Kontakt

„Krakowskie Studiów z Historii Państwa i Prawa” - Redakcja
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

Główna osoba do kontaktu

„Krakowskie Studiów z Historii Państwa i Prawa” - Redakcja

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna