"Zeszyty Prasoznawcze"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Kontakt
Redakcja:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. S. Łojasiewicza 4, p. 1.373
30-348 Kraków (Poland)

Główna osoba do kontaktu

Redakcja

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna