Kontakt

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
(Polish Society of Forensic Medicine and Criminology)
Sędziowska 18 A
91-304 Łódź

redakcja@amsik.pl

Główna osoba do kontaktu

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna