Panel Redakcyjny czasopisma „Terroryzm - studia, analizy, prewencja”

Zespół redakcyjny

Dr Damian Szlachter - redaktor naczelny

Agnieszka Dębska - sekretarz redakcji

Aleksandra Dąbała, Aneta Olkowska, Monika Sikora, Izabela Paczesna - redaktorzy