Panel Redakcyjny czasopisma „Terroryzm - studia, analizy, prewencja”

Kontakt
Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
ul. Nadwiślańczyków 2
05-462 Wiązowna

Główna osoba do kontaktu

Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Telefon +48 / 22 58 58 671

Wsparcie techniczne

Administracja Techniczna | Technical support