Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Dr hab. med. Krzysztof Woźniak

Zastępca redaktora naczelnego
Dr med. Filip Bolechała

Sekretarz redakcji
Dr med. Artur Moskała

Redaktorzy tematyczni
Tanatologia i opiniowanie sądowo-lekarskie
Dr hab. med. Tomasz Konopka

Toksykologia
Prof. Małgorzata Kłys

Redaktorzy językowi
Małgorzata Kowalska (polski)
Timothy Alexander (angielski)

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

Komitet Honorowy
Prof. Jerzy Janica – Białystok, Polska
Prof. Zygmunt Przybylski – Poznań, Polska
Prof. Stefan Raszeja – Gdańsk, Polska
Prof. Stefan Szram – Łódź, Polska
Prof. Karol Śliwka – Bydgoszcz, Polska
Prof. Barbara Świątek – Wrocław, Polska