"Zarządzanie w Kulturze"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Zarządzanie w Kulturze

 

Zarządzanie w Kulturze, 2020/12, Tom 21, Numer 4

Zarządzanie w Kulturze  – Pierwsze polskie recenzowane pismo naukowe poświęcone problematyce zarządzania w obrębie działalności twórczej. Prezentowane teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. Zarządzanie w Kulturze jest przestrzenią do nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury. 

Strona WWW | ISSN 1896-8201 | e-ISSN 2084-3976 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 20