sleszyńskiego opracował Stefan Rozental. Kraków: nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego U.U.J.

Sleszyński, Jan 1925–1929: Teorja dowodu. Podług wykładów uniwersyteckich prof. Jana Sleszyńskiego opracował S. K. Zaremba. Kraków: nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego U.U.J., t.1–2.

Treccani, La Cultura Italiana 2015: Trudi, Nicola. [W:] Enciclopedia Italiana di Scienze, Letter ed Art, Enciclopedie on line. Publikacja dostępna online: http://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-trudi/ (dostęp: 17.09.2016).

Thron, W. J. 1992: Should the Pringsheim criterion be renamed the Śleszyński criterion? Communications in the Analytic Theory of Continued Fractions 1, ss. 13–20.

Trudi, Nicola 1862: Teoria de determinanti e loro applicazioni di Nicola Trudi. Neapol: Liberia Scientifica e Industriale de B. Pellerano.

Trzaska, Władysław (Kretkowski, Władysław) 1870: Krótkie wiadomości o wyznacznikach. [W:] Zasady rachunku różniczkowego i całkowego. Władysław Folkierski. Paryż: Nakładem Biblioteki w Kórniku, ss. 1031–1087.

Trzaska, Władysław (Kretkowski, Władysław) 1871: O pewném zastosowaniu wyznaczników funkcyjnych. Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu 1 , ss.113–122.

Trzaska, Władysław (Kretkowski, Władysław) 1872: Kilka uwag tyczących się funkcyj wielowymiarowych. Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu 2 , ss. 27–38.

Wilkosz, Witold 1931: „Teoria dowodu” Jana Śleszyńskiego. Parametr 2, nr 1.

Zajączkowski, Władysław 1865–1866: Odczyty z geometrii analitycznej dra Władysława Zajączkowskiego Professora Szkoły Głównej w Warszawie. Warszawa: wydawca nieznany. Litografowany rękopis.

Zajączkowski, Władysław 1881: Wykład Geometryi Analitycznéj. Część I. Lwów: wydawca nieznany.

Zajączkowski, Władysław 1884: Zasady algebry wyższéj. Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta.

Żmurko, Wawrzyniec 1864: Wykład matematyki na podstawie ilości o dowolnych kierunkach. Lwów: nakładem W. Dzieduszyckiego.

Żmurko, Wawrzyniec 1866: Beitrag zur Theorie des Grössten und Kleinsten der Functionen mehrerer Variablen. S. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Math-Nat. Class 27, nr 2, ss. 63–82.

Published

24-11-2016

How to Cite

Ciesielska, D. (2016). The role of Dr. W. Kretkowski Fund in shaping the Kraków mathematical centre. Studia Historiae Scientiarum, 15, 157–192. https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.007.6150

Issue

Section

RESEARCH PAPERS AND COMMUNICATIONS