"Zarządzanie w Kulturze"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Kontakt
Zarządzanie w Kulturze
Instytut Kultury UJ
ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Zarządzanie w Kulturze - czasopismo
Zarządzanie w Kulturze - czasopismo, Instytut Kultury UJ

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna