Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski

Zastępca redaktora naczelnego
Dr hab. n. med. Tomasz Jurek, prof. nadzw. 

Sekretarz redakcji
Dr n. med. Rafał Skowronek

Redaktorzy tematyczni
Tanatologia i opiniowanie sądowo-lekarskie

Dr hab. n. med. Tomasz Jurek, prof. nadzw.

Dr hab. n. med. Tomasz Konopka

Toksykologia

Dr hab. n. farm. Marek Wiergowski

Prof. dr hab. Małgorzata Kłys

Redaktorzy językowi
Małgorzata Kowalska (polski)
Timothy Alexander (angielski)

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

Komitet Honorowy
Prof. Jerzy Janica – Białystok, Polska
Prof. Zygmunt Przybylski – Poznań, Polska
Prof. Stefan Raszeja – Gdańsk, Polska
Prof. Stefan Szram – Łódź, Polska
Prof. Karol Śliwka – Bydgoszcz, Polska
Prof. Barbara Świątek – Wrocław, Polska