Kontakt

Dane adresowe wydawcy i redakcji:

Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

Główna osoba do kontaktu

Konrad Knoch

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna