Kontakt
„Krakowskie Studiów z Historii Państwa i Prawa” - Redakcja
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

e-mail:
krakowskie.studia@uj.edu.pl
sekretarz.KSHPP@uj.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Krakowskie Studiów z Historii Państwa i Prawa - Redakcja

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna