Zespół redakcyjny

Dr Damian Szlachter - redaktor naczelny

Agnieszka Dębska - sekretarz redakcji

Aleksandra Dąbała, Aneta Olkowska, Grażyna Osuchowska, Izabela Paczesna - redaktorzy