Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński
Strona główna czasopisma: https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/
ISSN 2084-4115  |  e-ISSN 2084-4131
Częstotliwość kwartalnik
Punkty MEiN: 40

 

 Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

 Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera CAN-PACK S.A.​