Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek (Collegium Civitas, Polska)

Zastępca redaktora naczelnego: Monika Nowicka (Collegium Civitas, Polska)

Sekretarz redakcji: Mariusz Finkielsztein (Collegium Civitas, Polska)