REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Więcej informacji


REDAKTOR TEMATYCZNY
Prof. dr hab. Dorota Malec
Więcej informacji

SEKRETARZ
Dr hab. Maciej Mikuła
Więcej informacji

STAŁA WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA
Dr hab. Krzysztof Fokt
Kacper Górski
Dr Jan Halberda
Dr Michał Ożóg
Jakub Pokoj
Damian Szczepaniak

WSPÓŁREDAKCJA WYBRANYCH ZESZYTÓW
Dr hab. Iwona Barwicka-Tylek
Dr Agnieszka Czarnecka
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
Paweł Dziwiński
Dr hab. Katarzyna Krzysztofek
Dr Piotr Michalik
Dr Marek Stus