"Wolność i Solidarność"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Szczegółowe informacje dla Autorów, dotyczące wymagań redakcyjnych, jakie powinny spełniać nadsyłane do redakcji teksty, zawierają Instrukcja dla autorów pisma „Wolność i Solidarność”.

Prosimy Autorki i Autorów, by przysyłając tekst do Redakcji załączyli oświadczenie, że praca jest ich własnym dziełem, nie była dotąd nigdzie publikowana w całości, a inne pisma nie rozważają jej druku w czasie prowadzenia przez naszą redakcję procedury kwalifikacyjnej.

Prosimy osoby nadsyłające artykuły do publikacji o przesłanie wypełnionego Oświadczenia o autorstwie.

„Wolność i Solidarność” jest rocznikiem naukowym wydawanym w otwartym dostępie, na warunkach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0 (CC-BY-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej jej wersji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Wszystkie teksty recenzujemy zgodnie z następującymi zasadami zawartymi w procedurze recenzowania.

Zapraszamy też do zapoznania się z Formularzem recenzji.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane dane osobowe oraz adresy mailowe recenzentów będą dostepne  do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopisma i admistratora systemu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.