"Zeszyty Prasoznawcze"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Autor, przesyłając tekst do redakcji "Zeszytów Prasoznawczych", w wiadomości e-mail lub online oświadcza, że załączony artykuł nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany do redakcji innego czasopisma.
  • Autor stosuje się do przedstawionych Zasad redagowania tekstów do Zeszytów Prasoznawczych

Wytyczne dla autorów

Uprzejmie prosimy, aby każdy Autor, przesyłając tekst do redakcji "Zeszytów Prasoznawczych", w wiadomości oświadczył, że załączony artykuł nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany do redakcji innego czasopisma.
 

Zasady redagowania tekstów do Zeszytów Prasoznawczych

Redakcja przyjmuje artykuły o objętości około 40 tys. znaków, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje naukowe.

UWAGA: Aby zapewnić pełną anonimizację procesu recenzyjnego, konieczne jest pozbawienie tekstu jakichkolwiek danych (poza tytułem dokumentu) umożliwiających identyfikację Autora artykułu. Prosimy Autorów, aby sprawdzili np. przypisy pod kątem ewentualnych autocytowań, przywołujących imię i nazwisko autora tekstu. Prosimy również o usunięcie metadanych z dokumentu. 

Do tekstu artykułu prosimy dołączyć:

  • Streszczenie po polsku i po angielsku (w tym drugim powinien zostać podany po angielsku także tytuł streszczanego artykułu).
  • Streszczenie powinno zawierać opis celu badań/ tezymetodologii i materiału badawczego, krótkie podsumowanie wyników oraz wartości poznawczej artykułu.
  • polskie i angielskie słowa kluczowe (przynajmniej pięć)
  • krótką informację o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, nazwa i adres miejsca pracy, adres mailowy do publikacji) – te dane (w przypadku autorów artykułów) będą opublikowane; adres do korespondencji tradycyjnej pozostanie do wiadomości redakcji)

Każdy tekst zgłaszany do druku w języku innym niż polski powinien być uprzednio przeczytany i poprawiony przez native speakera.

Szczegółowe zasady redagowania tekstów  (plik PDF do pobrania)

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności