Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Uprzejmie prosimy, aby każdy Autor, przesyłając tekst do redakcji "Zeszytów Prasoznawczych", w wiadomości oświadczył, że załączony artykuł nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany do redakcji innego czasopisma.
 

Zasady redagowania tekstów do Zeszytów Prasoznawczych

Redakcja przyjmuje artykuły o objętości około 40 tys. znaków, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje naukowe.

Do tekstu artykułu prosimy dołączyć:

  • Streszczenie po polsku i po angielsku (w tym drugim powinien zostać podany po angielsku także tytuł streszczanego artykułu).
  • Streszczenie powinno zawierać opis celu badań/ tezymetodologii i materiału badawczego, krótkie podsumowanie wyników oraz wartości poznawczej artykułu.
  • polskie i angielskie słowa kluczowe (przynajmniej pięć)
  • krótką informację o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, nazwa i adres miejsca pracy, adres mailowy do publikacji) – te dane (w przypadku autorów artykułów) będą opublikowane; adres do korespondencji tradycyjnej pozostanie do wiadomości redakcji)

Każdy tekst zgłaszany do druku w języku innym niż polski powinien być uprzednio przeczytany i poprawiony przez native speakera.

Szczegółowe zasary redagowania tekstów  (plik do pobrania)

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności