Panel Redakcyjny czasopisma „ Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii ”

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii logo

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii to kwartalnik naukowy, w którym publikowane są w języku polskim i angielskim prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej. Redakcja przyjmuje do druku także recenzje książek, sprawozdania z działalności PTMSiK, komunikaty Zarządu Głównego PTMSiK, sprawozdania ze zjazdów krajowych i zagranicznych oraz listy do Redakcji. Czasopismo dostępne jest w formie drukowanej i elektronicznej. Streszczenia artykułów dostępne są w bazie Index Medicus/MEDLINE.

Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie. Nakład: do 2500 egz.